Hotline hỗ trợ : 0932.189.499

Cho thuê kho - nhà xưởng

Tìm thấy 1204 tin trong danh mục 'Cho thuê kho - nhà xưởng'

Báo giá cho thuê nhà xưởng làm đồ gia dụng Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 !!!!

Báo giá cho thuê nhà xưởng làm đồ gia dụng Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 !!!!

Cập nhật 26 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Thị Xã Dĩ An

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê nhà xưởng làm đồ gia dụng Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 !!!!

Báo giá cho thuê nhà xưởng làm cơ khí Thuận An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ^*$.

Báo giá cho thuê nhà xưởng làm cơ khí Thuận An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ^*$.

Cập nhật 26 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Thị Xã Thuận An

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê nhà xưởng làm cơ khí Thuận An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ^*$.

Báo giá cho thuê nhà xưởng làm nội thất Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ^*$.

Báo giá cho thuê nhà xưởng làm nội thất Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ^*$.

Cập nhật 26 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Thị Xã Dĩ An

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê nhà xưởng làm nội thất Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ^*$.

Báo giá cho thuê nhà xưởng làm thêu vi tính Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 .*$..

Báo giá cho thuê nhà xưởng làm thêu vi tính Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 .*$..

Cập nhật 26 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Thị Xã Dĩ An

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê nhà xưởng làm thêu vi tính Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 .*$..

Báo giá cho thuê nhà xưởng làm đế giầy Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 $*$.

Báo giá cho thuê nhà xưởng làm đế giầy Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 $*$.

Cập nhật 26 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Thị Xã Dĩ An

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê nhà xưởng làm đế giầy Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 $*$.

Báo giá cho thuê nhà xưởng làm nông sản Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 *^$.*

Báo giá cho thuê nhà xưởng làm nông sản Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 *^$.*

Cập nhật 26 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Thị Xã Dĩ An

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê nhà xưởng làm nông sản Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 *^$.*

Báo giá cho thuê nhà xưởng làm cơ khí Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 .*$..

Báo giá cho thuê nhà xưởng làm cơ khí Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 .*$..

Cập nhật 26 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Thị Xã Dĩ An

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê nhà xưởng làm cơ khí Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 .*$..

Báo giá cho thuê nhà xưởng làm đồ điện Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ^*$.^

Báo giá cho thuê nhà xưởng làm đồ điện Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ^*$.^

Cập nhật 26 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Thị Xã Dĩ An

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê nhà xưởng làm đồ điện Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ^*$.^

Báo giá cho thuê nhà xưởng làm may Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 !!!!

Báo giá cho thuê nhà xưởng làm may Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 !!!!

Cập nhật 26 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Thị Xã Dĩ An

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê nhà xưởng làm may Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 !!!!

Báo giá cho thuê nhà xưởng làm thực phẩm Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 $^$

Báo giá cho thuê nhà xưởng làm thực phẩm Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 $^$

Cập nhật 26 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Thị Xã Dĩ An

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê nhà xưởng làm thực phẩm Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 $^$

Báo giá cho thuê nhà xưởng làm điện tử Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ^*$.^

Báo giá cho thuê nhà xưởng làm điện tử Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ^*$.^

Cập nhật 26 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Thị Xã Dĩ An

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê nhà xưởng làm điện tử Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ^*$.^

Báo giá cho thuê nhà xưởng làm bao bì Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 *$.#

Báo giá cho thuê nhà xưởng làm bao bì Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 *$.#

Cập nhật 26 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Thị Xã Dĩ An

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê nhà xưởng làm bao bì Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 *$.#

Báo giá cho thuê nhà xưởng làm giầy Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ***

Báo giá cho thuê nhà xưởng làm giầy Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ***

Cập nhật 26 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Thị Xã Dĩ An

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê nhà xưởng làm giầy Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ***

Báo giá cho thuê nhà xưởng làm gỗ Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ^*$.

Báo giá cho thuê nhà xưởng làm gỗ Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ^*$.

Cập nhật 26 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Thị Xã Dĩ An

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê nhà xưởng làm gỗ Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ^*$.

Báo giá cho thuê nhà xưởng làm đồ nhựa Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ^*$.^

Báo giá cho thuê nhà xưởng làm đồ nhựa Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ^*$.^

Cập nhật 26 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Thị Xã Dĩ An

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê nhà xưởng làm đồ nhựa Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ^*$.^

Báo giá cho thuê nhà xưởng làm ba lô túi xách Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ^*$.

Báo giá cho thuê nhà xưởng làm ba lô túi xách Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ^*$.

Cập nhật 26 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Thị Xã Dĩ An

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê nhà xưởng làm ba lô túi xách Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ^*$.

Báo giá cho thuê nhà xưởng làm đồ gia dụng Tân Uyên Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 .*$..

Báo giá cho thuê nhà xưởng làm đồ gia dụng Tân Uyên Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 .*$..

Cập nhật 26 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê nhà xưởng làm đồ gia dụng Tân Uyên Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 .*$..

Báo giá cho thuê nhà xưởng làm điện tử Tân Uyên Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 !!^!

Báo giá cho thuê nhà xưởng làm điện tử Tân Uyên Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 !!^!

Cập nhật 26 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê nhà xưởng làm điện tử Tân Uyên Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 !!^!

Báo giá cho thuê nhà xưởng làm cơ khí Tân Uyên Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ***

Báo giá cho thuê nhà xưởng làm cơ khí Tân Uyên Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ***

Cập nhật 26 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê nhà xưởng làm cơ khí Tân Uyên Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ***

Báo giá cho thuê nhà xưởng làm thêu vi tính Tân Uyên Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 !!^!

Báo giá cho thuê nhà xưởng làm thêu vi tính Tân Uyên Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 !!^!

Cập nhật 26 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê nhà xưởng làm thêu vi tính Tân Uyên Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 !!^!