Hotline hỗ trợ : 0932.189.499

Cho thuê kho - nhà xưởng

Tìm thấy 1204 tin trong danh mục 'Cho thuê kho - nhà xưởng'

Báo giá cho thuê nhà xưởng Bình Dương làm đế giầy, LH A Huỳnh 0938.949.373 $$$

Báo giá cho thuê nhà xưởng Bình Dương làm đế giầy, LH A Huỳnh 0938.949.373 $$$

Cập nhật 28 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Thị Xã Dĩ An

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê nhà xưởng Bình Dương làm đế giầy, LH A Huỳnh 0938.949.373 $$$

Báo giá cho thuê nhà xưởng Bình Dương làm nội thất, LH A Huỳnh 0938.949.373 %*$.

Báo giá cho thuê nhà xưởng Bình Dương làm nội thất, LH A Huỳnh 0938.949.373 %*$.

Cập nhật 28 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Thị Xã Dĩ An

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê nhà xưởng Bình Dương làm nội thất, LH A Huỳnh 0938.949.373 %*$.

Báo giá cho thuê nhà xưởng Bình Dương làm thêu vi tính, LH A Huỳnh 0938.949.373 $$$

Báo giá cho thuê nhà xưởng Bình Dương làm thêu vi tính, LH A Huỳnh 0938.949.373 $$$

Cập nhật 28 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Thị Xã Dĩ An

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê nhà xưởng Bình Dương làm thêu vi tính, LH A Huỳnh 0938.949.373 $$$

Báo giá cho thuê nhà xưởng Bình Dương làm ba lô túi xách, LH A Huỳnh 0938.949.373 *$.#

Báo giá cho thuê nhà xưởng Bình Dương làm ba lô túi xách, LH A Huỳnh 0938.949.373 *$.#

Cập nhật 28 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Thị Xã Dĩ An

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê nhà xưởng Bình Dương làm ba lô túi xách, LH A Huỳnh 0938.949.373 *$.#

Báo giá cho thuê nhà xưởng Bình Dương làm gỗ, LH A Huỳnh 0938.949.373 %*$.%

Báo giá cho thuê nhà xưởng Bình Dương làm gỗ, LH A Huỳnh 0938.949.373 %*$.%

Cập nhật 28 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Thị Xã Dĩ An

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê nhà xưởng Bình Dương làm gỗ, LH A Huỳnh 0938.949.373 %*$.%

Báo giá cho thuê nhà xưởng Bình Dương làm nông sản, LH A Huỳnh 0938.949.373 .....

Báo giá cho thuê nhà xưởng Bình Dương làm nông sản, LH A Huỳnh 0938.949.373 .....

Cập nhật 28 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Thị Xã Dĩ An

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê nhà xưởng Bình Dương làm nông sản, LH A Huỳnh 0938.949.373 .....

Báo giá cho thuê nhà xưởng làm đồ điện Thuận An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 !!!!

Báo giá cho thuê nhà xưởng làm đồ điện Thuận An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 !!!!

Cập nhật 29 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Thị Xã Thuận An

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê nhà xưởng làm đồ điện Thuận An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 !!!!

Báo giá cho thuê nhà xưởng làm thực phẩm Thuận An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ****

Báo giá cho thuê nhà xưởng làm thực phẩm Thuận An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ****

Cập nhật 29 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Thị Xã Thuận An

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê nhà xưởng làm thực phẩm Thuận An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ****

Báo giá cho thuê nhà xưởng làm bao bì Thuận An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 %%%%%%

Báo giá cho thuê nhà xưởng làm bao bì Thuận An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 %%%%%%

Cập nhật 29 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Thị Xã Thuận An

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê nhà xưởng làm bao bì Thuận An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 %%%%%%

Báo giá cho thuê nhà xưởng làm điện tử Thuận An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 !*$.!

Báo giá cho thuê nhà xưởng làm điện tử Thuận An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 !*$.!

Cập nhật 29 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Thị Xã Thuận An

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê nhà xưởng làm điện tử Thuận An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 !*$.!

Báo giá cho thuê nhà xưởng làm giầy Thuận An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ^*$.^

Báo giá cho thuê nhà xưởng làm giầy Thuận An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ^*$.^

Cập nhật 29 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Thị Xã Thuận An

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê nhà xưởng làm giầy Thuận An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ^*$.^

Báo giá cho thuê nhà xưởng làm gỗ Thuận An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 $^$

Báo giá cho thuê nhà xưởng làm gỗ Thuận An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 $^$

Cập nhật 29 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Thị Xã Thuận An

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê nhà xưởng làm gỗ Thuận An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 $^$

Báo giá cho thuê nhà xưởng làm ba lô túi xách Thuận An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 *$.#

Báo giá cho thuê nhà xưởng làm ba lô túi xách Thuận An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 *$.#

Cập nhật 29 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Thị Xã Thuận An

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê nhà xưởng làm ba lô túi xách Thuận An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 *$.#

Báo giá cho thuê nhà xưởng làm may Thuận An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 *$.#

Báo giá cho thuê nhà xưởng làm may Thuận An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 *$.#

Cập nhật 29 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Thị Xã Thuận An

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê nhà xưởng làm may Thuận An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 *$.#

Báo giá cho thuê nhà xưởng làm đồ nhựa Thuận An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 .*$..

Báo giá cho thuê nhà xưởng làm đồ nhựa Thuận An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 .*$..

Cập nhật 29 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Thị Xã Thuận An

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê nhà xưởng làm đồ nhựa Thuận An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 .*$..

Báo giá cho thuê nhà xưởng làm đồ gia dụng Thuận An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 %%%%

Báo giá cho thuê nhà xưởng làm đồ gia dụng Thuận An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 %%%%

Cập nhật 29 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Thị Xã Thuận An

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê nhà xưởng làm đồ gia dụng Thuận An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 %%%%

Báo giá cho thuê nhà xưởng làm nội thất Thuận An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ###

Báo giá cho thuê nhà xưởng làm nội thất Thuận An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ###

Cập nhật 29 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Thị Xã Thuận An

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê nhà xưởng làm nội thất Thuận An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ###

Báo giá cho thuê nhà xưởng làm đế giầy Thuận An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ^*$.

Báo giá cho thuê nhà xưởng làm đế giầy Thuận An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ^*$.

Cập nhật 29 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Thị Xã Thuận An

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê nhà xưởng làm đế giầy Thuận An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ^*$.

Báo giá cho thuê nhà xưởng làm nông sản Thuận An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 !*$.!

Báo giá cho thuê nhà xưởng làm nông sản Thuận An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 !*$.!

Cập nhật 29 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Thị Xã Thuận An

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê nhà xưởng làm nông sản Thuận An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 !*$.!

Báo giá cho thuê nhà xưởng làm thêu vi tính Thuận An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 .*$..

Báo giá cho thuê nhà xưởng làm thêu vi tính Thuận An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 .*$..

Cập nhật 29 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Thị Xã Thuận An

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê nhà xưởng làm thêu vi tính Thuận An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 .*$..