Hotline hỗ trợ : 0932.189.499

Cho thuê kho - nhà xưởng

Tìm thấy 349 tin trong danh mục 'Cho thuê kho - nhà xưởng'

Thuê xưởng ở Tân Uyên Bình Dương, 18.800m2, LH 0938.949.373 !!!!

Thuê xưởng ở Tân Uyên Bình Dương, 18.800m2, LH 0938.949.373 !!!!

Cập nhật 2 ngày trước

Diện tích thực : 18800 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

580 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Thuê xưởng ở Tân Uyên Bình Dương, 18.800m2, LH 0938.949.373 !!!!

Nhà xưởng tại Tân Uyên Bình Dương cho thuê, 11.800m2, LH 0938.949.373 !!^!

Nhà xưởng tại Tân Uyên Bình Dương cho thuê, 11.800m2, LH 0938.949.373 !!^!

Cập nhật 2 ngày trước

Diện tích thực : 11800 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

450 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Nhà xưởng tại Tân Uyên Bình Dương cho thuê, 11.800m2, LH 0938.949.373 !!^!

Thuê nhà xưởng Tân Uyên Bình Dương, 13.000m2, LH 0938.949.373 .....

Thuê nhà xưởng Tân Uyên Bình Dương, 13.000m2, LH 0938.949.373 .....

Cập nhật 2 ngày trước

Diện tích thực : 13000 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

480 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Thuê nhà xưởng Tân Uyên Bình Dương, 13.000m2, LH 0938.949.373 .....

Thuê nhà xưởng ở Tân Uyên Bình Dương, 14.200m2, LH 0938.949.373 ***

Thuê nhà xưởng ở Tân Uyên Bình Dương, 14.200m2, LH 0938.949.373 ***

Cập nhật 2 ngày trước

Diện tích thực : 14200 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

560 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Thuê nhà xưởng ở Tân Uyên Bình Dương, 14.200m2, LH 0938.949.373 ***

Thuê nhà xưởng tại Tân Uyên Bình Dương, 15.400m2, LH 0938.949.373 $$$$$

Thuê nhà xưởng tại Tân Uyên Bình Dương, 15.400m2, LH 0938.949.373 $$$$$

Cập nhật 2 ngày trước

Diện tích thực : 15400 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

600 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Thuê nhà xưởng tại Tân Uyên Bình Dương, 15.400m2, LH 0938.949.373 $$$$$

Xưởng Tân Uyên Bình Dương cho thuê, 3.100m2, LH 0938.949.373 ^*$.

Xưởng Tân Uyên Bình Dương cho thuê, 3.100m2, LH 0938.949.373 ^*$.

Cập nhật 2 ngày trước

Diện tích thực : 3100 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

120 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Xưởng Tân Uyên Bình Dương cho thuê, 3.100m2, LH 0938.949.373 ^*$.

Xưởng ở Tân Uyên Bình Dương cho thuê, 4.400m2, LH 0938.949.373 ^*$.

Xưởng ở Tân Uyên Bình Dương cho thuê, 4.400m2, LH 0938.949.373 ^*$.

Cập nhật 2 ngày trước

Diện tích thực : 4400 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

160 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Xưởng ở Tân Uyên Bình Dương cho thuê, 4.400m2, LH 0938.949.373 ^*$.

Xưởng tại Tân Uyên Bình Dương cho thuê, 5.800m2, LH 0938.949.373 *****

Xưởng tại Tân Uyên Bình Dương cho thuê, 5.800m2, LH 0938.949.373 *****

Cập nhật 2 ngày trước

Diện tích thực : 5800 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

210 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Xưởng tại Tân Uyên Bình Dương cho thuê, 5.800m2, LH 0938.949.373 *****

Cho thuê nhà xưởng khu công nghiệp Nam Tân Uyên, 3.000m2, LH 0938.949.373 %*$.

Cho thuê nhà xưởng khu công nghiệp Nam Tân Uyên, 3.000m2, LH 0938.949.373 %*$.

Cập nhật 2 ngày trước

Diện tích thực : 3000 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

145 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Cho thuê nhà xưởng khu công nghiệp Nam Tân Uyên, 3.000m2, LH 0938.949.373 %*$.

Cho thuê nhà xưởng ở khu công nghiệp Nam Tân Uyên, 4.000m2, LH 0938.949.373 ^*$.

Cho thuê nhà xưởng ở khu công nghiệp Nam Tân Uyên, 4.000m2, LH 0938.949.373 ^*$.

Cập nhật 2 ngày trước

Diện tích thực : 4000 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

190 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Cho thuê nhà xưởng ở khu công nghiệp Nam Tân Uyên, 4.000m2, LH 0938.949.373 ^*$.

Nhà xưởng ở Tân Uyên Bình Dương cho thuê, 10.600m2, LH 0938.949.373 !*$.

Nhà xưởng ở Tân Uyên Bình Dương cho thuê, 10.600m2, LH 0938.949.373 !*$.

Cập nhật 2 ngày trước

Diện tích thực : 10600 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

390 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Nhà xưởng ở Tân Uyên Bình Dương cho thuê, 10.600m2, LH 0938.949.373 !*$.

Cho thuê nhà xưởng tại Tân Uyên Bình Dương, 5.500m2, LH 0938.949.373 !!!!

Cho thuê nhà xưởng tại Tân Uyên Bình Dương, 5.500m2, LH 0938.949.373 !!!!

Cập nhật 2 ngày trước

Diện tích thực : 5500 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

190 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Cho thuê nhà xưởng tại Tân Uyên Bình Dương, 5.500m2, LH 0938.949.373 !!!!

Cho thuê nhà xưởng ở Tân Uyên Bình Dương, 6.600m2, LH 0938.949.373 !!^!

Cho thuê nhà xưởng ở Tân Uyên Bình Dương, 6.600m2, LH 0938.949.373 !!^!

Cập nhật 2 ngày trước

Diện tích thực : 6600 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

230 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Cho thuê nhà xưởng ở Tân Uyên Bình Dương, 6.600m2, LH 0938.949.373 !!^!

Cho thuê nhà xưởng Tân Uyên Bình Dương, 7.700m2, LH 0938.949.373 .....

Cho thuê nhà xưởng Tân Uyên Bình Dương, 7.700m2, LH 0938.949.373 .....

Cập nhật 2 ngày trước

Diện tích thực : 7700 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

260 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Cho thuê nhà xưởng Tân Uyên Bình Dương, 7.700m2, LH 0938.949.373 .....

Cho thuê nhà xưởng Tân Uyên Bình Dương, 50.000m2, LH 0938.949.373 $^$

Cho thuê nhà xưởng Tân Uyên Bình Dương, 50.000m2, LH 0938.949.373 $^$

Cập nhật 2 ngày trước

Diện tích thực : 50000 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

1800 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Cho thuê nhà xưởng Tân Uyên Bình Dương, 50.000m2, LH 0938.949.373 $^$

Cho thuê nhà xưởng ở Tân Uyên Bình Dương, 3.400m2, LH 0938.949.373 *$.#

Cho thuê nhà xưởng ở Tân Uyên Bình Dương, 3.400m2, LH 0938.949.373 *$.#

Cập nhật 2 ngày trước

Diện tích thực : 3400 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

125 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Cho thuê nhà xưởng ở Tân Uyên Bình Dương, 3.400m2, LH 0938.949.373 *$.#

Cho thuê nhà xưởng tại Tân Uyên Bình Dương, 4.600m2, LH 0938.949.373 *^$.*

Cho thuê nhà xưởng tại Tân Uyên Bình Dương, 4.600m2, LH 0938.949.373 *^$.*

Cập nhật 2 ngày trước

Diện tích thực : 4600 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

165 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Cho thuê nhà xưởng tại Tân Uyên Bình Dương, 4.600m2, LH 0938.949.373 *^$.*

Cho thuê xưởng Tân Uyên Bình Dương, 5.800m2, LH 0938.949.373 #*$.#

Cho thuê xưởng Tân Uyên Bình Dương, 5.800m2, LH 0938.949.373 #*$.#

Cập nhật 2 ngày trước

Diện tích thực : 5800 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

210 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Cho thuê xưởng Tân Uyên Bình Dương, 5.800m2, LH 0938.949.373 #*$.#

Cho thuê xưởng ở Tân Uyên Bình Dương, 7.000m2, LH 0938.949.373 ^*$.

Cho thuê xưởng ở Tân Uyên Bình Dương, 7.000m2, LH 0938.949.373 ^*$.

Cập nhật 2 ngày trước

Diện tích thực : 7000 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

260 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Cho thuê xưởng ở Tân Uyên Bình Dương, 7.000m2, LH 0938.949.373 ^*$.

Cho thuê xưởng tại Tân Uyên Bình Dương, 8.200m2, LH 0938.949.373 ....

Cho thuê xưởng tại Tân Uyên Bình Dương, 8.200m2, LH 0938.949.373 ....

Cập nhật 2 ngày trước

Diện tích thực : 8200 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

300 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Cho thuê xưởng tại Tân Uyên Bình Dương, 8.200m2, LH 0938.949.373 ....