Hotline hỗ trợ : 0932.189.499


Nhà , Đất , Dự án , Căn hộ - Bình Dương

Tìm thấy 1633 tin trong danh mục 'Bình Dương'

Bán dãy nhà trọ Đông Hòa Dĩ An Bình Dương, giá rẻ, 157m2, 10 phòng trọ, LH 0984.89.38.79 ***

Bán dãy nhà trọ Đông Hòa Dĩ An Bình Dương, giá rẻ, 157m2, 10 phòng trọ, LH 0984.89.38.79 ***

Cập nhật 9 ngày trước

Diện tích thực : 157 m2

Khu vực : Bình Dương - Thị Xã Dĩ An

0 Triệu
Tin chính chủ
Bán dãy nhà trọ Đông Hòa Dĩ An Bình Dương, giá rẻ, 157m2, 10 phòng trọ, LH 0984.89.38.79 ***

Bán dãy phòng trọ tại Đông Hòa Dĩ An Bình Dương, giá rẻ, 168m2, 1 lầu 20 phòng trọ, LH 0975.772.533 *$.*$.

Bán dãy phòng trọ tại Đông Hòa Dĩ An Bình Dương, giá rẻ, 168m2, 1 lầu 20 phòng trọ, LH 0975.772.533 *$.*$.

Cập nhật 9 ngày trước

Diện tích thực : 168 m2

Khu vực : Bình Dương - Thị Xã Dĩ An

0 Triệu
Tin chính chủ
Bán dãy phòng trọ tại Đông Hòa Dĩ An Bình Dương, giá rẻ, 168m2, 1 lầu 20 phòng trọ, LH 0975.772.533 *$.*$.

Bán dãy nhà trọ Tân Đông Hiệp Dĩ An Bình Dương, giá rẻ, 146m2, 8 phòng trọ, LH 0984.89.38.79 $^$

Bán dãy nhà trọ Tân Đông Hiệp Dĩ An Bình Dương, giá rẻ, 146m2, 8 phòng trọ, LH 0984.89.38.79 $^$

Cập nhật 9 ngày trước

Diện tích thực : 146 m2

Khu vực : Bình Dương - Thị Xã Dĩ An

1850 Triệu
Tin chính chủ
Bán dãy nhà trọ Tân Đông Hiệp Dĩ An Bình Dương, giá rẻ, 146m2, 8 phòng trọ, LH 0984.89.38.79 $^$

Bán dãy phòng trọ Tân Đông Hiệp Dĩ An Bình Dương, giá rẻ, 160m2, 10 phòng trọ, LH 0975.772.533 !!!!

Bán dãy phòng trọ Tân Đông Hiệp Dĩ An Bình Dương, giá rẻ, 160m2, 10 phòng trọ, LH 0975.772.533 !!!!

Cập nhật 9 ngày trước

Diện tích thực : 160 m2

Khu vực : Bình Dương - Thị Xã Dĩ An

0 Triệu
Tin chính chủ
Bán dãy phòng trọ Tân Đông Hiệp Dĩ An Bình Dương, giá rẻ, 160m2, 10 phòng trọ, LH 0975.772.533 !!!!

Bán dãy nhà trọ Bình Dương tại Dĩ An, giá rẻ, 125m2, 8 phòng trọ, LH 0984.89.38.79 .*$.

Bán dãy nhà trọ Bình Dương tại Dĩ An, giá rẻ, 125m2, 8 phòng trọ, LH 0984.89.38.79 .*$.

Cập nhật 9 ngày trước

Diện tích thực : 125 m2

Khu vực : Bình Dương - Thị Xã Dĩ An

0 Triệu
Tin chính chủ
Bán dãy nhà trọ Bình Dương tại Dĩ An, giá rẻ, 125m2, 8 phòng trọ, LH 0984.89.38.79 .*$.

Bán dãy nhà trọ Dĩ An Bình Dương, giá rẻ, 154m2, nhà 1 lầu + 6 phòng trọ, LH 0975.772.533 .....

Bán dãy nhà trọ Dĩ An Bình Dương, giá rẻ, 154m2, nhà 1 lầu + 6 phòng trọ, LH 0975.772.533 .....

Cập nhật 9 ngày trước

Diện tích thực : 154 m2

Khu vực : Bình Dương - Thị Xã Dĩ An

0 Triệu
Tin chính chủ
Bán dãy nhà trọ Dĩ An Bình Dương, giá rẻ, 154m2, nhà 1 lầu + 6 phòng trọ, LH 0975.772.533 .....

Bán dãy phòng trọ tại An Bình Dĩ An Bình Dương, giá rẻ, 300m2, 18 phòng trọ, LH 0984.89.38.79 .*$..

Bán dãy phòng trọ tại An Bình Dĩ An Bình Dương, giá rẻ, 300m2, 18 phòng trọ, LH 0984.89.38.79 .*$..

Cập nhật 9 ngày trước

Diện tích thực : 300 m2

Khu vực : Bình Dương - Thị Xã Dĩ An

0 Triệu
Tin chính chủ
Bán dãy phòng trọ tại An Bình Dĩ An Bình Dương, giá rẻ, 300m2, 18 phòng trọ, LH 0984.89.38.79 .*$..

Bán dãy nhà trọ Tân Bình Dĩ An Bình Dương, giá rẻ, 210m2, 12 phòng trọ, LH 0984.89.38.79 *$.#

Bán dãy nhà trọ Tân Bình Dĩ An Bình Dương, giá rẻ, 210m2, 12 phòng trọ, LH 0984.89.38.79 *$.#

Cập nhật 9 ngày trước

Diện tích thực : 210 m2

Khu vực : Bình Dương - Thị Xã Dĩ An

0 Triệu
Tin chính chủ
Bán dãy nhà trọ Tân Bình Dĩ An Bình Dương, giá rẻ, 210m2, 12 phòng trọ, LH 0984.89.38.79 *$.#

Bán dãy phòng trọ tại Tân Bình Dĩ An Bình Dương, giá rẻ, 270m2, 13 phòng trọ, LH 0975.772.533 .*$.

Bán dãy phòng trọ tại Tân Bình Dĩ An Bình Dương, giá rẻ, 270m2, 13 phòng trọ, LH 0975.772.533 .*$.

Cập nhật 9 ngày trước

Diện tích thực : 270 m2

Khu vực : Bình Dương - Thị Xã Dĩ An

0 Triệu
Tin chính chủ
Bán dãy phòng trọ tại Tân Bình Dĩ An Bình Dương, giá rẻ, 270m2, 13 phòng trọ, LH 0975.772.533 .*$.

Bán dãy phòng trọ Bình Dương tại Dĩ An, giá rẻ, 127m2, 8 phòng trọ, LH 0984.89.38.79 .*$.

Bán dãy phòng trọ Bình Dương tại Dĩ An, giá rẻ, 127m2, 8 phòng trọ, LH 0984.89.38.79 .*$.

Cập nhật 9 ngày trước

Diện tích thực : 127 m2

Khu vực : Bình Dương - Thị Xã Dĩ An

1600 Triệu
Tin chính chủ
Bán dãy phòng trọ Bình Dương tại Dĩ An, giá rẻ, 127m2, 8 phòng trọ, LH 0984.89.38.79 .*$.

Bán dãy phòng trọ Dĩ An Bình Dương, giá rẻ, 259m2, 12 phòng trọ, LH 0975.772.533 %*$.%

Bán dãy phòng trọ Dĩ An Bình Dương, giá rẻ, 259m2, 12 phòng trọ, LH 0975.772.533 %*$.%

Cập nhật 9 ngày trước

Diện tích thực : 259 m2

Khu vực : Bình Dương - Thị Xã Dĩ An

0 Triệu
Tin chính chủ
Bán dãy phòng trọ Dĩ An Bình Dương, giá rẻ, 259m2, 12 phòng trọ, LH 0975.772.533 %*$.%

Bán dãy trọ Dĩ An Bình Dương, giá rẻ, 325m2, 20 phòng trọ, LH 0984.89.38.79 .*$.

Bán dãy trọ Dĩ An Bình Dương, giá rẻ, 325m2, 20 phòng trọ, LH 0984.89.38.79 .*$.

Cập nhật 9 ngày trước

Diện tích thực : 325 m2

Khu vực : Bình Dương - Thị Xã Dĩ An

0 Triệu
Tin chính chủ
Bán dãy trọ Dĩ An Bình Dương, giá rẻ, 325m2, 20 phòng trọ, LH 0984.89.38.79 .*$.

Bán gấp nhà trọ Bình Dương, giá rẻ, 403m2, 24 phòng trọ, LH 0984.89.38.79 %%%

Bán gấp nhà trọ Bình Dương, giá rẻ, 403m2, 24 phòng trọ, LH 0984.89.38.79 %%%

Cập nhật 9 ngày trước

Diện tích thực : 403 m2

Khu vực : Bình Dương - Thị Xã Dĩ An

0 Triệu
Tin chính chủ
Bán gấp nhà trọ Bình Dương, giá rẻ, 403m2, 24 phòng trọ, LH 0984.89.38.79 %%%

Bán nhà trọ Bình Dương giá rẻ, 142m2, 9 phòng trọ, LH 0975.772.533 %%%%

Bán nhà trọ Bình Dương giá rẻ, 142m2, 9 phòng trọ, LH 0975.772.533 %%%%

Cập nhật 9 ngày trước

Diện tích thực : 142 m2

Khu vực : Bình Dương - Thị Xã Dĩ An

1950 Triệu
Tin chính chủ
Bán nhà trọ Bình Dương giá rẻ, 142m2, 9 phòng trọ, LH 0975.772.533 %%%%

Chính chủ bán nhà 41m2, 780tr, sổ riêng, Đông Hòa Dĩ An Bình Dương LH 0984.89.38.79 ****

Chính chủ bán nhà 41m2, 780tr, sổ riêng, Đông Hòa Dĩ An Bình Dương LH 0984.89.38.79 ****

Cập nhật 9 ngày trước

Diện tích thực : 142 m2

Khu vực : Bình Dương - Thị Xã Dĩ An

1950 Triệu
Tin chính chủ
Chính chủ bán nhà 41m2, 780tr, sổ riêng, Đông Hòa Dĩ An Bình Dương LH 0984.89.38.79 ****

Bán nhà trọ Bình Dương phòng trọ tại Dĩ An, giá rẻ, 138m2, nhà + 5 phòng trọ, LH 0975.772.533 ***

Bán nhà trọ Bình Dương phòng trọ tại Dĩ An, giá rẻ, 138m2, nhà + 5 phòng trọ, LH 0975.772.533 ***

Cập nhật 9 ngày trước

Diện tích thực : 138 m2

Khu vực : Bình Dương - Thị Xã Dĩ An

2100 Triệu
Tin chính chủ
Bán nhà trọ Bình Dương phòng trọ tại Dĩ An, giá rẻ, 138m2, nhà + 5 phòng trọ, LH 0975.772.533 ***

Bán đất Trương Văn Vĩnh, Tân Bình, Dĩ An, Bình Dương, 60m2, sổ hồng riêng, 760tr $^$

Bán đất Trương Văn Vĩnh, Tân Bình, Dĩ An, Bình Dương, 60m2, sổ hồng riêng, 760tr $^$

Cập nhật 9 ngày trước

Diện tích thực : 60 m2

Khu vực : Bình Dương - Thị Xã Dĩ An

1 Triệu
Tin chính chủ
Bán đất Trương Văn Vĩnh, Tân Bình, Dĩ An, Bình Dương, 60m2, sổ hồng riêng, 760tr $^$

Bán nhà 1 lầu 1 trệt, P. Đông Hòa, TX. Dĩ An, BD, DT 75m2, giá 1 tỷ 850tr, LH 0931.910.180 .*$..

Bán nhà 1 lầu 1 trệt, P. Đông Hòa, TX. Dĩ An, BD, DT 75m2, giá 1 tỷ 850tr, LH 0931.910.180 .*$..

Cập nhật 9 ngày trước

Diện tích thực : 75 m2

Khu vực : Bình Dương - Thị Xã Dĩ An

1 Triệu
Tin chính chủ
Bán nhà 1 lầu 1 trệt, P. Đông Hòa, TX. Dĩ An, BD, DT 75m2, giá 1 tỷ 850tr, LH 0931.910.180 .*$..

Bán nhà cấp 4 đường Huỳnh Tấn Phát, P. Đông Hòa, TX Dĩ An, Bình Dương, DT 41m2, giá 780tr, LH 0931.910.180 %%%%

Bán nhà cấp 4 đường Huỳnh Tấn Phát, P. Đông Hòa, TX Dĩ An, Bình Dương, DT 41m2, giá 780tr, LH 0931.910.180 %%%%

Cập nhật 9 ngày trước

Diện tích thực : 41 m2

Khu vực : Bình Dương - Thị Xã Dĩ An

1 Triệu
Tin chính chủ
Bán nhà cấp 4 đường Huỳnh Tấn Phát, P. Đông Hòa, TX Dĩ An, Bình Dương, DT 41m2, giá 780tr, LH 0931.910.180 %%%%

Bán nhà 1 trệt 1 lầu gần nhà thờ Dĩ An, Dĩ An, Bình Dương, DT 64m2, 1tỷ 550tr. 0931.910.180 ^*$.^

Bán nhà 1 trệt 1 lầu gần nhà thờ Dĩ An, Dĩ An, Bình Dương, DT 64m2, 1tỷ 550tr. 0931.910.180 ^*$.^

Cập nhật 9 ngày trước

Diện tích thực : 64 m2

Khu vực : Bình Dương - Thị Xã Dĩ An

1 Triệu
Tin chính chủ
Bán nhà 1 trệt 1 lầu gần nhà thờ Dĩ An, Dĩ An, Bình Dương, DT 64m2, 1tỷ 550tr. 0931.910.180 ^*$.^

Dự án tại Bình Dương