Hotline hỗ trợ : 0932.189.499


Nhà , Đất , Dự án , Căn hộ - Huyện Tân Uyên

Tìm thấy 629 tin trong danh mục 'Huyện Tân Uyên'

Cho thuê xưởng đồ điện Bình Dương, 4.100m2, LH 0938.949.373 !!!!!

Cho thuê xưởng đồ điện Bình Dương, 4.100m2, LH 0938.949.373 !!!!!

Cập nhật 10 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Cho thuê xưởng đồ điện Bình Dương, 4.100m2, LH 0938.949.373 !!!!!

Cho thuê xưởng đồ điện ở Bình Dương, 5.100m2, LH 0938.949.373 .*$.

Cho thuê xưởng đồ điện ở Bình Dương, 5.100m2, LH 0938.949.373 .*$.

Cập nhật 10 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Cho thuê xưởng đồ điện ở Bình Dương, 5.100m2, LH 0938.949.373 .*$.

Cho thuê xưởng đồ điện tại Bình Dương, 6.600m2, LH 0938.949.373 *$.*$.

Cho thuê xưởng đồ điện tại Bình Dương, 6.600m2, LH 0938.949.373 *$.*$.

Cập nhật 10 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Cho thuê xưởng đồ điện tại Bình Dương, 6.600m2, LH 0938.949.373 *$.*$.

Xưởng đồ điện Bình Dương cho thuê, 7.400m2, LH 0938.949.373 $*$.

Xưởng đồ điện Bình Dương cho thuê, 7.400m2, LH 0938.949.373 $*$.

Cập nhật 10 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Xưởng đồ điện Bình Dương cho thuê, 7.400m2, LH 0938.949.373 $*$.

Xưởng đồ điện ở Bình Dương cho thuê, 8.600m2, LH 0938.949.373 .*$..

Xưởng đồ điện ở Bình Dương cho thuê, 8.600m2, LH 0938.949.373 .*$..

Cập nhật 10 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Xưởng đồ điện ở Bình Dương cho thuê, 8.600m2, LH 0938.949.373 .*$..

Thuê xưởng đồ điện Bình Dương, 4.700m2, LH 0938.949.373 .*$.

Thuê xưởng đồ điện Bình Dương, 4.700m2, LH 0938.949.373 .*$.

Cập nhật 10 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Thuê xưởng đồ điện Bình Dương, 4.700m2, LH 0938.949.373 .*$.

Xưởng đồ điện tại Bình Dương cho thuê, 3.900m2, LH 0938.949.373 ^*$.

Xưởng đồ điện tại Bình Dương cho thuê, 3.900m2, LH 0938.949.373 ^*$.

Cập nhật 10 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Xưởng đồ điện tại Bình Dương cho thuê, 3.900m2, LH 0938.949.373 ^*$.

Thuê xưởng đồ điện ở Bình Dương, 5.900m2, LH 0938.949.373 !*$.!

Thuê xưởng đồ điện ở Bình Dương, 5.900m2, LH 0938.949.373 !*$.!

Cập nhật 10 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Thuê xưởng đồ điện ở Bình Dương, 5.900m2, LH 0938.949.373 !*$.!

Thuê xưởng đồ điện tại Bình Dương, 7.100m2, LH 0938.949.373 ^*$.^

Thuê xưởng đồ điện tại Bình Dương, 7.100m2, LH 0938.949.373 ^*$.^

Cập nhật 10 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Thuê xưởng đồ điện tại Bình Dương, 7.100m2, LH 0938.949.373 ^*$.^

Cho thuê xưởng đồ gia dụng Bình Dương, 3.100m2, LH 0938.949.373 .*$..

Cho thuê xưởng đồ gia dụng Bình Dương, 3.100m2, LH 0938.949.373 .*$..

Cập nhật 10 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Cho thuê xưởng đồ gia dụng Bình Dương, 3.100m2, LH 0938.949.373 .*$..

Cho thuê xưởng đồ gia dụng ở Bình Dương, 4.300m2, LH 0938.949.373 !*$.

Cho thuê xưởng đồ gia dụng ở Bình Dương, 4.300m2, LH 0938.949.373 !*$.

Cập nhật 10 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Cho thuê xưởng đồ gia dụng ở Bình Dương, 4.300m2, LH 0938.949.373 !*$.

Cho thuê xưởng đồ gia dụng tại Bình Dương, 5.600m2, LH 0938.949.373 %%%

Cho thuê xưởng đồ gia dụng tại Bình Dương, 5.600m2, LH 0938.949.373 %%%

Cập nhật 10 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Cho thuê xưởng đồ gia dụng tại Bình Dương, 5.600m2, LH 0938.949.373 %%%

Xưởng đồ gia dụng Bình Dương cho thuê, 6.400m2, LH 0938.949.373 ###

Xưởng đồ gia dụng Bình Dương cho thuê, 6.400m2, LH 0938.949.373 ###

Cập nhật 10 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Xưởng đồ gia dụng Bình Dương cho thuê, 6.400m2, LH 0938.949.373 ###

Xưởng đồ gia dụng ở Bình Dương cho thuê, 7.600m2, LH 0938.949.373 ###

Xưởng đồ gia dụng ở Bình Dương cho thuê, 7.600m2, LH 0938.949.373 ###

Cập nhật 10 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Xưởng đồ gia dụng ở Bình Dương cho thuê, 7.600m2, LH 0938.949.373 ###

Xưởng đồ gia dụng tại Bình Dương cho thuê, 8.900m2, LH 0938.949.373 ^*$.

Xưởng đồ gia dụng tại Bình Dương cho thuê, 8.900m2, LH 0938.949.373 ^*$.

Cập nhật 10 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Xưởng đồ gia dụng tại Bình Dương cho thuê, 8.900m2, LH 0938.949.373 ^*$.

Thuê xưởng đồ gia dụng Bình Dương, 9.700m2, LH 0938.949.373 .*$.

Thuê xưởng đồ gia dụng Bình Dương, 9.700m2, LH 0938.949.373 .*$.

Cập nhật 10 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Thuê xưởng đồ gia dụng Bình Dương, 9.700m2, LH 0938.949.373 .*$.

Thuê xưởng đồ gia dụng ở Bình Dương, 12.100m2, LH 0938.949.373 ^*$.^

Thuê xưởng đồ gia dụng ở Bình Dương, 12.100m2, LH 0938.949.373 ^*$.^

Cập nhật 10 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Thuê xưởng đồ gia dụng ở Bình Dương, 12.100m2, LH 0938.949.373 ^*$.^

Thuê xưởng đồ gia dụng tại Bình Dương, 15.100m2, LH 0938.949.373 %%%

Thuê xưởng đồ gia dụng tại Bình Dương, 15.100m2, LH 0938.949.373 %%%

Cập nhật 10 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Thuê xưởng đồ gia dụng tại Bình Dương, 15.100m2, LH 0938.949.373 %%%

Cho thuê xưởng sản xuất đồ nhựa Bình Dương, 4.100m2, LH 0938.949.373 !*$.!

Cho thuê xưởng sản xuất đồ nhựa Bình Dương, 4.100m2, LH 0938.949.373 !*$.!

Cập nhật 10 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Cho thuê xưởng sản xuất đồ nhựa Bình Dương, 4.100m2, LH 0938.949.373 !*$.!

Cho thuê xưởng sản xuất đồ nhựa ở Bình Dương, 5.100m2, LH 0938.949.373 %*$.%

Cho thuê xưởng sản xuất đồ nhựa ở Bình Dương, 5.100m2, LH 0938.949.373 %*$.%

Cập nhật 10 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Cho thuê xưởng sản xuất đồ nhựa ở Bình Dương, 5.100m2, LH 0938.949.373 %*$.%