Hotline hỗ trợ : 0932.189.499

Bán kho - nhà xưởng

Tìm thấy 372 tin trong danh mục 'Bán kho - nhà xưởng'

Bán xưởng may ở Bình Dương, 13.500m2, giá 44 tỷ, LH A Huỳnh 0938.949.373 .*$..

Bán xưởng may ở Bình Dương, 13.500m2, giá 44 tỷ, LH A Huỳnh 0938.949.373 .*$..

Cập nhật 167 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Thị Xã Dĩ An

0 Triệu
Tin chính chủ
Bán xưởng may ở Bình Dương, 13.500m2, giá 44 tỷ, LH A Huỳnh 0938.949.373 .*$..

Xưởng bao bì tại Bình Dương bán, 19.700m2, giá 62 tỷ, LH A Huỳnh 0938.949.373 #*$.#

Xưởng bao bì tại Bình Dương bán, 19.700m2, giá 62 tỷ, LH A Huỳnh 0938.949.373 #*$.#

Cập nhật 167 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Thị Xã Dĩ An

0 Triệu
Tin chính chủ
Xưởng bao bì tại Bình Dương bán, 19.700m2, giá 62 tỷ, LH A Huỳnh 0938.949.373 #*$.#

Bán xưởng bao bì ở Bình Dương, 14.000m2, giá 46 tỷ, LH 0938.949.373 ^*$.

Bán xưởng bao bì ở Bình Dương, 14.000m2, giá 46 tỷ, LH 0938.949.373 ^*$.

Cập nhật 167 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Thị Xã Dĩ An

0 Triệu
Tin chính chủ
Bán xưởng bao bì ở Bình Dương, 14.000m2, giá 46 tỷ, LH 0938.949.373 ^*$.

Bán xưởng thêu vi tính Bình Dương, 14.500m2, giá 47 tỷ, LH A Huỳnh 0938.949.373 $^$

Bán xưởng thêu vi tính Bình Dương, 14.500m2, giá 47 tỷ, LH A Huỳnh 0938.949.373 $^$

Cập nhật 167 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Thị Xã Dĩ An

0 Triệu
Tin chính chủ
Bán xưởng thêu vi tính Bình Dương, 14.500m2, giá 47 tỷ, LH A Huỳnh 0938.949.373 $^$

Xưởng thêu vi tính ở Bình Dương bán, 21.800m2, giá 69 tỷ, LH A Huỳnh 0938.949.373 #*$.#

Xưởng thêu vi tính ở Bình Dương bán, 21.800m2, giá 69 tỷ, LH A Huỳnh 0938.949.373 #*$.#

Cập nhật 167 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Thị Xã Dĩ An

0 Triệu
Tin chính chủ
Xưởng thêu vi tính ở Bình Dương bán, 21.800m2, giá 69 tỷ, LH A Huỳnh 0938.949.373 #*$.#

Xưởng thêu vi tính tại Bình Dương bán, 8.500m2, giá 29 tỷ, LH 0938.949.373 #*$.#

Xưởng thêu vi tính tại Bình Dương bán, 8.500m2, giá 29 tỷ, LH 0938.949.373 #*$.#

Cập nhật 167 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Thị Xã Dĩ An

0 Triệu
Tin chính chủ
Xưởng thêu vi tính tại Bình Dương bán, 8.500m2, giá 29 tỷ, LH 0938.949.373 #*$.#

Bán xưởng ba lô túi xách tại Bình Dương, 9.500m2, giá 32 tỷ, LH A Huỳnh 0938.949.373 $^$

Bán xưởng ba lô túi xách tại Bình Dương, 9.500m2, giá 32 tỷ, LH A Huỳnh 0938.949.373 $^$

Cập nhật 168 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Thị Xã Dĩ An

0 Triệu
Tin chính chủ
Bán xưởng ba lô túi xách tại Bình Dương, 9.500m2, giá 32 tỷ, LH A Huỳnh 0938.949.373 $^$

Xưởng ba lô túi xách ở Bình Dương bán, 15.000m2, giá 49 tỷ, LH 0938.949.373 .*$..

Xưởng ba lô túi xách ở Bình Dương bán, 15.000m2, giá 49 tỷ, LH 0938.949.373 .*$..

Cập nhật 168 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Thị Xã Dĩ An

0 Triệu
Tin chính chủ
Xưởng ba lô túi xách ở Bình Dương bán, 15.000m2, giá 49 tỷ, LH 0938.949.373 .*$..

Bán xưởng ba lô túi xách Bình Dương, 5.000m2, giá 19 tỷ, LH 0938.949.373 ^*$.

Bán xưởng ba lô túi xách Bình Dương, 5.000m2, giá 19 tỷ, LH 0938.949.373 ^*$.

Cập nhật 168 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Thị Xã Dĩ An

0 Triệu
Tin chính chủ
Bán xưởng ba lô túi xách Bình Dương, 5.000m2, giá 19 tỷ, LH 0938.949.373 ^*$.

Bán xưởng thực phẩm Bình Dương, 10.800m2, giá 36 tỷ, LH A Huỳnh 0938.949.373 #*$.#

Bán xưởng thực phẩm Bình Dương, 10.800m2, giá 36 tỷ, LH A Huỳnh 0938.949.373 #*$.#

Cập nhật 168 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Thị Xã Dĩ An

0 Triệu
Tin chính chủ
Bán xưởng thực phẩm Bình Dương, 10.800m2, giá 36 tỷ, LH A Huỳnh 0938.949.373 #*$.#

Xưởng đế giầy Bình Dương bán, 4.000m2, giá 16 tỷ, LH 0938.949.373 !*$.

Xưởng đế giầy Bình Dương bán, 4.000m2, giá 16 tỷ, LH 0938.949.373 !*$.

Cập nhật 168 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Thị Xã Dĩ An

0 Triệu
Tin chính chủ
Xưởng đế giầy Bình Dương bán, 4.000m2, giá 16 tỷ, LH 0938.949.373 !*$.

Bán xưởng đế giầy Bình Dương, 10.700m2, giá 35 tỷ, LH 0938.949.373 ****

Bán xưởng đế giầy Bình Dương, 10.700m2, giá 35 tỷ, LH 0938.949.373 ****

Cập nhật 168 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Thị Xã Dĩ An

0 Triệu
Tin chính chủ
Bán xưởng đế giầy Bình Dương, 10.700m2, giá 35 tỷ, LH 0938.949.373 ****

Xưởng điện tử Bình Dương bán, 20.700m2, giá 65 tỷ, LH 0938.949.373 $*$.

Xưởng điện tử Bình Dương bán, 20.700m2, giá 65 tỷ, LH 0938.949.373 $*$.

Cập nhật 168 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Thị Xã Dĩ An

0 Triệu
Tin chính chủ
Xưởng điện tử Bình Dương bán, 20.700m2, giá 65 tỷ, LH 0938.949.373 $*$.

Xưởng điện tử tại Bình Dương bán, 15.800m2, giá 51 tỷ, LH A Huỳnh 0938.949.373 .*$..

Xưởng điện tử tại Bình Dương bán, 15.800m2, giá 51 tỷ, LH A Huỳnh 0938.949.373 .*$..

Cập nhật 168 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Thị Xã Dĩ An

0 Triệu
Tin chính chủ
Xưởng điện tử tại Bình Dương bán, 15.800m2, giá 51 tỷ, LH A Huỳnh 0938.949.373 .*$..

Bán xưởng gỗ ở Bình Dương, 16.000m2, giá 52 tỷ, LH A Huỳnh 0938.949.373 ###

Bán xưởng gỗ ở Bình Dương, 16.000m2, giá 52 tỷ, LH A Huỳnh 0938.949.373 ###

Cập nhật 170 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Thị Xã Dĩ An

0 Triệu
Tin chính chủ
Bán xưởng gỗ ở Bình Dương, 16.000m2, giá 52 tỷ, LH A Huỳnh 0938.949.373 ###

Xưởng gỗ Bình Dương bán, 17.800m2, giá 57 tỷ, LH A Huỳnh 0938.949.373 $^$

Xưởng gỗ Bình Dương bán, 17.800m2, giá 57 tỷ, LH A Huỳnh 0938.949.373 $^$

Cập nhật 170 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Thị Xã Dĩ An

0 Triệu
Tin chính chủ
Xưởng gỗ Bình Dương bán, 17.800m2, giá 57 tỷ, LH A Huỳnh 0938.949.373 $^$

Bán xưởng gỗ Bình Dương, 5.800m2, giá 21 tỷ, LH 0938.949.373 %*$.%

Bán xưởng gỗ Bình Dương, 5.800m2, giá 21 tỷ, LH 0938.949.373 %*$.%

Cập nhật 170 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Thị Xã Dĩ An

0 Triệu
Tin chính chủ
Bán xưởng gỗ Bình Dương, 5.800m2, giá 21 tỷ, LH 0938.949.373 %*$.%

Bán xưởng gỗ Bình Dương, 5.800m2, giá 21 tỷ, LH 0938.949.373 ^*$.^

Bán xưởng gỗ Bình Dương, 5.800m2, giá 21 tỷ, LH 0938.949.373 ^*$.^

Cập nhật 170 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Thị Xã Dĩ An

0 Triệu
Tin chính chủ
Bán xưởng gỗ Bình Dương, 5.800m2, giá 21 tỷ, LH 0938.949.373 ^*$.^

Bán xưởng gỗ tại Bình Dương, 11.500m2, giá 38 tỷ, LH 0938.949.373 %*$.

Bán xưởng gỗ tại Bình Dương, 11.500m2, giá 38 tỷ, LH 0938.949.373 %*$.

Cập nhật 170 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Thị Xã Dĩ An

0 Triệu
Tin chính chủ
Bán xưởng gỗ tại Bình Dương, 11.500m2, giá 38 tỷ, LH 0938.949.373 %*$.

Bán xưởng gỗ Bình Dương, 8.400m2, giá 32 tỷ, LH 0938.949.373 .*$..

Bán xưởng gỗ Bình Dương, 8.400m2, giá 32 tỷ, LH 0938.949.373 .*$..

Cập nhật 170 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Thị Xã Dĩ An

0 Triệu
Tin chính chủ
Bán xưởng gỗ Bình Dương, 8.400m2, giá 32 tỷ, LH 0938.949.373 .*$..