Hotline hỗ trợ : 0932.189.499


Nhà , Đất , Dự án , Căn hộ - Huyện Tân Uyên

Tìm thấy 114 tin trong danh mục 'Huyện Tân Uyên'

Xưởng tại Bình Dương cho thuê, Nhà xưởng ở Tân Uyên cho thuê, LH 0938.949.373 %*$.%

Xưởng tại Bình Dương cho thuê, Nhà xưởng ở Tân Uyên cho thuê, LH 0938.949.373 %*$.%

Cập nhật 34 ngày trước

Diện tích thực : 16500 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Xưởng tại Bình Dương cho thuê, Nhà xưởng ở Tân Uyên cho thuê, LH 0938.949.373 %*$.%

Xưởng ở Bình Dương cho thuê, Nhà xưởng tại Tân Uyên cho thuê, LH 0938.949.373 %%%

Xưởng ở Bình Dương cho thuê, Nhà xưởng tại Tân Uyên cho thuê, LH 0938.949.373 %%%

Cập nhật 34 ngày trước

Diện tích thực : 7200 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

300 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Xưởng ở Bình Dương cho thuê, Nhà xưởng tại Tân Uyên cho thuê, LH 0938.949.373 %%%

Xưởng Bình Dương cho thuê, Nhà xưởng Tân Uyên cho thuê, LH 0938.949.373 !!^!

Xưởng Bình Dương cho thuê, Nhà xưởng Tân Uyên cho thuê, LH 0938.949.373 !!^!

Cập nhật 34 ngày trước

Diện tích thực : 25000 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

1000 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Xưởng Bình Dương cho thuê, Nhà xưởng Tân Uyên cho thuê, LH 0938.949.373 !!^!

Thuê xưởng ở Bình Dương, Thuê nhà xưởng tại Tân Uyên, LH 0938.949.373 $*$.

Thuê xưởng ở Bình Dương, Thuê nhà xưởng tại Tân Uyên, LH 0938.949.373 $*$.

Cập nhật 34 ngày trước

Diện tích thực : 6500 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

220 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Thuê xưởng ở Bình Dương, Thuê nhà xưởng tại Tân Uyên, LH 0938.949.373 $*$.

Thuê xưởng Bình Dương, Cho thuê nhà xưởng ở Tân Uyên, LH 0938.949.373 !!^!

Thuê xưởng Bình Dương, Cho thuê nhà xưởng ở Tân Uyên, LH 0938.949.373 !!^!

Cập nhật 34 ngày trước

Diện tích thực : 7500 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Thuê xưởng Bình Dương, Cho thuê nhà xưởng ở Tân Uyên, LH 0938.949.373 !!^!

Thuê nhà xưởng tại Bình Dương, Cho thuê nhà xưởng tại Tân Uyên, LH 0938.949.373 ....

Thuê nhà xưởng tại Bình Dương, Cho thuê nhà xưởng tại Tân Uyên, LH 0938.949.373 ....

Cập nhật 34 ngày trước

Diện tích thực : 5800 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

220 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Thuê nhà xưởng tại Bình Dương, Cho thuê nhà xưởng tại Tân Uyên, LH 0938.949.373 ....

Thuê nhà xưởng ở Bình Dương, Cho thuê nhà xưởng Tân Uyên, LH 0938.949.373 #*$.#

Thuê nhà xưởng ở Bình Dương, Cho thuê nhà xưởng Tân Uyên, LH 0938.949.373 #*$.#

Cập nhật 34 ngày trước

Diện tích thực : 15000 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Thuê nhà xưởng ở Bình Dương, Cho thuê nhà xưởng Tân Uyên, LH 0938.949.373 #*$.#

Thuê nhà xưởng Bình Dương, Cho thuê xưởng ở Tân Uyên, LH 0938.949.373 $^$

Thuê nhà xưởng Bình Dương, Cho thuê xưởng ở Tân Uyên, LH 0938.949.373 $^$

Cập nhật 34 ngày trước

Diện tích thực : 9000 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

360 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Thuê nhà xưởng Bình Dương, Cho thuê xưởng ở Tân Uyên, LH 0938.949.373 $^$

Nhà xưởng tại Bình Dương cho thuê, Cho thuê xưởng tại Tân Uyên, LH 0938.949.373 *^$.*

Nhà xưởng tại Bình Dương cho thuê, Cho thuê xưởng tại Tân Uyên, LH 0938.949.373 *^$.*

Cập nhật 34 ngày trước

Diện tích thực : 2500 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

110 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Nhà xưởng tại Bình Dương cho thuê, Cho thuê xưởng tại Tân Uyên, LH 0938.949.373 *^$.*

Nhà xưởng ở Bình Dương cho thuê, Cho thuê xưởng Tân Uyên, LH 0938.949.373 !!!!!

Nhà xưởng ở Bình Dương cho thuê, Cho thuê xưởng Tân Uyên, LH 0938.949.373 !!!!!

Cập nhật 34 ngày trước

Diện tích thực : 7500 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

300 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Nhà xưởng ở Bình Dương cho thuê, Cho thuê xưởng Tân Uyên, LH 0938.949.373 !!!!!

Cho thuê xưởng tại Bình Dương, Thuê xưởng ở Tân Uyên, LH 0938.949.373 *****

Cho thuê xưởng tại Bình Dương, Thuê xưởng ở Tân Uyên, LH 0938.949.373 *****

Cập nhật 34 ngày trước

Diện tích thực : 3800 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

130 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Cho thuê xưởng tại Bình Dương, Thuê xưởng ở Tân Uyên, LH 0938.949.373 *****

Cho thuê xưởng ở Bình Dương, Thuê xưởng tại Tân Uyên, LH 0938.949.373 !*$.

Cho thuê xưởng ở Bình Dương, Thuê xưởng tại Tân Uyên, LH 0938.949.373 !*$.

Cập nhật 34 ngày trước

Diện tích thực : 5600 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

210 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Cho thuê xưởng ở Bình Dương, Thuê xưởng tại Tân Uyên, LH 0938.949.373 !*$.

nhà bình chuẩn tân phước khánh 330 triệu/căn/80 m2 #*$.#

nhà bình chuẩn tân phước khánh 330 triệu/căn/80 m2 #*$.#

Cập nhật 35 ngày trước

Diện tích thực : 150 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu
Tin chính chủ
nhà bình chuẩn tân phước khánh 330 triệu/căn/80 m2 #*$.#

nhà bình chuẩn tân phước khánh 330 triệu/căn/80 m2 ^*$.

nhà bình chuẩn tân phước khánh 330 triệu/căn/80 m2 ^*$.

Cập nhật 35 ngày trước

Diện tích thực : 150 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu
Tin chính chủ
nhà bình chuẩn tân phước khánh 330 triệu/căn/80 m2 ^*$.

nhà bình chuẩn tân phước khánh 330 triệu/căn/80 m2 ****

nhà bình chuẩn tân phước khánh 330 triệu/căn/80 m2 ****

Cập nhật 35 ngày trước

Diện tích thực : 150 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu
Tin chính chủ
nhà bình chuẩn tân phước khánh 330 triệu/căn/80 m2 ****

Cho thuê xưởng Bình Dương, Thuê xưởng Tân Uyên, LH 0938.949.373 !*$.!

Cho thuê xưởng Bình Dương, Thuê xưởng Tân Uyên, LH 0938.949.373 !*$.!

Cập nhật 35 ngày trước

Diện tích thực : 6000 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

200 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Cho thuê xưởng Bình Dương, Thuê xưởng Tân Uyên, LH 0938.949.373 !*$.!

Cho thuê nhà xưởng tại Bình Dương, Xưởng ở Tân Uyên cho thuê, LH 0938.949.373 !!^!

Cho thuê nhà xưởng tại Bình Dương, Xưởng ở Tân Uyên cho thuê, LH 0938.949.373 !!^!

Cập nhật 35 ngày trước

Diện tích thực : 9000 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

360 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Cho thuê nhà xưởng tại Bình Dương, Xưởng ở Tân Uyên cho thuê, LH 0938.949.373 !!^!

Cho thuê nhà xưởng ở Bình Dương, Xưởng tại Tân Uyên cho thuê, LH 0938.949.373 %*$.%

Cho thuê nhà xưởng ở Bình Dương, Xưởng tại Tân Uyên cho thuê, LH 0938.949.373 %*$.%

Cập nhật 35 ngày trước

Diện tích thực : 3000 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

125 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Cho thuê nhà xưởng ở Bình Dương, Xưởng tại Tân Uyên cho thuê, LH 0938.949.373 %*$.%

Cho thuê nhà xưởng Bình Dương, Xưởng Tân Uyên cho thuê, LH 0938.949.373 ^*$.

Cho thuê nhà xưởng Bình Dương, Xưởng Tân Uyên cho thuê, LH 0938.949.373 ^*$.

Cập nhật 35 ngày trước

Diện tích thực : 2700 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

110 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Cho thuê nhà xưởng Bình Dương, Xưởng Tân Uyên cho thuê, LH 0938.949.373 ^*$.

Cho thuê nhà xưởng Bình Dương, Thuê nhà xưởng tại Tân Uyên, LH 0938.949.373 $^$

Cho thuê nhà xưởng Bình Dương, Thuê nhà xưởng tại Tân Uyên, LH 0938.949.373 $^$

Cập nhật 35 ngày trước

Diện tích thực : 7200 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

300 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Cho thuê nhà xưởng Bình Dương, Thuê nhà xưởng tại Tân Uyên, LH 0938.949.373 $^$