Hotline hỗ trợ : 0932.189.499


Nhà , Đất , Dự án , Căn hộ - Huyện Tân Uyên

Tìm thấy 170 tin trong danh mục 'Huyện Tân Uyên'

Cho thuê xưởng tại Tân Uyên Bình Dương, 28.000m2, LH 0938.949.373 $$$$$

Cho thuê xưởng tại Tân Uyên Bình Dương, 28.000m2, LH 0938.949.373 $$$$$

Cập nhật 2 ngày trước

Diện tích thực : 28000 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

950 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Cho thuê xưởng tại Tân Uyên Bình Dương, 28.000m2, LH 0938.949.373 $$$$$

Nhà xưởng Tân Uyên Bình Dương cho thuê, 26.500m2, LH 0938.949.373 *^$.*

Nhà xưởng Tân Uyên Bình Dương cho thuê, 26.500m2, LH 0938.949.373 *^$.*

Cập nhật 2 ngày trước

Diện tích thực : 26500 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

900 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Nhà xưởng Tân Uyên Bình Dương cho thuê, 26.500m2, LH 0938.949.373 *^$.*

Nhà xưởng ở Tân Uyên Bình Dương cho thuê, 25.500m2, LH 0938.949.373 ^*$.^

Nhà xưởng ở Tân Uyên Bình Dương cho thuê, 25.500m2, LH 0938.949.373 ^*$.^

Cập nhật 2 ngày trước

Diện tích thực : 25500 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

880 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Nhà xưởng ở Tân Uyên Bình Dương cho thuê, 25.500m2, LH 0938.949.373 ^*$.^

Nhà xưởng tại Tân Uyên Bình Dương cho thuê, 24.400m2, LH 0938.949.373 $$$$$

Nhà xưởng tại Tân Uyên Bình Dương cho thuê, 24.400m2, LH 0938.949.373 $$$$$

Cập nhật 2 ngày trước

Diện tích thực : 24400 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

850 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Nhà xưởng tại Tân Uyên Bình Dương cho thuê, 24.400m2, LH 0938.949.373 $$$$$

Thuê nhà xưởng Tân Uyên Bình Dương, 23.300m2, LH 0938.949.373 ^*$.

Thuê nhà xưởng Tân Uyên Bình Dương, 23.300m2, LH 0938.949.373 ^*$.

Cập nhật 2 ngày trước

Diện tích thực : 23300 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

740 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Thuê nhà xưởng Tân Uyên Bình Dương, 23.300m2, LH 0938.949.373 ^*$.

Thuê nhà xưởng ở Tân Uyên Bình Dương, 22.200m2, LH 0938.949.373 *$.#

Thuê nhà xưởng ở Tân Uyên Bình Dương, 22.200m2, LH 0938.949.373 *$.#

Cập nhật 2 ngày trước

Diện tích thực : 22200 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

700 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Thuê nhà xưởng ở Tân Uyên Bình Dương, 22.200m2, LH 0938.949.373 *$.#

Thuê nhà xưởng tại Tân Uyên Bình Dương, 21.100m2, LH 0938.949.373 $^$

Thuê nhà xưởng tại Tân Uyên Bình Dương, 21.100m2, LH 0938.949.373 $^$

Cập nhật 2 ngày trước

Diện tích thực : 21100 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

680 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Thuê nhà xưởng tại Tân Uyên Bình Dương, 21.100m2, LH 0938.949.373 $^$

Cho thuê xưởng ở Tân Uyên Bình Dương, 3.300m2, LH 0938.949.373 ^*$.

Cho thuê xưởng ở Tân Uyên Bình Dương, 3.300m2, LH 0938.949.373 ^*$.

Cập nhật 2 ngày trước

Diện tích thực : 3300 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

120 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Cho thuê xưởng ở Tân Uyên Bình Dương, 3.300m2, LH 0938.949.373 ^*$.

Cho thuê xưởng Tân Uyên Bình Dương, 4.400m2, LH 0938.949.373 !!^!

Cho thuê xưởng Tân Uyên Bình Dương, 4.400m2, LH 0938.949.373 !!^!

Cập nhật 2 ngày trước

Diện tích thực : 4400 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

160 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Cho thuê xưởng Tân Uyên Bình Dương, 4.400m2, LH 0938.949.373 !!^!

Thuê xưởng Tân Uyên Bình Dương, 20.000m2, LH 0938.949.373 ^*$.

Thuê xưởng Tân Uyên Bình Dương, 20.000m2, LH 0938.949.373 ^*$.

Cập nhật 2 ngày trước

Diện tích thực : 20000 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

630 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Thuê xưởng Tân Uyên Bình Dương, 20.000m2, LH 0938.949.373 ^*$.

Xưởng tại Tân Uyên cho thuê, 12.000m2, LH 0938.949.373 %*$.

Xưởng tại Tân Uyên cho thuê, 12.000m2, LH 0938.949.373 %*$.

Cập nhật 2 ngày trước

Diện tích thực : 12000 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

420 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Xưởng tại Tân Uyên cho thuê, 12.000m2, LH 0938.949.373 %*$.

Xưởng Tân Uyên cho thuê, 13.100m2, LH 0938.949.373 !!^!

Xưởng Tân Uyên cho thuê, 13.100m2, LH 0938.949.373 !!^!

Cập nhật 2 ngày trước

Diện tích thực : 13100 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

450 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Xưởng Tân Uyên cho thuê, 13.100m2, LH 0938.949.373 !!^!

Xưởng tại Tân Uyên Bình Dương cho thuê, 14.200m2, LH 0938.949.373 !!!!!

Xưởng tại Tân Uyên Bình Dương cho thuê, 14.200m2, LH 0938.949.373 !!!!!

Cập nhật 2 ngày trước

Diện tích thực : 14200 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

480 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Xưởng tại Tân Uyên Bình Dương cho thuê, 14.200m2, LH 0938.949.373 !!!!!

Xưởng ở Tân Uyên Bình Dương cho thuê, 15.300m2, LH 0938.949.373 $$$

Xưởng ở Tân Uyên Bình Dương cho thuê, 15.300m2, LH 0938.949.373 $$$

Cập nhật 2 ngày trước

Diện tích thực : 15300 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

510 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Xưởng ở Tân Uyên Bình Dương cho thuê, 15.300m2, LH 0938.949.373 $$$

Thuê xưởng tại Tân Uyên Bình Dương, 19.000m2, LH 0938.949.373 %*$.%

Thuê xưởng tại Tân Uyên Bình Dương, 19.000m2, LH 0938.949.373 %*$.%

Cập nhật 2 ngày trước

Diện tích thực : 19000 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

730 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Thuê xưởng tại Tân Uyên Bình Dương, 19.000m2, LH 0938.949.373 %*$.%

Thuê xưởng ở Tân Uyên Bình Dương, 17.800m2, LH 0938.949.373 $$$

Thuê xưởng ở Tân Uyên Bình Dương, 17.800m2, LH 0938.949.373 $$$

Cập nhật 2 ngày trước

Diện tích thực : 17800 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

670 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Thuê xưởng ở Tân Uyên Bình Dương, 17.800m2, LH 0938.949.373 $$$

Thuê xưởng Tân Uyên Bình Dương, 16.600m2, LH 0938.949.373 .....

Thuê xưởng Tân Uyên Bình Dương, 16.600m2, LH 0938.949.373 .....

Cập nhật 2 ngày trước

Diện tích thực : 16600 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

630 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Thuê xưởng Tân Uyên Bình Dương, 16.600m2, LH 0938.949.373 .....

Xưởng Tân Uyên Bình Dương cho thuê, 16.400m2, LH 0938.949.373 !!!!!

Xưởng Tân Uyên Bình Dương cho thuê, 16.400m2, LH 0938.949.373 !!!!!

Cập nhật 2 ngày trước

Diện tích thực : 16400 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

530 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Xưởng Tân Uyên Bình Dương cho thuê, 16.400m2, LH 0938.949.373 !!!!!

Thuê xưởng tại Tân Uyên Bình Dương, 17.700m2, LH 0938.949.373 *$.#

Thuê xưởng tại Tân Uyên Bình Dương, 17.700m2, LH 0938.949.373 *$.#

Cập nhật 2 ngày trước

Diện tích thực : 17700 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

550 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Thuê xưởng tại Tân Uyên Bình Dương, 17.700m2, LH 0938.949.373 *$.#

Thuê xưởng ở Tân Uyên Bình Dương, 18.800m2, LH 0938.949.373 !!!!

Thuê xưởng ở Tân Uyên Bình Dương, 18.800m2, LH 0938.949.373 !!!!

Cập nhật 2 ngày trước

Diện tích thực : 18800 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

580 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Thuê xưởng ở Tân Uyên Bình Dương, 18.800m2, LH 0938.949.373 !!!!