Hotline hỗ trợ : 0932.189.499

Khu dân cư thương mại Uyên Hưng

Tìm thấy 41 tin trong danh mục 'Khu dân cư thương mại Uyên Hưng'

Cho thuê xưởng tại KCN Uyên Hưng, 8.200m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 .*$.

Cho thuê xưởng tại KCN Uyên Hưng, 8.200m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 .*$.

Cập nhật 46 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Cho thuê xưởng tại KCN Uyên Hưng, 8.200m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 .*$.

Thuê xưởng ở KCN Uyên Hưng, 17.600m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 $$$$

Thuê xưởng ở KCN Uyên Hưng, 17.600m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 $$$$

Cập nhật 46 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Thuê xưởng ở KCN Uyên Hưng, 17.600m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 $$$$

Thuê nhà xưởng ở KCN Uyên Hưng, 13.700m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 #*$.#

Thuê nhà xưởng ở KCN Uyên Hưng, 13.700m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 #*$.#

Cập nhật 46 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Thuê nhà xưởng ở KCN Uyên Hưng, 13.700m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 #*$.#

Cho thuê nhà xưởng khu công nghiệp Uyên Hưng, 2.700m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 ***

Cho thuê nhà xưởng khu công nghiệp Uyên Hưng, 2.700m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 ***

Cập nhật 46 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Cho thuê nhà xưởng khu công nghiệp Uyên Hưng, 2.700m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 ***

Cho thuê xưởng khu công nghiệp Uyên Hưng, 6.500m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 $*$.

Cho thuê xưởng khu công nghiệp Uyên Hưng, 6.500m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 $*$.

Cập nhật 46 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Cho thuê xưởng khu công nghiệp Uyên Hưng, 6.500m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 $*$.

Nhà xưởng tại khu công nghiệp Uyên Hưng cho thuê, 11.700m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 $$$$$

Nhà xưởng tại khu công nghiệp Uyên Hưng cho thuê, 11.700m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 $$$$$

Cập nhật 46 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Nhà xưởng tại khu công nghiệp Uyên Hưng cho thuê, 11.700m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 $$$$$

Thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Uyên Hưng, 15.500m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 ....

Thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Uyên Hưng, 15.500m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 ....

Cập nhật 46 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Uyên Hưng, 15.500m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 ....

Thuê xưởng tại khu công nghiệp Uyên Hưng, 18.000m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 *$.#

Thuê xưởng tại khu công nghiệp Uyên Hưng, 18.000m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 *$.#

Cập nhật 46 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Thuê xưởng tại khu công nghiệp Uyên Hưng, 18.000m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 *$.#

Xưởng ở khu công nghiệp Uyên Hưng cho thuê, 3.500m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 %%%%%%

Xưởng ở khu công nghiệp Uyên Hưng cho thuê, 3.500m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 %%%%%%

Cập nhật 46 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Xưởng ở khu công nghiệp Uyên Hưng cho thuê, 3.500m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 %%%%%%

Cho thuê nhà xưởng ở khu công nghiệp Uyên Hưng, 4.500m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 *^$.*

Cho thuê nhà xưởng ở khu công nghiệp Uyên Hưng, 4.500m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 *^$.*

Cập nhật 46 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Cho thuê nhà xưởng ở khu công nghiệp Uyên Hưng, 4.500m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 *^$.*

Thuê nhà xưởng khu công nghiệp Uyên Hưng, 12.300m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 .....

Thuê nhà xưởng khu công nghiệp Uyên Hưng, 12.300m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 .....

Cập nhật 46 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Thuê nhà xưởng khu công nghiệp Uyên Hưng, 12.300m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 .....

Thuê xưởng khu công nghiệp Uyên Hưng, 16.000m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 *^$.*

Thuê xưởng khu công nghiệp Uyên Hưng, 16.000m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 *^$.*

Cập nhật 46 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Thuê xưởng khu công nghiệp Uyên Hưng, 16.000m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 *^$.*

Xưởng khu công nghiệp Uyên Hưng cho thuê, 20.500m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 *$.#

Xưởng khu công nghiệp Uyên Hưng cho thuê, 20.500m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 *$.#

Cập nhật 46 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Xưởng khu công nghiệp Uyên Hưng cho thuê, 20.500m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 *$.#

Xưởng tại khu công nghiệp Uyên Hưng cho thuê, 4.000m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 ***

Xưởng tại khu công nghiệp Uyên Hưng cho thuê, 4.000m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 ***

Cập nhật 46 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Xưởng tại khu công nghiệp Uyên Hưng cho thuê, 4.000m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 ***

Cho thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Uyên Hưng, 5.000m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 *$.#

Cho thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Uyên Hưng, 5.000m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 *$.#

Cập nhật 46 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Cho thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Uyên Hưng, 5.000m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 *$.#

Nhà xưởng ở khu công nghiệp Uyên Hưng cho thuê, 10.400m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 ^*$.

Nhà xưởng ở khu công nghiệp Uyên Hưng cho thuê, 10.400m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 ^*$.

Cập nhật 46 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Nhà xưởng ở khu công nghiệp Uyên Hưng cho thuê, 10.400m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 ^*$.

Thuê xưởng ở khu công nghiệp Uyên Hưng, 17.500m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 ****

Thuê xưởng ở khu công nghiệp Uyên Hưng, 17.500m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 ****

Cập nhật 46 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Thuê xưởng ở khu công nghiệp Uyên Hưng, 17.500m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 ****

Cho thuê xưởng ở khu công nghiệp Uyên Hưng, 7.000m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 $$$

Cho thuê xưởng ở khu công nghiệp Uyên Hưng, 7.000m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 $$$

Cập nhật 46 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Cho thuê xưởng ở khu công nghiệp Uyên Hưng, 7.000m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 $$$

Thuê nhà xưởng ở khu công nghiệp Uyên Hưng, 13.700m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 %%%%

Thuê nhà xưởng ở khu công nghiệp Uyên Hưng, 13.700m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 %%%%

Cập nhật 47 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Thuê nhà xưởng ở khu công nghiệp Uyên Hưng, 13.700m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 %%%%

Cho thuê nhà xưởng khu công nghiệp Uyên Hưng, Bình Dương, 2.300m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 !!!!

Cho thuê nhà xưởng khu công nghiệp Uyên Hưng, Bình Dương, 2.300m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 !!!!

Cập nhật 47 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Cho thuê nhà xưởng khu công nghiệp Uyên Hưng, Bình Dương, 2.300m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 !!!!