Hotline hỗ trợ : 0932.189.499

Căn hộ The Ascent - Chung cư quận 2

Tìm thấy 32 tin trong danh mục 'Căn hộ The Ascent - Chung cư quận 2'

3-bedroom The Ascent in Thao Dien, price 1250$ - thaodienreal.com $$$

3-bedroom The Ascent in Thao Dien, price 1250$ - thaodienreal.com $$$

Cập nhật 34 ngày trước

Diện tích thực : 90 m2

Khu vực : Hồ Chí Minh - Quận 2

1 Triệu / tháng
Tin chính chủ
3-bedroom The Ascent in Thao Dien, price 1250$ - thaodienreal.com $$$

Perfect 2br apartment at The Ascent, view swingming pool, price 800$ - thaodienreal.com *$.*$.

Perfect 2br apartment at The Ascent, view swingming pool, price 800$ - thaodienreal.com *$.*$.

Cập nhật 35 ngày trước

Diện tích thực : 70 m2

Khu vực : Hồ Chí Minh - Quận 2

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Perfect 2br apartment at The Ascent, view swingming pool, price 800$ - thaodienreal.com *$.*$.

3br apartment in the new project is The Ascent, price 1200$ - thaodienreal.com ^*$.

3br apartment in the new project is The Ascent, price 1200$ - thaodienreal.com ^*$.

Cập nhật 35 ngày trước

Diện tích thực : 112 m2

Khu vực : Hồ Chí Minh - Quận 2

1 Triệu / tháng
Tin chính chủ
3br apartment in the new project is The Ascent, price 1200$ - thaodienreal.com ^*$.

2br, basic furniture, new completed project in The Ascent, price 700$ - thaodienreal.com !*$.

2br, basic furniture, new completed project in The Ascent, price 700$ - thaodienreal.com !*$.

Cập nhật 36 ngày trước

Diện tích thực : 70 m2

Khu vực : Hồ Chí Minh - Quận 2

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
2br, basic furniture, new completed project in The Ascent, price 700$ - thaodienreal.com !*$.

The Ascent, 2br apartment, designed prominently, price 850$ - thaodienreal.com $^$

The Ascent, 2br apartment, designed prominently, price 850$ - thaodienreal.com $^$

Cập nhật 36 ngày trước

Diện tích thực : 70 m2

Khu vực : Hồ Chí Minh - Quận 2

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
The Ascent, 2br apartment, designed prominently, price 850$ - thaodienreal.com $^$

2br apartment, for rent in The Ascent, price 850$ - thaodienreal.com $^$

2br apartment, for rent in The Ascent, price 850$ - thaodienreal.com $^$

Cập nhật 36 ngày trước

Diện tích thực : 70 m2

Khu vực : Hồ Chí Minh - Quận 2

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
2br apartment, for rent in The Ascent, price 850$ - thaodienreal.com $^$

The Ascent for rent, fully furnished, 2br, price 950$ - thaodienreal.com $$$$

The Ascent for rent, fully furnished, 2br, price 950$ - thaodienreal.com $$$$

Cập nhật 38 ngày trước

Diện tích thực : 70 m2

Khu vực : Hồ Chí Minh - Quận 2

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
The Ascent for rent, fully furnished, 2br, price 950$ - thaodienreal.com $$$$

2 bedroom apartment, fully furnished,The Ascent, price 850$ - thaodienreal.com !!!!

2 bedroom apartment, fully furnished,The Ascent, price 850$ - thaodienreal.com !!!!

Cập nhật 38 ngày trước

Diện tích thực : 70 m2

Khu vực : Hồ Chí Minh - Quận 2

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
2 bedroom apartment, fully furnished,The Ascent, price 850$ - thaodienreal.com !!!!

2br apartment for rent in The Ascent, price 1050$ - thaodienreal.com $$$$

2br apartment for rent in The Ascent, price 1050$ - thaodienreal.com $$$$

Cập nhật 38 ngày trước

Diện tích thực : 67 m2

Khu vực : Hồ Chí Minh - Quận 2

1 Triệu / tháng
Tin chính chủ
2br apartment for rent in The Ascent, price 1050$ - thaodienreal.com $$$$

The Ascent Thao Dien for rent apartment, 2br 900$ - thaodienreal.com ****

The Ascent Thao Dien for rent apartment, 2br 900$ - thaodienreal.com ****

Cập nhật 40 ngày trước

Diện tích thực : 67 m2

Khu vực : Hồ Chí Minh - Quận 2

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
The Ascent Thao Dien for rent apartment, 2br 900$ - thaodienreal.com ****

Beautiful The Ascent apartment, 2br 900$ - thaodienreal.com !!^!

Beautiful The Ascent apartment, 2br 900$ - thaodienreal.com !!^!

Cập nhật 41 ngày trước

Diện tích thực : 70 m2

Khu vực : Hồ Chí Minh - Quận 2

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Beautiful The Ascent apartment, 2br 900$ - thaodienreal.com !!^!

2br apartment, for rent in The Ascent, District 2 950$ -thaodienreal.com %%%%

2br apartment, for rent in The Ascent, District 2 950$ -thaodienreal.com %%%%

Cập nhật 41 ngày trước

Diện tích thực : 70 m2

Khu vực : Hồ Chí Minh - Quận 2

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
2br apartment, for rent in The Ascent, District 2 950$ -thaodienreal.com %%%%

2br apartment, simple pool view in The Ascent, 950$ - thaodienreal.com $*$.

2br apartment, simple pool view in The Ascent, 950$ - thaodienreal.com $*$.

Cập nhật 41 ngày trước

Diện tích thực : 70 m2

Khu vực : Hồ Chí Minh - Quận 2

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
2br apartment, simple pool view in The Ascent, 950$ - thaodienreal.com $*$.

2 bedroom apartment, European style in The Ascent, 950$ - thaodienreal.com $$$

2 bedroom apartment, European style in The Ascent, 950$ - thaodienreal.com $$$

Cập nhật 41 ngày trước

Diện tích thực : 70 m2

Khu vực : Hồ Chí Minh - Quận 2

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
2 bedroom apartment, European style in The Ascent, 950$ - thaodienreal.com $$$

2 bedroom apartment in The Ascent Thao Dien, 900$ - thaodienreal.com !!!!

2 bedroom apartment in The Ascent Thao Dien, 900$ - thaodienreal.com !!!!

Cập nhật 41 ngày trước

Diện tích thực : 70 m2

Khu vực : Hồ Chí Minh - Quận 2

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
2 bedroom apartment in The Ascent Thao Dien, 900$ - thaodienreal.com !!!!

Two bedroom apartment for rent in The Ascent, 800$ - thaodienreal.com $$$

Two bedroom apartment for rent in The Ascent, 800$ - thaodienreal.com $$$

Cập nhật 43 ngày trước

Diện tích thực : 70 m2

Khu vực : Hồ Chí Minh - Quận 2

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Two bedroom apartment for rent in The Ascent, 800$ - thaodienreal.com $$$

The Ascent Thao Dien for rent, 2br 900$ - thaodienreal.com ***

The Ascent Thao Dien for rent, 2br 900$ - thaodienreal.com ***

Cập nhật 43 ngày trước

Diện tích thực : 70 m2

Khu vực : Hồ Chí Minh - Quận 2

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
The Ascent Thao Dien for rent, 2br 900$ - thaodienreal.com ***

The Ascent Thao Dien for rent, 2br 900$ - thaodienreal.com $*$.

The Ascent Thao Dien for rent, 2br 900$ - thaodienreal.com $*$.

Cập nhật 43 ngày trước

Diện tích thực : 70 m2

Khu vực : Hồ Chí Minh - Quận 2

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
The Ascent Thao Dien for rent, 2br 900$ - thaodienreal.com $*$.

The Ascent Thao Dien for rent, 2br 900$ - thaodienreal.com .*$..

The Ascent Thao Dien for rent, 2br 900$ - thaodienreal.com .*$..

Cập nhật 43 ngày trước

Diện tích thực : 70 m2

Khu vực : Hồ Chí Minh - Quận 2

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
The Ascent Thao Dien for rent, 2br 900$ - thaodienreal.com .*$..

2 bedroom apartment in The Ascent Thao Dien, 850$ - thaodienreal.com .....

2 bedroom apartment in The Ascent Thao Dien, 850$ - thaodienreal.com .....

Cập nhật 43 ngày trước

Diện tích thực : 69 m2

Khu vực : Hồ Chí Minh - Quận 2

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
2 bedroom apartment in The Ascent Thao Dien, 850$ - thaodienreal.com .....
     1 2 >