Hotline hỗ trợ : 0932.189.499

Cho thuê kho - nhà xưởng

Tìm thấy 1196 tin trong danh mục 'Cho thuê kho - nhà xưởng'

Cho thuê xưởng sản xuất đồ nhựa ở Bình Dương, 5.100m2, LH 0938.949.373 %*$.%

Cho thuê xưởng sản xuất đồ nhựa ở Bình Dương, 5.100m2, LH 0938.949.373 %*$.%

Cập nhật 40 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Cho thuê xưởng sản xuất đồ nhựa ở Bình Dương, 5.100m2, LH 0938.949.373 %*$.%

Cho thuê xưởng sản xuất đồ nhựa tại Bình Dương, 6.600m2, LH 0938.949.373 ^*$.

Cho thuê xưởng sản xuất đồ nhựa tại Bình Dương, 6.600m2, LH 0938.949.373 ^*$.

Cập nhật 40 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Cho thuê xưởng sản xuất đồ nhựa tại Bình Dương, 6.600m2, LH 0938.949.373 ^*$.

Xưởng sản xuất đồ nhựa Bình Dương cho thuê, 7.400m2, LH 0938.949.373 .....

Xưởng sản xuất đồ nhựa Bình Dương cho thuê, 7.400m2, LH 0938.949.373 .....

Cập nhật 40 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Xưởng sản xuất đồ nhựa Bình Dương cho thuê, 7.400m2, LH 0938.949.373 .....

Xưởng sản xuất đồ nhựa ở Bình Dương cho thuê, 8.600m2, LH 0938.949.373 $$$$$

Xưởng sản xuất đồ nhựa ở Bình Dương cho thuê, 8.600m2, LH 0938.949.373 $$$$$

Cập nhật 40 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Xưởng sản xuất đồ nhựa ở Bình Dương cho thuê, 8.600m2, LH 0938.949.373 $$$$$

Xưởng sản xuất đồ nhựa tại Bình Dương cho thuê, 3.900m2, LH 0938.949.373 .....

Xưởng sản xuất đồ nhựa tại Bình Dương cho thuê, 3.900m2, LH 0938.949.373 .....

Cập nhật 40 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Xưởng sản xuất đồ nhựa tại Bình Dương cho thuê, 3.900m2, LH 0938.949.373 .....

Thuê xưởng sản xuất đồ nhựa Bình Dương, 4.700m2, LH 0938.949.373 *****

Thuê xưởng sản xuất đồ nhựa Bình Dương, 4.700m2, LH 0938.949.373 *****

Cập nhật 40 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Thuê xưởng sản xuất đồ nhựa Bình Dương, 4.700m2, LH 0938.949.373 *****

Thuê xưởng sản xuất đồ nhựa ở Bình Dương, 5.900m2, LH 0938.949.373 !*$.

Thuê xưởng sản xuất đồ nhựa ở Bình Dương, 5.900m2, LH 0938.949.373 !*$.

Cập nhật 40 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Thuê xưởng sản xuất đồ nhựa ở Bình Dương, 5.900m2, LH 0938.949.373 !*$.

Thuê xưởng sản xuất đồ nhựa tại Bình Dương, 7.100m2, LH 0938.949.373 $$$$

Thuê xưởng sản xuất đồ nhựa tại Bình Dương, 7.100m2, LH 0938.949.373 $$$$

Cập nhật 40 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Thuê xưởng sản xuất đồ nhựa tại Bình Dương, 7.100m2, LH 0938.949.373 $$$$

Thuê xưởng nông sản Bình Dương, 9.400m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 !!!!

Thuê xưởng nông sản Bình Dương, 9.400m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 !!!!

Cập nhật 40 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Thuê xưởng nông sản Bình Dương, 9.400m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 !!!!

Xưởng nông sản Bình Dương cho thuê, 6.400m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 !!!!

Xưởng nông sản Bình Dương cho thuê, 6.400m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 !!!!

Cập nhật 40 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Xưởng nông sản Bình Dương cho thuê, 6.400m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 !!!!

Thuê xưởng nông sản tại Bình Dương, 4.300m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 .*$..

Thuê xưởng nông sản tại Bình Dương, 4.300m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 .*$..

Cập nhật 40 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Thuê xưởng nông sản tại Bình Dương, 4.300m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 .*$..

Xưởng nông sản ở Bình Dương cho thuê, 7.400m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 %%%

Xưởng nông sản ở Bình Dương cho thuê, 7.400m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 %%%

Cập nhật 40 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Xưởng nông sản ở Bình Dương cho thuê, 7.400m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 %%%

Cho thuê xưởng nông sản ở Bình Dương, 4.500m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 ^*$.^

Cho thuê xưởng nông sản ở Bình Dương, 4.500m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 ^*$.^

Cập nhật 40 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Cho thuê xưởng nông sản ở Bình Dương, 4.500m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 ^*$.^

Thuê xưởng nông sản ở Bình Dương, 3.400m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 !*$.!

Thuê xưởng nông sản ở Bình Dương, 3.400m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 !*$.!

Cập nhật 40 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Thuê xưởng nông sản ở Bình Dương, 3.400m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 !*$.!

Xưởng nông sản tại Bình Dương cho thuê, 8.400m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 $$$$$

Xưởng nông sản tại Bình Dương cho thuê, 8.400m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 $$$$$

Cập nhật 40 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Xưởng nông sản tại Bình Dương cho thuê, 8.400m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 $$$$$

Cho thuê xưởng nông sản tại Bình Dương, 5.500m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 ****

Cho thuê xưởng nông sản tại Bình Dương, 5.500m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 ****

Cập nhật 40 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Cho thuê xưởng nông sản tại Bình Dương, 5.500m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 ****

Cho thuê xưởng nông sản Bình Dương, 3.500m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 #*$.#

Cho thuê xưởng nông sản Bình Dương, 3.500m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 #*$.#

Cập nhật 40 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Cho thuê xưởng nông sản Bình Dương, 3.500m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 #*$.#

Báo giá cho thuê nhà xưởng Tân Uyên Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 $$$$

Báo giá cho thuê nhà xưởng Tân Uyên Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 $$$$

Cập nhật 40 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê nhà xưởng Tân Uyên Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 $$$$

Báo giá cho thuê nhà xưởng Bến Cát Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 .*$..

Báo giá cho thuê nhà xưởng Bến Cát Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 .*$..

Cập nhật 40 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Bến Cát

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê nhà xưởng Bến Cát Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 .*$..

Báo giá cho thuê nhà xưởng Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 %%%

Báo giá cho thuê nhà xưởng Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 %%%

Cập nhật 40 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Thị Xã Dĩ An

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê nhà xưởng Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 %%%