Hotline hỗ trợ : 0932.189.499

Khu đô thị mới Phú Mỹ - Chung cư tại Tân Thành

Tìm thấy 827 tin trong danh mục 'Khu đô thị mới Phú Mỹ - Chung cư tại Tân Thành'

0903187589 Cho thuê nguyên căn khách sạn 11 phòng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 %*$.%

0903187589 Cho thuê nguyên căn khách sạn 11 phòng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 %*$.%

Cập nhật 7 giờ trước

Diện tích thực : 111 m2

Khu vực : Hồ Chí Minh - Quận 7

70 Triệu / tháng
Tin chính chủ
0903187589 Cho thuê nguyên căn khách sạn 11 phòng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 %*$.%

0903187589 Cho thuê nguyên căn khách sạn 11 phòng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 *$.#

0903187589 Cho thuê nguyên căn khách sạn 11 phòng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 *$.#

Cập nhật 7 giờ trước

Diện tích thực : 111 m2

Khu vực : Hồ Chí Minh - Quận 7

70 Triệu / tháng
Tin chính chủ
0903187589 Cho thuê nguyên căn khách sạn 11 phòng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 *$.#

0903187589 Cho thuê nguyên căn khách sạn 11 phòng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 *$.*$.

0903187589 Cho thuê nguyên căn khách sạn 11 phòng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 *$.*$.

Cập nhật 7 giờ trước

Diện tích thực : 111 m2

Khu vực : Hồ Chí Minh - Quận 7

70 Triệu / tháng
Tin chính chủ
0903187589 Cho thuê nguyên căn khách sạn 11 phòng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 *$.*$.

0903187589 Cho thuê nguyên căn khách sạn 11 phòng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 ###

0903187589 Cho thuê nguyên căn khách sạn 11 phòng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 ###

Cập nhật 7 giờ trước

Diện tích thực : 111 m2

Khu vực : Hồ Chí Minh - Quận 7

70 Triệu / tháng
Tin chính chủ
0903187589 Cho thuê nguyên căn khách sạn 11 phòng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 ###

0903187589 Cho thuê nguyên căn khách sạn 11 phòng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 .*$.

0903187589 Cho thuê nguyên căn khách sạn 11 phòng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 .*$.

Cập nhật 8 giờ trước

Diện tích thực : 111 m2

Khu vực : Hồ Chí Minh - Quận 7

70 Triệu / tháng
Tin chính chủ
0903187589 Cho thuê nguyên căn khách sạn 11 phòng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 .*$.

0903187589 Cho thuê nguyên căn khách sạn 11 phòng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 #*$.#

0903187589 Cho thuê nguyên căn khách sạn 11 phòng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 #*$.#

Cập nhật 8 giờ trước

Diện tích thực : 111 m2

Khu vực : Hồ Chí Minh - Quận 7

70 Triệu / tháng
Tin chính chủ
0903187589 Cho thuê nguyên căn khách sạn 11 phòng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 #*$.#

0903187589 Cho thuê nguyên căn khách sạn 11 phòng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 !*$.

0903187589 Cho thuê nguyên căn khách sạn 11 phòng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 !*$.

Cập nhật 9 giờ trước

Diện tích thực : 111 m2

Khu vực : Hồ Chí Minh - Quận 7

70 Triệu / tháng
Tin chính chủ
0903187589 Cho thuê nguyên căn khách sạn 11 phòng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 !*$.

0903187589 Cho thuê nguyên căn khách sạn 11 phòng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 !!^!

0903187589 Cho thuê nguyên căn khách sạn 11 phòng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 !!^!

Cập nhật 9 giờ trước

Diện tích thực : 111 m2

Khu vực : Hồ Chí Minh - Quận 7

70 Triệu / tháng
Tin chính chủ
0903187589 Cho thuê nguyên căn khách sạn 11 phòng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 !!^!

0903187589 Cho thuê nguyên căn khách sạn 11 phòng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 ^*$.

0903187589 Cho thuê nguyên căn khách sạn 11 phòng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 ^*$.

Cập nhật 9 giờ trước

Diện tích thực : 111 m2

Khu vực : Hồ Chí Minh - Quận 7

70 Triệu / tháng
Tin chính chủ
0903187589 Cho thuê nguyên căn khách sạn 11 phòng Phú Mỹ Hưng, Quận 7 ^*$.

Biệt thự cao cấp Phú Mỹ Hưng cho thuê 23 triệu/tháng. 0903187589 ###

Biệt thự cao cấp Phú Mỹ Hưng cho thuê 23 triệu/tháng. 0903187589 ###

Cập nhật 14 giờ trước

Diện tích thực : 126 m2

Khu vực : Hồ Chí Minh - Quận 7

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Biệt thự cao cấp Phú Mỹ Hưng cho thuê 23 triệu/tháng. 0903187589 ###

Biệt thự cao cấp Phú Mỹ Hưng cho thuê 23 triệu/tháng. 0903187589 ****

Biệt thự cao cấp Phú Mỹ Hưng cho thuê 23 triệu/tháng. 0903187589 ****

Cập nhật 15 giờ trước

Diện tích thực : 126 m2

Khu vực : Hồ Chí Minh - Quận 7

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Biệt thự cao cấp Phú Mỹ Hưng cho thuê 23 triệu/tháng. 0903187589 ****

Biệt thự cao cấp Phú Mỹ Hưng cho thuê 23 triệu/tháng. 0903187589 !*$.!

Biệt thự cao cấp Phú Mỹ Hưng cho thuê 23 triệu/tháng. 0903187589 !*$.!

Cập nhật 15 giờ trước

Diện tích thực : 126 m2

Khu vực : Hồ Chí Minh - Quận 7

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Biệt thự cao cấp Phú Mỹ Hưng cho thuê 23 triệu/tháng. 0903187589 !*$.!

Biệt thự cao cấp Phú Mỹ Hưng cho thuê 23 triệu/tháng. 0903187589 %*$.%

Biệt thự cao cấp Phú Mỹ Hưng cho thuê 23 triệu/tháng. 0903187589 %*$.%

Cập nhật 15 giờ trước

Diện tích thực : 126 m2

Khu vực : Hồ Chí Minh - Quận 7

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Biệt thự cao cấp Phú Mỹ Hưng cho thuê 23 triệu/tháng. 0903187589 %*$.%

Biệt thự cao cấp Phú Mỹ Hưng cho thuê 23 triệu/tháng. 0903187589 ^*$.

Biệt thự cao cấp Phú Mỹ Hưng cho thuê 23 triệu/tháng. 0903187589 ^*$.

Cập nhật 16 giờ trước

Diện tích thực : 126 m2

Khu vực : Hồ Chí Minh - Quận 7

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Biệt thự cao cấp Phú Mỹ Hưng cho thuê 23 triệu/tháng. 0903187589 ^*$.

Biệt thự cao cấp Phú Mỹ Hưng cho thuê 23 triệu/tháng. 0903187589 .*$..

Biệt thự cao cấp Phú Mỹ Hưng cho thuê 23 triệu/tháng. 0903187589 .*$..

Cập nhật 16 giờ trước

Diện tích thực : 126 m2

Khu vực : Hồ Chí Minh - Quận 7

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Biệt thự cao cấp Phú Mỹ Hưng cho thuê 23 triệu/tháng. 0903187589 .*$..

Biệt thự cao cấp Phú Mỹ Hưng cho thuê 23 triệu/tháng. 0903187589 $*$.

Biệt thự cao cấp Phú Mỹ Hưng cho thuê 23 triệu/tháng. 0903187589 $*$.

Cập nhật 16 giờ trước

Diện tích thực : 126 m2

Khu vực : Hồ Chí Minh - Quận 7

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Biệt thự cao cấp Phú Mỹ Hưng cho thuê 23 triệu/tháng. 0903187589 $*$.

Biệt thự cao cấp Phú Mỹ Hưng cho thuê 23 triệu/tháng. 0903187589 ....

Biệt thự cao cấp Phú Mỹ Hưng cho thuê 23 triệu/tháng. 0903187589 ....

Cập nhật 16 giờ trước

Diện tích thực : 126 m2

Khu vực : Hồ Chí Minh - Quận 7

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Biệt thự cao cấp Phú Mỹ Hưng cho thuê 23 triệu/tháng. 0903187589 ....

Biệt thự cao cấp Phú Mỹ Hưng cho thuê 23 triệu/tháng. 0903187589 $$$$

Biệt thự cao cấp Phú Mỹ Hưng cho thuê 23 triệu/tháng. 0903187589 $$$$

Cập nhật 17 giờ trước

Diện tích thực : 126 m2

Khu vực : Hồ Chí Minh - Quận 7

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Biệt thự cao cấp Phú Mỹ Hưng cho thuê 23 triệu/tháng. 0903187589 $$$$

Biệt thự cao cấp Phú Mỹ Hưng cho thuê 23 triệu/tháng. 0903187589 ^*$.^

Biệt thự cao cấp Phú Mỹ Hưng cho thuê 23 triệu/tháng. 0903187589 ^*$.^

Cập nhật 17 giờ trước

Diện tích thực : 126 m2

Khu vực : Hồ Chí Minh - Quận 7

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Biệt thự cao cấp Phú Mỹ Hưng cho thuê 23 triệu/tháng. 0903187589 ^*$.^

Cho thuê nhà nguyên căn mặt tiền Nguyễn Văn Linh, Phú Mỹ Hưng, Quận 7. 0903187589 !!^!

Cho thuê nhà nguyên căn mặt tiền Nguyễn Văn Linh, Phú Mỹ Hưng, Quận 7. 0903187589 !!^!

Cập nhật 17 giờ trước

Diện tích thực : 300 m2

Khu vực : Hồ Chí Minh - Quận 7

38 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Cho thuê nhà nguyên căn mặt tiền Nguyễn Văn Linh, Phú Mỹ Hưng, Quận 7. 0903187589 !!^!