Hotline hỗ trợ : 0932.189.499

Cho thuê kho - nhà xưởng

Tìm thấy 1424 tin trong danh mục 'Cho thuê kho - nhà xưởng'

Cho thuê kho xưởng mặt tiền đường dt746 tại phường tân phước khánh, huyện tân uyên, bình dương 10x30 m chỉ 15 triệu/tháng .....

Cho thuê kho xưởng mặt tiền đường dt746 tại phường tân phước khánh, huyện tân uyên, bình dương 10x30 m chỉ 15 triệu/tháng .....

Cập nhật 12 ngày trước

Diện tích thực : 300 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

15 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Cho thuê kho xưởng mặt tiền đường dt746 tại phường tân phước khánh, huyện tân uyên, bình dương 10x30 m chỉ 15 triệu/tháng .....

Cho thuê kho xưởng tại phường tân phước khánh, huyện tân uyên, bình dương 10x30 m chỉ 15 triệu/tháng ....

Cho thuê kho xưởng tại phường tân phước khánh, huyện tân uyên, bình dương 10x30 m chỉ 15 triệu/tháng ....

Cập nhật 12 ngày trước

Diện tích thực : 300 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

15 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Cho thuê kho xưởng tại phường tân phước khánh, huyện tân uyên, bình dương 10x30 m chỉ 15 triệu/tháng ....

Cho thuê kho xưởng tại huyện tân uyên, bình dương 10x30 m chỉ 15 triệu/tháng ^*$.

Cho thuê kho xưởng tại huyện tân uyên, bình dương 10x30 m chỉ 15 triệu/tháng ^*$.

Cập nhật 12 ngày trước

Diện tích thực : 300 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

15 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Cho thuê kho xưởng tại huyện tân uyên, bình dương 10x30 m chỉ 15 triệu/tháng ^*$.

Cho thuê kho xưởng tại bình dương 10x30 m chỉ 15 triệu/tháng !!!!!

Cho thuê kho xưởng tại bình dương 10x30 m chỉ 15 triệu/tháng !!!!!

Cập nhật 12 ngày trước

Diện tích thực : 300 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

15 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Cho thuê kho xưởng tại bình dương 10x30 m chỉ 15 triệu/tháng !!!!!

Cho thuê kho xưởng tại phường tân phước khánh, huyện tân uyên, bình dương 300m2, 10x30 m chỉ 15 triệu/tháng $$$$

Cho thuê kho xưởng tại phường tân phước khánh, huyện tân uyên, bình dương 300m2, 10x30 m chỉ 15 triệu/tháng $$$$

Cập nhật 12 ngày trước

Diện tích thực : 300 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

15 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Cho thuê kho xưởng tại phường tân phước khánh, huyện tân uyên, bình dương 300m2, 10x30 m chỉ 15 triệu/tháng $$$$

Cho thuê kho xưởng mặt tiền đường dt746 tại phường tân phước khánh, huyện tân uyên, bình dương 300m2, 10x30 m chỉ 15 triệu/tháng .....

Cho thuê kho xưởng mặt tiền đường dt746 tại phường tân phước khánh, huyện tân uyên, bình dương 300m2, 10x30 m chỉ 15 triệu/tháng .....

Cập nhật 12 ngày trước

Diện tích thực : 300 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

15 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Cho thuê kho xưởng mặt tiền đường dt746 tại phường tân phước khánh, huyện tân uyên, bình dương 300m2, 10x30 m chỉ 15 triệu/tháng .....

Cho thuê kho xưởng tại phường tân phước khánh, huyện tân uyên, bình dương 300m2, 10x30 m chỉ 15 triệu/tháng !!^!

Cho thuê kho xưởng tại phường tân phước khánh, huyện tân uyên, bình dương 300m2, 10x30 m chỉ 15 triệu/tháng !!^!

Cập nhật 12 ngày trước

Diện tích thực : 300 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

15 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Cho thuê kho xưởng tại phường tân phước khánh, huyện tân uyên, bình dương 300m2, 10x30 m chỉ 15 triệu/tháng !!^!

Cho thuê kho xưởng tại huyện tân uyên, bình dương 300m2, 10x30 m chỉ 15 triệu/tháng .*$..

Cho thuê kho xưởng tại huyện tân uyên, bình dương 300m2, 10x30 m chỉ 15 triệu/tháng .*$..

Cập nhật 12 ngày trước

Diện tích thực : 300 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

15 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Cho thuê kho xưởng tại huyện tân uyên, bình dương 300m2, 10x30 m chỉ 15 triệu/tháng .*$..

Cho thuê 300m2 kho xưởng tại bình dương 10x30 m chỉ 15 triệu/tháng %*$.

Cho thuê 300m2 kho xưởng tại bình dương 10x30 m chỉ 15 triệu/tháng %*$.

Cập nhật 12 ngày trước

Diện tích thực : 300 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

15 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Cho thuê 300m2 kho xưởng tại bình dương 10x30 m chỉ 15 triệu/tháng %*$.

Cho thuê 300m2 kho xưởng tại phường tân phước khánh, huyện tân uyên, bình dương 10x30 m chỉ 15 triệu/tháng $$$

Cho thuê 300m2 kho xưởng tại phường tân phước khánh, huyện tân uyên, bình dương 10x30 m chỉ 15 triệu/tháng $$$

Cập nhật 12 ngày trước

Diện tích thực : 300 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

15 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Cho thuê 300m2 kho xưởng tại phường tân phước khánh, huyện tân uyên, bình dương 10x30 m chỉ 15 triệu/tháng $$$

Cho thuê 300m2 kho xưởng mặt tiền đường dt746 tại phường tân phước khánh, huyện tân uyên, bình dương 10x30 m chỉ 15 triệu/tháng ###

Cho thuê 300m2 kho xưởng mặt tiền đường dt746 tại phường tân phước khánh, huyện tân uyên, bình dương 10x30 m chỉ 15 triệu/tháng ###

Cập nhật 12 ngày trước

Diện tích thực : 300 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

15 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Cho thuê 300m2 kho xưởng mặt tiền đường dt746 tại phường tân phước khánh, huyện tân uyên, bình dương 10x30 m chỉ 15 triệu/tháng ###

Cho thuê 300m2 kho xưởng tại phường tân phước khánh, huyện tân uyên, bình dương 10x30 m chỉ 15 triệu/tháng !*$.!

Cho thuê 300m2 kho xưởng tại phường tân phước khánh, huyện tân uyên, bình dương 10x30 m chỉ 15 triệu/tháng !*$.!

Cập nhật 12 ngày trước

Diện tích thực : 300 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

15 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Cho thuê 300m2 kho xưởng tại phường tân phước khánh, huyện tân uyên, bình dương 10x30 m chỉ 15 triệu/tháng !*$.!

Cho thuê 300m2 kho xưởng tại huyện tân uyên, bình dương 10x30 m chỉ 15 triệu/tháng ****

Cho thuê 300m2 kho xưởng tại huyện tân uyên, bình dương 10x30 m chỉ 15 triệu/tháng ****

Cập nhật 12 ngày trước

Diện tích thực : 300 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

15 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Cho thuê 300m2 kho xưởng tại huyện tân uyên, bình dương 10x30 m chỉ 15 triệu/tháng ****

Cho thuê 300m2 kho xưởng tại bình dương 10x30 chỉ 15 triệu/tháng 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 172 $$$$

Cho thuê 300m2 kho xưởng tại bình dương 10x30 chỉ 15 triệu/tháng 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 172 $$$$

Cập nhật 12 ngày trước

Diện tích thực : 300 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

15 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Cho thuê 300m2 kho xưởng tại bình dương 10x30 chỉ 15 triệu/tháng 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 172 $$$$

Chính chủ cho thuê nhà xưởng tại Sơn tây HÀ nỘI giá rẻ xuwongr mới xây DT 4015m2

Chính chủ cho thuê nhà xưởng tại Sơn tây HÀ nỘI giá rẻ xuwongr mới xây DT 4015m2

Cập nhật 12 ngày trước

Diện tích thực : 4015 m2

Khu vực : Hà Nội - Thị Xã Sơn Tây

180 Triệu
Tin chính chủ
Chính chủ cho thuê nhà xưởng tại Sơn tây HÀ nỘI giá rẻ xuwongr mới xây DT 4015m2

Chính chủ cho thuê nhà xưởng tiêu chuẩn tại Đan Phượng Hà Nội giá tốt

Chính chủ cho thuê nhà xưởng tiêu chuẩn tại Đan Phượng Hà Nội giá tốt

Cập nhật 13 ngày trước

Diện tích thực : 1195 m2

Khu vực : Hà Nội - Huyện Đan Phượng

80 Triệu
Tin chính chủ
Chính chủ cho thuê nhà xưởng tiêu chuẩn tại Đan Phượng Hà Nội giá tốt

Cho thuê kho xưởng tiêu chuẩn tại Thường Tín , Hà Nội DT 8020m2

Cho thuê kho xưởng tiêu chuẩn tại Thường Tín , Hà Nội DT 8020m2

Cập nhật 13 ngày trước

Diện tích thực : 8020 m2

Khu vực : Hà Nội - Huyện Thường Tín

350 Triệu
Tin chính chủ
Cho thuê kho xưởng tiêu chuẩn tại Thường Tín , Hà Nội DT 8020m2

Cho thuê nhà kho tại Thạch Thất Hà Nội gần trường cấp 3 Thạch Thất giá rẻ

Cho thuê nhà kho tại Thạch Thất Hà Nội gần trường cấp 3 Thạch Thất giá rẻ

Cập nhật 15 ngày trước

Diện tích thực : 230 m2

Khu vực : Hà Nội - Huyện Thạch Thất

5 Triệu
Tin chính chủ
Cho thuê nhà kho tại Thạch Thất Hà Nội gần trường cấp 3 Thạch Thất giá rẻ

Cho thuê kho xưởng, đường Lũy Bán Bích - Tân Phú - Hồ Chí Minh *$.*$.

Cho thuê kho xưởng, đường  Lũy Bán Bích - Tân Phú - Hồ Chí Minh *$.*$.

Cập nhật 16 ngày trước

Diện tích thực : 324 m2

Khu vực : Hồ Chí Minh - Quận Tân Phú

25 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Cho thuê kho xưởng, đường Lũy Bán Bích - Tân Phú - Hồ Chí Minh *$.*$.

Cho thuê kho xưởng tại Gia Lâm 440m2 đường 8m với giá cực ưu đãi khi thuê ngay trong tháng

Cho thuê kho xưởng tại Gia Lâm 440m2 đường 8m với giá cực ưu đãi khi thuê ngay trong tháng

Cập nhật 18 ngày trước

Diện tích thực : 440 m2

Khu vực : Hà Nội - Huyện Gia Lâm

8 Triệu
Tin chính chủ
Cho thuê kho xưởng tại Gia Lâm 440m2 đường 8m với giá cực ưu đãi khi thuê ngay trong tháng