Hotline hỗ trợ : 0932.189.499

Khu công nghiệp Phong Phú

Tìm thấy 99 tin trong danh mục 'Khu công nghiệp Phong Phú'

Cho thuê ngay căn biệt thự 4 phòng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 0903187589 .*$.

Cho thuê ngay căn biệt thự 4 phòng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 0903187589 .*$.

Cập nhật 15 giờ trước

Diện tích thực : 126 m2

Khu vực : Hồ Chí Minh - Quận 7

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Cho thuê ngay căn biệt thự 4 phòng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 0903187589 .*$.

Cho thuê ngay căn biệt thự 4 phòng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 0903187589 .*$..

Cho thuê ngay căn biệt thự 4 phòng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 0903187589 .*$..

Cập nhật 15 giờ trước

Diện tích thực : 126 m2

Khu vực : Hồ Chí Minh - Quận 7

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Cho thuê ngay căn biệt thự 4 phòng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 0903187589 .*$..

Cho thuê ngay căn biệt thự 4 phòng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 0903187589 !*$.

Cho thuê ngay căn biệt thự 4 phòng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 0903187589 !*$.

Cập nhật 16 giờ trước

Diện tích thực : 126 m2

Khu vực : Hồ Chí Minh - Quận 7

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Cho thuê ngay căn biệt thự 4 phòng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 0903187589 !*$.

Cho thuê ngay căn biệt thự 4 phòng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 0903187589 !!!!

Cho thuê ngay căn biệt thự 4 phòng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 0903187589 !!!!

Cập nhật 16 giờ trước

Diện tích thực : 126 m2

Khu vực : Hồ Chí Minh - Quận 7

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Cho thuê ngay căn biệt thự 4 phòng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 0903187589 !!!!

Cho thuê ngay căn biệt thự 4 phòng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 0903187589 %%%%

Cho thuê ngay căn biệt thự 4 phòng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 0903187589 %%%%

Cập nhật 16 giờ trước

Diện tích thực : 126 m2

Khu vực : Hồ Chí Minh - Quận 7

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Cho thuê ngay căn biệt thự 4 phòng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 0903187589 %%%%

Cho thuê ngay căn biệt thự 4 phòng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 0903187589 .....

Cho thuê ngay căn biệt thự 4 phòng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 0903187589 .....

Cập nhật 16 giờ trước

Diện tích thực : 126 m2

Khu vực : Hồ Chí Minh - Quận 7

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Cho thuê ngay căn biệt thự 4 phòng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 0903187589 .....

Cho thuê ngay căn biệt thự 4 phòng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 0903187589 %*$.%

Cho thuê ngay căn biệt thự 4 phòng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 0903187589 %*$.%

Cập nhật 17 giờ trước

Diện tích thực : 126 m2

Khu vực : Hồ Chí Minh - Quận 7

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Cho thuê ngay căn biệt thự 4 phòng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 0903187589 %*$.%

Cho thuê ngay căn biệt thự 4 phòng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 0903187589 ....

Cho thuê ngay căn biệt thự 4 phòng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 0903187589 ....

Cập nhật 17 giờ trước

Diện tích thực : 126 m2

Khu vực : Hồ Chí Minh - Quận 7

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Cho thuê ngay căn biệt thự 4 phòng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 0903187589 ....

Cho thuê ngay căn biệt thự 4 phòng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 0903187589 #*$.#

Cho thuê ngay căn biệt thự 4 phòng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 0903187589 #*$.#

Cập nhật 17 giờ trước

Diện tích thực : 126 m2

Khu vực : Hồ Chí Minh - Quận 7

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Cho thuê ngay căn biệt thự 4 phòng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 0903187589 #*$.#

Cho thuê ngay căn biệt thự 4 phòng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 0903187589 *$.*$.

Cho thuê ngay căn biệt thự 4 phòng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 0903187589 *$.*$.

Cập nhật 17 giờ trước

Diện tích thực : 126 m2

Khu vực : Hồ Chí Minh - Quận 7

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Cho thuê ngay căn biệt thự 4 phòng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 0903187589 *$.*$.

Cho thuê ngay căn biệt thự 4 phòng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 0903187589 $$$$$

Cho thuê ngay căn biệt thự 4 phòng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 0903187589 $$$$$

Cập nhật 17 giờ trước

Diện tích thực : 126 m2

Khu vực : Hồ Chí Minh - Quận 7

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Cho thuê ngay căn biệt thự 4 phòng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 0903187589 $$$$$

0903187589 Cho thuê nguyên căn khách sạn 11 phòng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 %*$.%

0903187589 Cho thuê nguyên căn khách sạn 11 phòng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 %*$.%

Cập nhật 1 ngày trước

Diện tích thực : 111 m2

Khu vực : Hồ Chí Minh - Quận 7

70 Triệu / tháng
Tin chính chủ
0903187589 Cho thuê nguyên căn khách sạn 11 phòng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 %*$.%

0903187589 Cho thuê nguyên căn khách sạn 11 phòng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 *$.#

0903187589 Cho thuê nguyên căn khách sạn 11 phòng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 *$.#

Cập nhật 1 ngày trước

Diện tích thực : 111 m2

Khu vực : Hồ Chí Minh - Quận 7

70 Triệu / tháng
Tin chính chủ
0903187589 Cho thuê nguyên căn khách sạn 11 phòng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 *$.#

0903187589 Cho thuê nguyên căn khách sạn 11 phòng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 *$.*$.

0903187589 Cho thuê nguyên căn khách sạn 11 phòng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 *$.*$.

Cập nhật 1 ngày trước

Diện tích thực : 111 m2

Khu vực : Hồ Chí Minh - Quận 7

70 Triệu / tháng
Tin chính chủ
0903187589 Cho thuê nguyên căn khách sạn 11 phòng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 *$.*$.

0903187589 Cho thuê nguyên căn khách sạn 11 phòng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 ###

0903187589 Cho thuê nguyên căn khách sạn 11 phòng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 ###

Cập nhật 1 ngày trước

Diện tích thực : 111 m2

Khu vực : Hồ Chí Minh - Quận 7

70 Triệu / tháng
Tin chính chủ
0903187589 Cho thuê nguyên căn khách sạn 11 phòng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 ###

0903187589 Cho thuê nguyên căn khách sạn 11 phòng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 .*$.

0903187589 Cho thuê nguyên căn khách sạn 11 phòng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 .*$.

Cập nhật 1 ngày trước

Diện tích thực : 111 m2

Khu vực : Hồ Chí Minh - Quận 7

70 Triệu / tháng
Tin chính chủ
0903187589 Cho thuê nguyên căn khách sạn 11 phòng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 .*$.

0903187589 Cho thuê nguyên căn khách sạn 11 phòng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 #*$.#

0903187589 Cho thuê nguyên căn khách sạn 11 phòng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 #*$.#

Cập nhật 1 ngày trước

Diện tích thực : 111 m2

Khu vực : Hồ Chí Minh - Quận 7

70 Triệu / tháng
Tin chính chủ
0903187589 Cho thuê nguyên căn khách sạn 11 phòng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 #*$.#

0903187589 Cho thuê nguyên căn khách sạn 11 phòng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 !*$.

0903187589 Cho thuê nguyên căn khách sạn 11 phòng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 !*$.

Cập nhật 1 ngày trước

Diện tích thực : 111 m2

Khu vực : Hồ Chí Minh - Quận 7

70 Triệu / tháng
Tin chính chủ
0903187589 Cho thuê nguyên căn khách sạn 11 phòng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 !*$.

0903187589 Cho thuê nguyên căn khách sạn 11 phòng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 !!^!

0903187589 Cho thuê nguyên căn khách sạn 11 phòng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 !!^!

Cập nhật 1 ngày trước

Diện tích thực : 111 m2

Khu vực : Hồ Chí Minh - Quận 7

70 Triệu / tháng
Tin chính chủ
0903187589 Cho thuê nguyên căn khách sạn 11 phòng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 !!^!

0903187589 Cho thuê nguyên căn khách sạn 11 phòng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 ^*$.

0903187589 Cho thuê nguyên căn khách sạn 11 phòng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 ^*$.

Cập nhật 1 ngày trước

Diện tích thực : 111 m2

Khu vực : Hồ Chí Minh - Quận 7

70 Triệu / tháng
Tin chính chủ
0903187589 Cho thuê nguyên căn khách sạn 11 phòng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 ^*$.