Hotline hỗ trợ : 0932.189.499


Nhà , Đất , Dự án , Căn hộ - Huyện Tân Uyên

Tìm thấy 629 tin trong danh mục 'Huyện Tân Uyên'

Cần Cho Thuê Nhà Xưởng ở Tại Bình Dương, Cho Thuê Nhà Xưởng Thủ Dầu Một, LH 0938.949.373 $^$

Cần Cho Thuê Nhà Xưởng ở Tại Bình Dương, Cho Thuê Nhà Xưởng Thủ Dầu Một, LH 0938.949.373 $^$

Cập nhật 128 ngày trước

Diện tích thực : 2000 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

80 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Cần Cho Thuê Nhà Xưởng ở Tại Bình Dương, Cho Thuê Nhà Xưởng Thủ Dầu Một, LH 0938.949.373 $^$

Cần Cho Thuê Xưởng Bình Dương, Thuê Nhà Xưởng ở Tân Uyên, LH 0938.949.373 %*$.

Cần Cho Thuê Xưởng Bình Dương, Thuê Nhà Xưởng ở Tân Uyên, LH 0938.949.373 %*$.

Cập nhật 128 ngày trước

Diện tích thực : 3000 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

100 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Cần Cho Thuê Xưởng Bình Dương, Thuê Nhà Xưởng ở Tân Uyên, LH 0938.949.373 %*$.

Cần Cho Thuê Xưởng Tại Bình Dương, Nhà Xưởng Tân Uyên Cho Thuê, LH 0938.949.373 .*$.

Cần Cho Thuê Xưởng Tại Bình Dương, Nhà Xưởng Tân Uyên Cho Thuê, LH 0938.949.373 .*$.

Cập nhật 128 ngày trước

Diện tích thực : 15000 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

700 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Cần Cho Thuê Xưởng Tại Bình Dương, Nhà Xưởng Tân Uyên Cho Thuê, LH 0938.949.373 .*$.

Cho Thuê Nhà Xưởng Bình Dương, Nhà Xưởng Tại Tân Uyên Cho Thuê, LH 0938.949.373 %%%%

Cho Thuê Nhà Xưởng Bình Dương, Nhà Xưởng Tại Tân Uyên Cho Thuê, LH 0938.949.373 %%%%

Cập nhật 128 ngày trước

Diện tích thực : 2500 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

90 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Cho Thuê Nhà Xưởng Bình Dương, Nhà Xưởng Tại Tân Uyên Cho Thuê, LH 0938.949.373 %%%%

Cho Thuê Nhà Xưởng ở Bình Dương, Nhà Xưởng ở Tân Uyên Cho Thuê, LH 0938.949.373 *$.#

Cho Thuê Nhà Xưởng ở Bình Dương, Nhà Xưởng ở Tân Uyên Cho Thuê, LH 0938.949.373 *$.#

Cập nhật 128 ngày trước

Diện tích thực : 600 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

30 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Cho Thuê Nhà Xưởng ở Bình Dương, Nhà Xưởng ở Tân Uyên Cho Thuê, LH 0938.949.373 *$.#

Cho Thuê Nhà Xưởng ở Tại Bình Dương, Cho Thuê Xưởng Tân Uyên, LH 0938.949.373 !!!!!

Cho Thuê Nhà Xưởng ở Tại Bình Dương, Cho Thuê Xưởng Tân Uyên, LH 0938.949.373 !!!!!

Cập nhật 128 ngày trước

Diện tích thực : 1800 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

90 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Cho Thuê Nhà Xưởng ở Tại Bình Dương, Cho Thuê Xưởng Tân Uyên, LH 0938.949.373 !!!!!

Cho Thuê Xưởng Bình Dương, Cho Thuê Xưởng ở Tân Uyên, LH 0938.949.373 %%%%%%

Cho Thuê Xưởng Bình Dương, Cho Thuê Xưởng ở Tân Uyên, LH 0938.949.373 %%%%%%

Cập nhật 128 ngày trước

Diện tích thực : 3000 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

120 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Cho Thuê Xưởng Bình Dương, Cho Thuê Xưởng ở Tân Uyên, LH 0938.949.373 %%%%%%

Cho Thuê Xưởng ở Bình Dương, Xưởng Tại Tân Uyên Cho Thuê, LH 0938.949.373 !!!!

Cho Thuê Xưởng ở Bình Dương, Xưởng Tại Tân Uyên Cho Thuê, LH 0938.949.373 !!!!

Cập nhật 128 ngày trước

Diện tích thực : 4200 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

210 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Cho Thuê Xưởng ở Bình Dương, Xưởng Tại Tân Uyên Cho Thuê, LH 0938.949.373 !!!!

Cho Thuê Xưởng Tại Bình Dương, Cho Thuê Nhà Xưởng Tân Uyên, LH 0938.949.373 %%%%%%

Cho Thuê Xưởng Tại Bình Dương, Cho Thuê Nhà Xưởng Tân Uyên, LH 0938.949.373 %%%%%%

Cập nhật 128 ngày trước

Diện tích thực : 10000 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

380 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Cho Thuê Xưởng Tại Bình Dương, Cho Thuê Nhà Xưởng Tân Uyên, LH 0938.949.373 %%%%%%

Đang Cho Thuê Nhà Xưởng Bình Dương, Cho Thuê Nhà Xưởng Tại Tân Uyên, LH 0938.949.373 ###

Đang Cho Thuê Nhà Xưởng Bình Dương, Cho Thuê Nhà Xưởng Tại Tân Uyên, LH 0938.949.373 ###

Cập nhật 128 ngày trước

Diện tích thực : 5000 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

250 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Đang Cho Thuê Nhà Xưởng Bình Dương, Cho Thuê Nhà Xưởng Tại Tân Uyên, LH 0938.949.373 ###

Đang Cho Thuê Nhà Xưởng ở Bình Dương, Cho Thuê Nhà Xưởng ở Tân Uyên, LH 0938.949.373 .*$..

Đang Cho Thuê Nhà Xưởng ở Bình Dương, Cho Thuê Nhà Xưởng ở Tân Uyên, LH 0938.949.373 .*$..

Cập nhật 128 ngày trước

Diện tích thực : 2200 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

80 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Đang Cho Thuê Nhà Xưởng ở Bình Dương, Cho Thuê Nhà Xưởng ở Tân Uyên, LH 0938.949.373 .*$..

Đang Cho Thuê Nhà Xưởng ở Tại Bình Dương, Xưởng Tân Uyên Cho Thuê, LH 0938.949.373 $^$

Đang Cho Thuê Nhà Xưởng ở Tại Bình Dương, Xưởng Tân Uyên Cho Thuê, LH 0938.949.373 $^$

Cập nhật 128 ngày trước

Diện tích thực : 5000 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

170 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Đang Cho Thuê Nhà Xưởng ở Tại Bình Dương, Xưởng Tân Uyên Cho Thuê, LH 0938.949.373 $^$

Nhà Xưởng Bình Dương Cần Cho Thuê, Xưởng Tại Tân Uyên Cho Thuê, LH 0938.949.373 .*$..

Nhà Xưởng Bình Dương Cần Cho Thuê, Xưởng Tại Tân Uyên Cho Thuê, LH 0938.949.373 .*$..

Cập nhật 128 ngày trước

Diện tích thực : 1500 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

65 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Nhà Xưởng Bình Dương Cần Cho Thuê, Xưởng Tại Tân Uyên Cho Thuê, LH 0938.949.373 .*$..

Nhà Xưởng Bình Dương Cho Thuê, Xưởng ở Tân Uyên Cho Thuê, LH 0938.949.373 $$$$

Nhà Xưởng Bình Dương Cho Thuê, Xưởng ở Tân Uyên Cho Thuê, LH 0938.949.373 $$$$

Cập nhật 128 ngày trước

Diện tích thực : 9000 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

360 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Nhà Xưởng Bình Dương Cho Thuê, Xưởng ở Tân Uyên Cho Thuê, LH 0938.949.373 $$$$

Nhà Xưởng Bình Dương Đang Cho Thuê, Thuê Xưởng Tân Uyên, LH 0938.949.373 .*$..

Nhà Xưởng Bình Dương Đang Cho Thuê, Thuê Xưởng Tân Uyên, LH 0938.949.373 .*$..

Cập nhật 128 ngày trước

Diện tích thực : 5000 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

180 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Nhà Xưởng Bình Dương Đang Cho Thuê, Thuê Xưởng Tân Uyên, LH 0938.949.373 .*$..

Nhà Xưởng ở Bình Dương Cần Cho Thuê, Thuê Xưởng Tại Tân Uyên, LH 0938.949.373 .*$..

Nhà Xưởng ở Bình Dương Cần Cho Thuê, Thuê Xưởng Tại Tân Uyên, LH 0938.949.373 .*$..

Cập nhật 128 ngày trước

Diện tích thực : 4000 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

180 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Nhà Xưởng ở Bình Dương Cần Cho Thuê, Thuê Xưởng Tại Tân Uyên, LH 0938.949.373 .*$..

Nhà Xưởng ở Bình Dương Cho Thuê, Thuê Xưởng ở Tân Uyên, LH 0938.949.373 $$$

Nhà Xưởng ở Bình Dương Cho Thuê, Thuê Xưởng ở Tân Uyên, LH 0938.949.373 $$$

Cập nhật 128 ngày trước

Diện tích thực : 4000 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

180 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Nhà Xưởng ở Bình Dương Cho Thuê, Thuê Xưởng ở Tân Uyên, LH 0938.949.373 $$$

Nhà Xưởng ở Bình Dương Đang Cho Thuê, Thuê Nhà Xưởng Tân Uyên, LH 0938.949.373 !!!!

Nhà Xưởng ở Bình Dương Đang Cho Thuê, Thuê Nhà Xưởng Tân Uyên, LH 0938.949.373 !!!!

Cập nhật 128 ngày trước

Diện tích thực : 3000 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

72 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Nhà Xưởng ở Bình Dương Đang Cho Thuê, Thuê Nhà Xưởng Tân Uyên, LH 0938.949.373 !!!!

Nhà Xưởng Tại Bình Dương Cần Cho Thuê, Thuê Nhà Xưởng Tại Tân Uyên, LH 0938.949.373 ^*$.

Nhà Xưởng Tại Bình Dương Cần Cho Thuê, Thuê Nhà Xưởng Tại Tân Uyên, LH 0938.949.373 ^*$.

Cập nhật 128 ngày trước

Diện tích thực : 3800 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

160 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Nhà Xưởng Tại Bình Dương Cần Cho Thuê, Thuê Nhà Xưởng Tại Tân Uyên, LH 0938.949.373 ^*$.

Thuê Nhà Xưởng Bình Dương, Thuê Nhà Xưởng ở Tân Uyên, LH 0938.949.373 *$.#

Thuê Nhà Xưởng Bình Dương, Thuê Nhà Xưởng ở Tân Uyên, LH 0938.949.373 *$.#

Cập nhật 128 ngày trước

Diện tích thực : 3000 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

130 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Thuê Nhà Xưởng Bình Dương, Thuê Nhà Xưởng ở Tân Uyên, LH 0938.949.373 *$.#