Hotline hỗ trợ : 0932.189.499


Nhà , Đất , Dự án , Căn hộ - Bắc Giang

Xem chi tiết hơn trong Bắc Giang

 • Thành phố Bắc Giang - (34)
 • Huyện Hiệp Hoà - (46)
 • Huyện Lạng Giang - (1)
 • Huyện Việt Yên - (1)
 • Huyện Yên Dũng - (1)
 • Tìm thấy 86 tin trong danh mục 'Bắc Giang'

  CẦN BÁN ĐẤT GẦN NGÃ BA ĐỐNG VỒNG-THƯỜNG THẮNG- HIỆP HÒA- BẮC GIANG. *****

  CẦN BÁN ĐẤT GẦN NGÃ BA ĐỐNG VỒNG-THƯỜNG THẮNG- HIỆP HÒA- BẮC GIANG. *****

  Cập nhật 175 ngày trước

  Diện tích thực : 174 m2

  Khu vực : Bắc Giang - Huyện Hiệp Hoà

  1200 Triệu
  Tin chính chủ
  CẦN BÁN ĐẤT GẦN NGÃ BA ĐỐNG VỒNG-THƯỜNG THẮNG- HIỆP HÒA- BẮC GIANG. *****

  ẦN BÁN ĐẤT SAU CÔNG AN HUYỆN HIỆP HÒA. !!!!!

  ẦN BÁN ĐẤT SAU CÔNG AN HUYỆN HIỆP HÒA. !!!!!

  Cập nhật 175 ngày trước

  Diện tích thực : -1 m2

  Khu vực : Bắc Giang - Huyện Hiệp Hoà

  550 Triệu
  Tin chính chủ
  ẦN BÁN ĐẤT SAU CÔNG AN HUYỆN HIỆP HÒA. !!!!!

  BÁN ĐẤT KHU 4 THỊ TRẤN THẮNG- HIỆP HÒA- BẮC GIANG. !!!!

  BÁN ĐẤT KHU 4 THỊ TRẤN THẮNG- HIỆP HÒA- BẮC GIANG. !!!!

  Cập nhật 175 ngày trước

  Diện tích thực : 178 m2

  Khu vực : Bắc Giang - Huyện Hiệp Hoà

  1040 Triệu
  Tin chính chủ
  BÁN ĐẤT KHU 4 THỊ TRẤN THẮNG- HIỆP HÒA- BẮC GIANG. !!!!

  CẦN BÁN ĐẤT DANH THƯỢNG 3-DANH THẮNG. !!!!!

  CẦN BÁN ĐẤT DANH THƯỢNG 3-DANH THẮNG. !!!!!

  Cập nhật 175 ngày trước

  Diện tích thực : -1 m2

  Khu vực : Bắc Giang - Huyện Hiệp Hoà

  1500 Triệu
  Tin chính chủ
  CẦN BÁN ĐẤT DANH THƯỢNG 3-DANH THẮNG. !!!!!

  CẦN BÁN ĐẤT KHU CHỢ TẠM PHỐ THẮNG. ^*$.

  CẦN BÁN ĐẤT KHU CHỢ TẠM PHỐ THẮNG. ^*$.

  Cập nhật 175 ngày trước

  Diện tích thực : 180 m2

  Khu vực : Bắc Giang - Huyện Hiệp Hoà

  0 Triệu
  Tin chính chủ
  CẦN BÁN ĐẤT KHU CHỢ TẠM PHỐ THẮNG. ^*$.

  CẦN BÁN ĐẤT ĐƯỜNG 296- ĐỨC THỊNH- ĐỨC THẮNG-HIỆP HÒA- BẮC GIANG. %%%%%%

  CẦN BÁN ĐẤT ĐƯỜNG 296- ĐỨC THỊNH- ĐỨC THẮNG-HIỆP HÒA- BẮC GIANG. %%%%%%

  Cập nhật 175 ngày trước

  Diện tích thực : 80 m2

  Khu vực : Bắc Giang - Huyện Hiệp Hoà

  0 Triệu
  Tin chính chủ
  CẦN BÁN ĐẤT ĐƯỜNG 296- ĐỨC THỊNH- ĐỨC THẮNG-HIỆP HÒA- BẮC GIANG. %%%%%%

  CẦN BÁN ĐẤT GẦN CHÙA PHÚC KHÁNH. .*$..

  CẦN BÁN ĐẤT GẦN CHÙA PHÚC KHÁNH. .*$..

  Cập nhật 175 ngày trước

  Diện tích thực : -1 m2

  Khu vực : Bắc Giang - Huyện Hiệp Hoà

  600 Triệu
  Tin chính chủ
  CẦN BÁN ĐẤT GẦN CHÙA PHÚC KHÁNH. .*$..

  CẦN BÁN ĐẤT Ở CẦU TÂY. $$$$$

  CẦN BÁN ĐẤT Ở CẦU TÂY. $$$$$

  Cập nhật 176 ngày trước

  Diện tích thực : 90 m2

  Khu vực : Bắc Giang - Huyện Hiệp Hoà

  800 Triệu
  Tin chính chủ
  CẦN BÁN ĐẤT Ở CẦU TÂY. $$$$$

  CẦN BÁN ĐẤT GẦN SÂN BÓNG ĐỨC THỊNH. ^*$.

  CẦN BÁN ĐẤT GẦN SÂN BÓNG ĐỨC THỊNH. ^*$.

  Cập nhật 176 ngày trước

  Diện tích thực : 420 m2

  Khu vực : Bắc Giang - Huyện Hiệp Hoà

  630 Triệu
  Tin chính chủ
  CẦN BÁN ĐẤT GẦN SÂN BÓNG ĐỨC THỊNH. ^*$.

  CẦN BÁN ĐẤT THƯỜNG THẮNG- HIỆP HÒA- BẮC GIANG. #*$.#

  CẦN BÁN ĐẤT THƯỜNG THẮNG- HIỆP HÒA- BẮC GIANG. #*$.#

  Cập nhật 176 ngày trước

  Diện tích thực : -1 m2

  Khu vực : Bắc Giang - Huyện Hiệp Hoà

  0 Triệu
  Tin chính chủ
  CẦN BÁN ĐẤT THƯỜNG THẮNG- HIỆP HÒA- BẮC GIANG. #*$.#

  CẦN BÁN ĐẤT Ở DANH THẮNG. ***

  CẦN BÁN ĐẤT Ở DANH THẮNG. ***

  Cập nhật 176 ngày trước

  Diện tích thực : 100 m2

  Khu vực : Bắc Giang - Huyện Hiệp Hoà

  0 Triệu
  Tin chính chủ
  CẦN BÁN ĐẤT Ở DANH THẮNG. ***

  Cập nhật 176 ngày trước

  Diện tích thực : -1 m2

  Khu vực : Bắc Giang - Huyện Hiệp Hoà

  0 Triệu
  Tin chính chủ

  Cập nhật 176 ngày trước

  Diện tích thực : -1 m2

  Khu vực : Bắc Giang - Huyện Hiệp Hoà

  0 Triệu
  Tin chính chủ

  Cập nhật 177 ngày trước

  Diện tích thực : 170 m2

  Khu vực : Bắc Giang - Huyện Hiệp Hoà

  0 Triệu
  Tin chính chủ

  CẦN BÁN ĐẤT MẶT TIỀN 10M TẠI ĐỨC THỊNH- ĐỨC THẮNG

  CẦN BÁN ĐẤT MẶT TIỀN 10M TẠI ĐỨC THỊNH- ĐỨC THẮNG

  Cập nhật 177 ngày trước

  Diện tích thực : 200 m2

  Khu vực : Bắc Giang - Huyện Hiệp Hoà

  800 Triệu
  Tin chính chủ
  CẦN BÁN ĐẤT MẶT TIỀN 10M TẠI ĐỨC THỊNH- ĐỨC THẮNG

  CẦN BÁN ĐẤT MẶT TIỀN 10M TẠI ĐỨC THỊNH- ĐỨC THẮNG

  CẦN BÁN ĐẤT MẶT TIỀN 10M TẠI ĐỨC THỊNH- ĐỨC THẮNG

  Cập nhật 177 ngày trước

  Diện tích thực : 200 m2

  Khu vực : Bắc Giang - Huyện Hiệp Hoà

  800 Triệu
  Tin chính chủ
  CẦN BÁN ĐẤT MẶT TIỀN 10M TẠI ĐỨC THỊNH- ĐỨC THẮNG

  ⛳ BÁN ĐẤT MẶT ĐƯỜNG 7.4m ⛳ .*$.

  ⛳ BÁN ĐẤT MẶT ĐƯỜNG 7.4m ⛳ .*$.

  Cập nhật 177 ngày trước

  Diện tích thực : -1 m2

  Khu vực : Bắc Giang - Huyện Hiệp Hoà

  0 Triệu
  Tin chính chủ
  ⛳ BÁN ĐẤT MẶT ĐƯỜNG 7.4m ⛳ .*$.

  Cập nhật 177 ngày trước

  Diện tích thực : -1 m2

  Khu vực : Bắc Giang - Huyện Hiệp Hoà

  0 Triệu
  Tin chính chủ

  Cập nhật 177 ngày trước

  Diện tích thực : -1 m2

  Khu vực : Bắc Giang - Huyện Hiệp Hoà

  0 Triệu
  Tin chính chủ

  Cập nhật 177 ngày trước

  Diện tích thực : 162 m2

  Khu vực : Bắc Giang - Huyện Hiệp Hoà

  0 Triệu
  Tin chính chủ

  Dự án tại Bắc Giang