Hotline hỗ trợ : 0932.189.499


Nhà , Đất , Dự án , Căn hộ - Huyện Tân Uyên

Tìm thấy 629 tin trong danh mục 'Huyện Tân Uyên'

Báo giá cho thuê xưởng nông sản Thủ Dầu Một Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ###

Báo giá cho thuê xưởng nông sản Thủ Dầu Một Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ###

Cập nhật 4 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng nông sản Thủ Dầu Một Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ###

Báo giá cho thuê xưởng giầy Thủ Dầu Một Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ^*$.^

Báo giá cho thuê xưởng giầy Thủ Dầu Một Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ^*$.^

Cập nhật 4 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng giầy Thủ Dầu Một Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ^*$.^

Báo giá cho thuê xưởng thêu vi tính Thủ Dầu Một Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 !!^!

Báo giá cho thuê xưởng thêu vi tính Thủ Dầu Một Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 !!^!

Cập nhật 4 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng thêu vi tính Thủ Dầu Một Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 !!^!

Báo giá cho thuê xưởng bao bì Thủ Dầu Một Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 $^$

Báo giá cho thuê xưởng bao bì Thủ Dầu Một Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 $^$

Cập nhật 4 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng bao bì Thủ Dầu Một Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 $^$

Báo giá cho thuê xưởng giầy Thành phố mới Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 !!!!

Báo giá cho thuê xưởng giầy Thành phố mới Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 !!!!

Cập nhật 4 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng giầy Thành phố mới Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 !!!!

Báo giá cho thuê xưởng thêu vi tính Thành phố mới Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 %%%%

Báo giá cho thuê xưởng thêu vi tính Thành phố mới Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 %%%%

Cập nhật 4 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng thêu vi tính Thành phố mới Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 %%%%

Báo giá cho thuê xưởng điện tử Thành phố mới Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 .....

Báo giá cho thuê xưởng điện tử Thành phố mới Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 .....

Cập nhật 4 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng điện tử Thành phố mới Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 .....

Báo giá cho thuê xưởng đồ gia dụng Thành phố mới Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 %*$.

Báo giá cho thuê xưởng đồ gia dụng Thành phố mới Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 %*$.

Cập nhật 4 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng đồ gia dụng Thành phố mới Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 %*$.

Báo giá cho thuê xưởng đồ nhựa Thành phố mới Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ....

Báo giá cho thuê xưởng đồ nhựa Thành phố mới Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ....

Cập nhật 4 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng đồ nhựa Thành phố mới Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ....

Báo giá cho thuê xưởng nông sản Thành phố mới Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 .*$..

Báo giá cho thuê xưởng nông sản Thành phố mới Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 .*$..

Cập nhật 4 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng nông sản Thành phố mới Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 .*$..

Báo giá cho thuê xưởng đế giầy Thành phố mới Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 %%%%

Báo giá cho thuê xưởng đế giầy Thành phố mới Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 %%%%

Cập nhật 4 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng đế giầy Thành phố mới Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 %%%%

Báo giá cho thuê xưởng bao bì Thành phố mới Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 %%%%

Báo giá cho thuê xưởng bao bì Thành phố mới Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 %%%%

Cập nhật 4 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng bao bì Thành phố mới Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 %%%%

Báo giá cho thuê xưởng gỗ Thành phố mới Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 $$$$$

Báo giá cho thuê xưởng gỗ Thành phố mới Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 $$$$$

Cập nhật 4 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng gỗ Thành phố mới Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 $$$$$

Báo giá cho thuê xưởng nội thất Thành phố mới Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 !!^!

Báo giá cho thuê xưởng nội thất Thành phố mới Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 !!^!

Cập nhật 4 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng nội thất Thành phố mới Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 !!^!

Báo giá cho thuê xưởng thực phẩm Thành phố mới Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 $$$

Báo giá cho thuê xưởng thực phẩm Thành phố mới Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 $$$

Cập nhật 4 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng thực phẩm Thành phố mới Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 $$$

Báo giá cho thuê xưởng đồ điện Thành phố mới Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 %%%

Báo giá cho thuê xưởng đồ điện Thành phố mới Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 %%%

Cập nhật 4 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng đồ điện Thành phố mới Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 %%%

Báo giá cho thuê xưởng may Thành phố mới Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 .*$..

Báo giá cho thuê xưởng may Thành phố mới Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 .*$..

Cập nhật 4 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng may Thành phố mới Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 .*$..

Báo giá cho thuê xưởng ba lô túi xách Thành phố mới Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 .*$..

Báo giá cho thuê xưởng ba lô túi xách Thành phố mới Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 .*$..

Cập nhật 4 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng ba lô túi xách Thành phố mới Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 .*$..

Báo giá cho thuê xưởng cơ khí Thành phố mới Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 !*$.

Báo giá cho thuê xưởng cơ khí Thành phố mới Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 !*$.

Cập nhật 4 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng cơ khí Thành phố mới Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 !*$.

Báo giá cho thuê xưởng đồ điện Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ###

Báo giá cho thuê xưởng đồ điện Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ###

Cập nhật 4 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng đồ điện Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ###