Hotline hỗ trợ : 0932.189.499


Nhà , Đất , Dự án , Căn hộ - Thanh Hóa

Tìm thấy 61 tin trong danh mục 'Thanh Hóa'

Bán Gấp 1 Lô Đất Gần Cầu De - Xã Hoa Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa $$$

Bán Gấp 1 Lô Đất Gần Cầu De - Xã Hoa Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa $$$

Cập nhật 8 ngày trước

Diện tích thực : 115 m2

Khu vực : Thanh Hóa - Thành phố Thanh Hoá

680 Triệu
Tin chính chủ
Bán Gấp 1 Lô Đất Gần Cầu De - Xã Hoa Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa $$$

Bán Gấp 1 Lô Đất Gần Cầu De - Xã Hoa Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa %*$.%

Bán Gấp 1 Lô Đất Gần Cầu De - Xã Hoa Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa %*$.%

Cập nhật 8 ngày trước

Diện tích thực : 115 m2

Khu vực : Thanh Hóa - Thành phố Thanh Hoá

680 Triệu
Tin chính chủ
Bán Gấp 1 Lô Đất Gần Cầu De - Xã Hoa Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa %*$.%

Bán Gấp 1 Lô Đất Gần Cầu De - Xã Hoa Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa !*$.!

Bán Gấp 1 Lô Đất Gần Cầu De - Xã Hoa Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa !*$.!

Cập nhật 8 ngày trước

Diện tích thực : 230 m2

Khu vực : Thanh Hóa - Thành phố Thanh Hoá

1300 Triệu
Tin chính chủ
Bán Gấp 1 Lô Đất Gần Cầu De - Xã Hoa Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa !*$.!

Bán đất mặt đường Gần Cầu De Hoa Lộc - Minh Lộc .....

Bán đất mặt đường Gần Cầu De Hoa Lộc - Minh Lộc .....

Cập nhật 8 ngày trước

Diện tích thực : 230 m2

Khu vực : Thanh Hóa - Thành phố Thanh Hoá

1300 Triệu
Tin chính chủ
Bán đất mặt đường Gần Cầu De Hoa Lộc - Minh Lộc .....

Cần bán 1300m2 đất nền thổ cư cách biển 50m tại Hải tiến, hoằng hóa, thanh hóa .....

Cần bán 1300m2 đất nền thổ cư cách biển 50m tại Hải tiến, hoằng hóa, thanh hóa .....

Cập nhật 19 ngày trước

Diện tích thực : 1300 m2

Khu vực : Thanh Hóa - Thành phố Thanh Hoá

0 Triệu
Tin chính chủ
Cần bán 1300m2 đất nền thổ cư cách biển 50m tại Hải tiến, hoằng hóa, thanh hóa .....

Cần bán 300m2 đất nền thổ cư tại Hải Tiến, hoằng hóa, thanh hóa $$$

Cần bán 300m2 đất nền thổ cư tại Hải Tiến, hoằng hóa, thanh hóa $$$

Cập nhật 19 ngày trước

Diện tích thực : 300 m2

Khu vực : Thanh Hóa - Thành phố Thanh Hoá

0 Triệu
Tin chính chủ
Cần bán 300m2 đất nền thổ cư tại Hải Tiến, hoằng hóa, thanh hóa $$$

Cần bán 3000m2 đất nền thổ cư cách biển 50m tại Hải tiến, hoằng hóa, thanh hóa %*$.

Cần bán 3000m2 đất nền thổ cư cách biển 50m tại Hải tiến, hoằng hóa, thanh hóa %*$.

Cập nhật 19 ngày trước

Diện tích thực : 3000 m2

Khu vực : Thanh Hóa - Thành phố Thanh Hoá

0 Triệu
Tin chính chủ
Cần bán 3000m2 đất nền thổ cư cách biển 50m tại Hải tiến, hoằng hóa, thanh hóa %*$.

Cần bán gấp 1300m2 đất nền thổ cư vị trí vàng để đầu tư tại Hải tiến, hoằng hóa, thanh hóa *****

Cần bán gấp 1300m2 đất nền thổ cư vị trí vàng để đầu tư tại Hải tiến, hoằng hóa, thanh hóa *****

Cập nhật 20 ngày trước

Diện tích thực : 1300 m2

Khu vực : Thanh Hóa - Thành phố Thanh Hoá

0 Triệu
Tin chính chủ
Cần bán gấp 1300m2 đất nền thổ cư vị trí vàng để đầu tư tại Hải tiến, hoằng hóa, thanh hóa *****

Cần bán 300m2 đất nền thổ cư vị trí đẹp để đầu tư tại Hải tiến, hoằng hóa, thanh hóa .*$..

Cần bán 300m2 đất nền thổ cư vị trí đẹp để đầu tư tại Hải tiến, hoằng hóa, thanh hóa .*$..

Cập nhật 20 ngày trước

Diện tích thực : 300 m2

Khu vực : Thanh Hóa - Thành phố Thanh Hoá

0 Triệu
Tin chính chủ
Cần bán 300m2 đất nền thổ cư vị trí đẹp để đầu tư tại Hải tiến, hoằng hóa, thanh hóa .*$..

Cần bán 1300m2 đất nền thổ cư cách biển 50m tại Hải tiến, hoằng hóa, thanh hóa ....

Cần bán 1300m2 đất nền thổ cư cách biển 50m tại Hải tiến, hoằng hóa, thanh hóa ....

Cập nhật 20 ngày trước

Diện tích thực : 1300 m2

Khu vực : Thanh Hóa - Thành phố Thanh Hoá

0 Triệu
Tin chính chủ
Cần bán 1300m2 đất nền thổ cư cách biển 50m tại Hải tiến, hoằng hóa, thanh hóa ....

Cần bán 300m2 đất nền thổ cư tại Hải Tiến, hoằng hóa, thanh hóa !!!!

Cần bán 300m2 đất nền thổ cư tại Hải Tiến, hoằng hóa, thanh hóa !!!!

Cập nhật 21 ngày trước

Diện tích thực : 300 m2

Khu vực : Thanh Hóa - Thành phố Thanh Hoá

0 Triệu
Tin chính chủ
Cần bán 300m2 đất nền thổ cư tại Hải Tiến, hoằng hóa, thanh hóa !!!!

Bán đất mặt đường liên xã Hoa Lộc - Minh Lộc - Hậu Lộc .....

Bán đất mặt đường liên xã Hoa Lộc - Minh Lộc - Hậu Lộc .....

Cập nhật 25 ngày trước

Diện tích thực : 230 m2

Khu vực : Thanh Hóa - Thành phố Thanh Hoá

1400 Triệu
Tin chính chủ
Bán đất mặt đường liên xã Hoa Lộc - Minh Lộc - Hậu Lộc .....

Bán Đất Mặt Đường Liên Xã Xã Hoa Lộc , Minh Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa $$$

Bán Đất Mặt Đường Liên Xã Xã Hoa Lộc , Minh Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa $$$

Cập nhật 25 ngày trước

Diện tích thực : 230 m2

Khu vực : Thanh Hóa - Thành phố Thanh Hoá

140 Triệu
Tin chính chủ
Bán Đất Mặt Đường Liên Xã Xã Hoa Lộc , Minh Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa $$$

Cần bán gấp 500m2 mặt biển vị trí vàng để đầu tư tại Hải tiến, hoằng hóa, thanh hóa ****

Cần bán gấp 500m2 mặt biển vị trí vàng để đầu tư tại Hải tiến, hoằng hóa, thanh hóa ****

Cập nhật 25 ngày trước

Diện tích thực : 500 m2

Khu vực : Thanh Hóa - Thành phố Thanh Hoá

0 Triệu
Tin chính chủ
Cần bán gấp 500m2 mặt biển vị trí vàng để đầu tư tại Hải tiến, hoằng hóa, thanh hóa ****

Cần bán 300m2 đất nền thổ cư vị trí đẹp để đầu tư tại Hải tiến, hoằng hóa, thanh hóa $*$.

Cần bán 300m2 đất nền thổ cư vị trí đẹp để đầu tư tại Hải tiến, hoằng hóa, thanh hóa $*$.

Cập nhật 25 ngày trước

Diện tích thực : 300 m2

Khu vực : Thanh Hóa - Thành phố Thanh Hoá

0 Triệu
Tin chính chủ
Cần bán 300m2 đất nền thổ cư vị trí đẹp để đầu tư tại Hải tiến, hoằng hóa, thanh hóa $*$.

Cần bán 300m2 đất nền thổ cư tại Hải Tiến, Hoằng Hóa, Thanh Hóa *$.#

Cần bán 300m2 đất nền thổ cư tại Hải Tiến, Hoằng Hóa, Thanh Hóa *$.#

Cập nhật 26 ngày trước

Diện tích thực : 300 m2

Khu vực : Thanh Hóa - Thành phố Thanh Hoá

0 Triệu
Tin chính chủ
Cần bán 300m2 đất nền thổ cư tại Hải Tiến, Hoằng Hóa, Thanh Hóa *$.#

Cần bán 300m2 đất nền thổ cư tại Hải Tiến, Hoằng Hóa, Thanh Hóa !*$.!

Cần bán 300m2 đất nền thổ cư tại Hải Tiến, Hoằng Hóa, Thanh Hóa !*$.!

Cập nhật 26 ngày trước

Diện tích thực : 300 m2

Khu vực : Thanh Hóa - Thành phố Thanh Hoá

0 Triệu
Tin chính chủ
Cần bán 300m2 đất nền thổ cư tại Hải Tiến, Hoằng Hóa, Thanh Hóa !*$.!

Cần bán 300m2 đất nền thổ cư vị trí đẹp để đầu tư tại Hải tiến, Hoằng Hóa, Thanh Hóa ###

Cần bán 300m2 đất nền thổ cư vị trí đẹp để đầu tư tại Hải tiến, Hoằng Hóa, Thanh Hóa ###

Cập nhật 26 ngày trước

Diện tích thực : 300 m2

Khu vực : Thanh Hóa - Thành phố Thanh Hoá

0 Triệu
Tin chính chủ
Cần bán 300m2 đất nền thổ cư vị trí đẹp để đầu tư tại Hải tiến, Hoằng Hóa, Thanh Hóa ###

Cần bán 500m2 mặt biển Hải Tiến, Hoằng Hóa, Thanh Hóa ###

Cần bán 500m2 mặt biển Hải Tiến, Hoằng Hóa, Thanh Hóa ###

Cập nhật 26 ngày trước

Diện tích thực : 500 m2

Khu vực : Thanh Hóa - Thành phố Thanh Hoá

0 Triệu
Tin chính chủ
Cần bán 500m2 mặt biển Hải Tiến, Hoằng Hóa, Thanh Hóa ###

Cần bán gấp 500m2 mặt biển vị trí vàng để đầu tư tại Hải tiến, Hoằng Hóa, Thanh Hóa $^$

Cần bán gấp 500m2 mặt biển vị trí vàng để đầu tư tại Hải tiến, Hoằng Hóa, Thanh Hóa $^$

Cập nhật 26 ngày trước

Diện tích thực : 500 m2

Khu vực : Thanh Hóa - Thành phố Thanh Hoá

0 Triệu
Tin chính chủ
Cần bán gấp 500m2 mặt biển vị trí vàng để đầu tư tại Hải tiến, Hoằng Hóa, Thanh Hóa $^$