Hotline hỗ trợ : 0932.189.499

Nhà đất cho thuê

Tìm thấy 4857 tin trong danh mục 'Nhà đất cho thuê'

Xưởng tại Tân Uyên Bình Dương cho thuê, 14.200m2, LH 0938.949.373 !!!!!

Xưởng tại Tân Uyên Bình Dương cho thuê, 14.200m2, LH 0938.949.373 !!!!!

Cập nhật 2 ngày trước

Diện tích thực : 14200 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

480 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Xưởng tại Tân Uyên Bình Dương cho thuê, 14.200m2, LH 0938.949.373 !!!!!

Xưởng ở Tân Uyên Bình Dương cho thuê, 15.300m2, LH 0938.949.373 $$$

Xưởng ở Tân Uyên Bình Dương cho thuê, 15.300m2, LH 0938.949.373 $$$

Cập nhật 2 ngày trước

Diện tích thực : 15300 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

510 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Xưởng ở Tân Uyên Bình Dương cho thuê, 15.300m2, LH 0938.949.373 $$$

Thuê xưởng tại Tân Uyên Bình Dương, 19.000m2, LH 0938.949.373 %*$.%

Thuê xưởng tại Tân Uyên Bình Dương, 19.000m2, LH 0938.949.373 %*$.%

Cập nhật 2 ngày trước

Diện tích thực : 19000 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

730 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Thuê xưởng tại Tân Uyên Bình Dương, 19.000m2, LH 0938.949.373 %*$.%

Thuê xưởng ở Tân Uyên Bình Dương, 17.800m2, LH 0938.949.373 $$$

Thuê xưởng ở Tân Uyên Bình Dương, 17.800m2, LH 0938.949.373 $$$

Cập nhật 2 ngày trước

Diện tích thực : 17800 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

670 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Thuê xưởng ở Tân Uyên Bình Dương, 17.800m2, LH 0938.949.373 $$$

Thuê xưởng Tân Uyên Bình Dương, 16.600m2, LH 0938.949.373 .....

Thuê xưởng Tân Uyên Bình Dương, 16.600m2, LH 0938.949.373 .....

Cập nhật 2 ngày trước

Diện tích thực : 16600 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

630 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Thuê xưởng Tân Uyên Bình Dương, 16.600m2, LH 0938.949.373 .....

Xưởng Tân Uyên Bình Dương cho thuê, 16.400m2, LH 0938.949.373 !!!!!

Xưởng Tân Uyên Bình Dương cho thuê, 16.400m2, LH 0938.949.373 !!!!!

Cập nhật 2 ngày trước

Diện tích thực : 16400 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

530 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Xưởng Tân Uyên Bình Dương cho thuê, 16.400m2, LH 0938.949.373 !!!!!

Thuê xưởng tại Tân Uyên Bình Dương, 17.700m2, LH 0938.949.373 *$.#

Thuê xưởng tại Tân Uyên Bình Dương, 17.700m2, LH 0938.949.373 *$.#

Cập nhật 2 ngày trước

Diện tích thực : 17700 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

550 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Thuê xưởng tại Tân Uyên Bình Dương, 17.700m2, LH 0938.949.373 *$.#

Thuê xưởng ở Tân Uyên Bình Dương, 18.800m2, LH 0938.949.373 !!!!

Thuê xưởng ở Tân Uyên Bình Dương, 18.800m2, LH 0938.949.373 !!!!

Cập nhật 2 ngày trước

Diện tích thực : 18800 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

580 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Thuê xưởng ở Tân Uyên Bình Dương, 18.800m2, LH 0938.949.373 !!!!

Nhà xưởng tại Tân Uyên Bình Dương cho thuê, 11.800m2, LH 0938.949.373 !!^!

Nhà xưởng tại Tân Uyên Bình Dương cho thuê, 11.800m2, LH 0938.949.373 !!^!

Cập nhật 2 ngày trước

Diện tích thực : 11800 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

450 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Nhà xưởng tại Tân Uyên Bình Dương cho thuê, 11.800m2, LH 0938.949.373 !!^!

Thuê nhà xưởng Tân Uyên Bình Dương, 13.000m2, LH 0938.949.373 .....

Thuê nhà xưởng Tân Uyên Bình Dương, 13.000m2, LH 0938.949.373 .....

Cập nhật 2 ngày trước

Diện tích thực : 13000 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

480 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Thuê nhà xưởng Tân Uyên Bình Dương, 13.000m2, LH 0938.949.373 .....

Thuê nhà xưởng ở Tân Uyên Bình Dương, 14.200m2, LH 0938.949.373 ***

Thuê nhà xưởng ở Tân Uyên Bình Dương, 14.200m2, LH 0938.949.373 ***

Cập nhật 2 ngày trước

Diện tích thực : 14200 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

560 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Thuê nhà xưởng ở Tân Uyên Bình Dương, 14.200m2, LH 0938.949.373 ***

Thuê nhà xưởng tại Tân Uyên Bình Dương, 15.400m2, LH 0938.949.373 $$$$$

Thuê nhà xưởng tại Tân Uyên Bình Dương, 15.400m2, LH 0938.949.373 $$$$$

Cập nhật 2 ngày trước

Diện tích thực : 15400 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

600 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Thuê nhà xưởng tại Tân Uyên Bình Dương, 15.400m2, LH 0938.949.373 $$$$$

Xưởng Tân Uyên Bình Dương cho thuê, 3.100m2, LH 0938.949.373 ^*$.

Xưởng Tân Uyên Bình Dương cho thuê, 3.100m2, LH 0938.949.373 ^*$.

Cập nhật 2 ngày trước

Diện tích thực : 3100 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

120 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Xưởng Tân Uyên Bình Dương cho thuê, 3.100m2, LH 0938.949.373 ^*$.

Xưởng ở Tân Uyên Bình Dương cho thuê, 4.400m2, LH 0938.949.373 ^*$.

Xưởng ở Tân Uyên Bình Dương cho thuê, 4.400m2, LH 0938.949.373 ^*$.

Cập nhật 2 ngày trước

Diện tích thực : 4400 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

160 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Xưởng ở Tân Uyên Bình Dương cho thuê, 4.400m2, LH 0938.949.373 ^*$.

Xưởng tại Tân Uyên Bình Dương cho thuê, 5.800m2, LH 0938.949.373 *****

Xưởng tại Tân Uyên Bình Dương cho thuê, 5.800m2, LH 0938.949.373 *****

Cập nhật 2 ngày trước

Diện tích thực : 5800 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

210 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Xưởng tại Tân Uyên Bình Dương cho thuê, 5.800m2, LH 0938.949.373 *****

Cho thuê nhà xưởng khu công nghiệp Nam Tân Uyên, 3.000m2, LH 0938.949.373 %*$.

Cho thuê nhà xưởng khu công nghiệp Nam Tân Uyên, 3.000m2, LH 0938.949.373 %*$.

Cập nhật 2 ngày trước

Diện tích thực : 3000 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

145 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Cho thuê nhà xưởng khu công nghiệp Nam Tân Uyên, 3.000m2, LH 0938.949.373 %*$.

Cho thuê nhà xưởng ở khu công nghiệp Nam Tân Uyên, 4.000m2, LH 0938.949.373 ^*$.

Cho thuê nhà xưởng ở khu công nghiệp Nam Tân Uyên, 4.000m2, LH 0938.949.373 ^*$.

Cập nhật 2 ngày trước

Diện tích thực : 4000 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

190 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Cho thuê nhà xưởng ở khu công nghiệp Nam Tân Uyên, 4.000m2, LH 0938.949.373 ^*$.

Nhà xưởng ở Tân Uyên Bình Dương cho thuê, 10.600m2, LH 0938.949.373 !*$.

Nhà xưởng ở Tân Uyên Bình Dương cho thuê, 10.600m2, LH 0938.949.373 !*$.

Cập nhật 2 ngày trước

Diện tích thực : 10600 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

390 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Nhà xưởng ở Tân Uyên Bình Dương cho thuê, 10.600m2, LH 0938.949.373 !*$.

Cho thuê nhà xưởng tại Tân Uyên Bình Dương, 5.500m2, LH 0938.949.373 !!!!

Cho thuê nhà xưởng tại Tân Uyên Bình Dương, 5.500m2, LH 0938.949.373 !!!!

Cập nhật 2 ngày trước

Diện tích thực : 5500 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

190 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Cho thuê nhà xưởng tại Tân Uyên Bình Dương, 5.500m2, LH 0938.949.373 !!!!

Cho thuê nhà xưởng ở Tân Uyên Bình Dương, 6.600m2, LH 0938.949.373 !!^!

Cho thuê nhà xưởng ở Tân Uyên Bình Dương, 6.600m2, LH 0938.949.373 !!^!

Cập nhật 2 ngày trước

Diện tích thực : 6600 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

230 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Cho thuê nhà xưởng ở Tân Uyên Bình Dương, 6.600m2, LH 0938.949.373 !!^!