Hotline hỗ trợ : 0932.189.499


Nhà , Đất , Dự án , Căn hộ - Thị Xã Sơn Tây

Tìm thấy 38 tin trong danh mục 'Thị Xã Sơn Tây'

Bán đất dự án Green City trung tâm thị xã Sơn Tây - 01665083410 (Ms.Trang) $*$.

Bán đất dự án Green City trung tâm thị xã Sơn Tây - 01665083410 (Ms.Trang) $*$.

Cập nhật 7 ngày trước

Diện tích thực : 75 m2

Khu vực : Hà Nội - Thị Xã Sơn Tây

1300 Triệu
Tin chính chủ
Bán đất dự án Green City trung tâm thị xã Sơn Tây - 01665083410 (Ms.Trang) $*$.

Bán đất Khu đô thị Thuần Nghệ Green City Sơn Tây gần Thành cô 0977736822 ms Thanh Nga ^*$.^

Bán đất Khu đô thị Thuần Nghệ Green City Sơn Tây gần Thành cô 0977736822 ms Thanh Nga ^*$.^

Cập nhật 8 ngày trước

Diện tích thực : 75 m2

Khu vực : Hà Nội - Thị Xã Sơn Tây

1300 Triệu
Tin chính chủ
Bán đất Khu đô thị Thuần Nghệ Green City Sơn Tây gần Thành cô 0977736822 ms Thanh Nga ^*$.^

Bán đất khu đô thị mới GREEN CITY Thuần Nghệ, thị xã Sơn Tây - 01665083410 Ms Trang %*$.

Bán đất khu đô thị mới GREEN CITY Thuần Nghệ, thị xã Sơn Tây - 01665083410 Ms Trang %*$.

Cập nhật 8 ngày trước

Diện tích thực : 75 m2

Khu vực : Hà Nội - Thị Xã Sơn Tây

1300 Triệu
Tin chính chủ
Bán đất khu đô thị mới GREEN CITY Thuần Nghệ, thị xã Sơn Tây - 01665083410 Ms Trang %*$.

Bán đất dự án Green City trung tâm thị xã Sơn Tây - 01665083410 (Ms.Trang) #*$.#

Bán đất dự án Green City trung tâm thị xã Sơn Tây - 01665083410 (Ms.Trang) #*$.#

Cập nhật 8 ngày trước

Diện tích thực : 75 m2

Khu vực : Hà Nội - Thị Xã Sơn Tây

1300 Triệu
Tin chính chủ
Bán đất dự án Green City trung tâm thị xã Sơn Tây - 01665083410 (Ms.Trang) #*$.#

Bán đất khu đô thị mới GREEN CITY Thuần Nghệ, thị xã Sơn Tây - 01665083410 Ms Trang *$.*$.

Bán đất khu đô thị mới GREEN CITY Thuần Nghệ, thị xã Sơn Tây - 01665083410 Ms Trang *$.*$.

Cập nhật 8 ngày trước

Diện tích thực : 75 m2

Khu vực : Hà Nội - Thị Xã Sơn Tây

1300 Triệu
Tin chính chủ
Bán đất khu đô thị mới GREEN CITY Thuần Nghệ, thị xã Sơn Tây - 01665083410 Ms Trang *$.*$.

Cảnh báo của chủ đầu tư khi khách hàng mua chung cư The Emerald Mỹ Đình 0904 885 933 !!^!

Cảnh báo của chủ đầu tư khi khách hàng mua chung cư The Emerald Mỹ Đình 0904 885 933 !!^!

Cập nhật 8 ngày trước

Diện tích thực : 77 m2

Khu vực : Hà Nội - Thị Xã Sơn Tây

31 Triệu
Tin chính chủ
Cảnh báo của chủ đầu tư khi khách hàng mua chung cư The Emerald Mỹ Đình 0904 885 933 !!^!

BÁN ĐẤT khu đô thị GREEN CITY Thuần Nghệ thị xã Sơn Tây - 01665083410 Ms Trang ****

BÁN ĐẤT khu đô thị GREEN CITY Thuần Nghệ thị xã Sơn Tây - 01665083410 Ms Trang ****

Cập nhật 10 ngày trước

Diện tích thực : 75 m2

Khu vực : Hà Nội - Thị Xã Sơn Tây

1300 Triệu
Tin chính chủ
BÁN ĐẤT khu đô thị GREEN CITY Thuần Nghệ thị xã Sơn Tây - 01665083410 Ms Trang ****

BÁN ĐẤT khu đô thị GREEN CITY Thuần Nghệ thị xã Sơn Tây - 01665083410 Ms Trang ***

BÁN ĐẤT khu đô thị GREEN CITY Thuần Nghệ thị xã Sơn Tây - 01665083410 Ms Trang ***

Cập nhật 10 ngày trước

Diện tích thực : 75 m2

Khu vực : Hà Nội - Thị Xã Sơn Tây

1300 Triệu
Tin chính chủ
BÁN ĐẤT khu đô thị GREEN CITY Thuần Nghệ thị xã Sơn Tây - 01665083410 Ms Trang ***

BÁN ĐẤT khu đô thị GREEN CITY Thuần Nghệ thị xã Sơn Tây - 01665083410 Ms Trang !*$.!

BÁN ĐẤT khu đô thị GREEN CITY Thuần Nghệ thị xã Sơn Tây - 01665083410 Ms Trang !*$.!

Cập nhật 10 ngày trước

Diện tích thực : 75 m2

Khu vực : Hà Nội - Thị Xã Sơn Tây

1300 Triệu
Tin chính chủ
BÁN ĐẤT khu đô thị GREEN CITY Thuần Nghệ thị xã Sơn Tây - 01665083410 Ms Trang !*$.!

Bán đất Khu đô thị Thuần Nghệ Green City Sơn Tây gần Thành cô 0977736822 ms Thanh Nga %%%%%%

Bán đất Khu đô thị Thuần Nghệ Green City Sơn Tây gần Thành cô 0977736822 ms Thanh Nga %%%%%%

Cập nhật 15 ngày trước

Diện tích thực : 75 m2

Khu vực : Hà Nội - Thị Xã Sơn Tây

1300 Triệu
Tin chính chủ
Bán đất Khu đô thị Thuần Nghệ Green City Sơn Tây gần Thành cô 0977736822 ms Thanh Nga %%%%%%

Bán đất Khu đô thị Thuần Nghệ Green City Sơn Tây gần Thành cô 0977736822 ms Thanh Nga ^*$.

Bán đất Khu đô thị Thuần Nghệ Green City Sơn Tây gần Thành cô 0977736822 ms Thanh Nga ^*$.

Cập nhật 21 ngày trước

Diện tích thực : 75 m2

Khu vực : Hà Nội - Thị Xã Sơn Tây

1300 Triệu
Tin chính chủ
Bán đất Khu đô thị Thuần Nghệ Green City Sơn Tây gần Thành cô 0977736822 ms Thanh Nga ^*$.

Bán đất Khu đô thị Thuần Nghệ Green City Sơn Tây gần Thành cô 0977736822 ms Thanh Nga $$$$$

Bán đất Khu đô thị Thuần Nghệ Green City Sơn Tây gần Thành cô 0977736822 ms Thanh Nga $$$$$

Cập nhật 22 ngày trước

Diện tích thực : 75 m2

Khu vực : Hà Nội - Thị Xã Sơn Tây

1300 Triệu
Tin chính chủ
Bán đất Khu đô thị Thuần Nghệ Green City Sơn Tây gần Thành cô 0977736822 ms Thanh Nga $$$$$

Bán đất thị xã sơn tây gần Thuần Nghệ dự án Green City 0977736822 $$$

Bán đất thị xã sơn tây gần Thuần Nghệ dự án Green City 0977736822 $$$

Cập nhật 32 ngày trước

Diện tích thực : 75 m2

Khu vực : Hà Nội - Thị Xã Sơn Tây

0 Triệu
Tin chính chủ
Bán đất thị xã sơn tây gần Thuần Nghệ dự án Green City 0977736822 $$$

Bán đất dự án Green City trung tâm thị xã Sơn Tây - 01665083410. .*$..

Bán đất dự án Green City trung tâm thị xã Sơn Tây - 01665083410. .*$..

Cập nhật 41 ngày trước

Diện tích thực : 75 m2

Khu vực : Hà Nội - Thị Xã Sơn Tây

200 Triệu
Tin chính chủ
Bán đất dự án Green City trung tâm thị xã Sơn Tây - 01665083410. .*$..

Bán đất Sơn Tây gần thành cổ dự án Green City - 01665083410. ###

Bán đất Sơn Tây gần thành cổ dự án Green City - 01665083410. ###

Cập nhật 41 ngày trước

Diện tích thực : 75 m2

Khu vực : Hà Nội - Thị Xã Sơn Tây

200 Triệu
Tin chính chủ
Bán đất Sơn Tây gần thành cổ dự án Green City - 01665083410. ###

Bán đất dự án Green City trung tâm thị xã Sơn Tây - 01665083410. %%%%%%

Bán đất dự án Green City trung tâm thị xã Sơn Tây - 01665083410. %%%%%%

Cập nhật 43 ngày trước

Diện tích thực : 75 m2

Khu vực : Hà Nội - Thị Xã Sơn Tây

200 Triệu
Tin chính chủ
Bán đất dự án Green City trung tâm thị xã Sơn Tây - 01665083410. %%%%%%

Bán nhà khu Thuần Nghệ, phường Quang Trung - 0977736822 $^$

Bán nhà khu Thuần Nghệ, phường Quang Trung - 0977736822 $^$

Cập nhật 43 ngày trước

Diện tích thực : 75 m2

Khu vực : Hà Nội - Thị Xã Sơn Tây

0 Triệu
Tin chính chủ
Bán nhà khu Thuần Nghệ, phường Quang Trung - 0977736822 $^$

Bán đất Sơn Tây gần thành cổ siêu dự án Green City 0977736822 ^*$.

Bán đất Sơn Tây gần thành cổ siêu dự án Green City 0977736822 ^*$.

Cập nhật 51 ngày trước

Diện tích thực : -1 m2

Khu vực : Hà Nội - Thị Xã Sơn Tây

0 Triệu
Tin chính chủ
Bán đất Sơn Tây gần thành cổ siêu dự án Green City 0977736822 ^*$.

Bán nhà khu Thuần Nghệ, phường Quang Trung - 0977736822 .*$.

Bán nhà khu Thuần Nghệ, phường Quang Trung - 0977736822 .*$.

Cập nhật 52 ngày trước

Diện tích thực : 75 m2

Khu vực : Hà Nội - Thị Xã Sơn Tây

0 Triệu
Tin chính chủ
Bán nhà khu Thuần Nghệ, phường Quang Trung - 0977736822 .*$.

Bán đất Sơn Tây gần thành cổ siêu dự án Green City 0977736822 .*$..

Bán đất Sơn Tây gần thành cổ siêu dự án Green City 0977736822 .*$..

Cập nhật 55 ngày trước

Diện tích thực : -1 m2

Khu vực : Hà Nội - Thị Xã Sơn Tây

0 Triệu
Tin chính chủ
Bán đất Sơn Tây gần thành cổ siêu dự án Green City 0977736822 .*$..
     1 2 >