Hotline hỗ trợ : 0932.189.499


Nhà , Đất , Dự án , Căn hộ - Huyện Tân Uyên

Tìm thấy 680 tin trong danh mục 'Huyện Tân Uyên'

Báo giá cho thuê xưởng nông sản Thành phố mới Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 .*$..

Báo giá cho thuê xưởng nông sản Thành phố mới Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 .*$..

Cập nhật 100 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng nông sản Thành phố mới Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 .*$..

Báo giá cho thuê xưởng đế giầy Thành phố mới Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 %%%%

Báo giá cho thuê xưởng đế giầy Thành phố mới Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 %%%%

Cập nhật 100 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng đế giầy Thành phố mới Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 %%%%

Báo giá cho thuê xưởng bao bì Thành phố mới Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 %%%%

Báo giá cho thuê xưởng bao bì Thành phố mới Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 %%%%

Cập nhật 100 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng bao bì Thành phố mới Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 %%%%

Báo giá cho thuê xưởng gỗ Thành phố mới Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 $$$$$

Báo giá cho thuê xưởng gỗ Thành phố mới Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 $$$$$

Cập nhật 100 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng gỗ Thành phố mới Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 $$$$$

Báo giá cho thuê xưởng nội thất Thành phố mới Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 !!^!

Báo giá cho thuê xưởng nội thất Thành phố mới Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 !!^!

Cập nhật 100 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng nội thất Thành phố mới Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 !!^!

Báo giá cho thuê xưởng thực phẩm Thành phố mới Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 $$$

Báo giá cho thuê xưởng thực phẩm Thành phố mới Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 $$$

Cập nhật 100 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng thực phẩm Thành phố mới Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 $$$

Báo giá cho thuê xưởng đồ điện Thành phố mới Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 %%%

Báo giá cho thuê xưởng đồ điện Thành phố mới Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 %%%

Cập nhật 100 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng đồ điện Thành phố mới Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 %%%

Báo giá cho thuê xưởng may Thành phố mới Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 .*$..

Báo giá cho thuê xưởng may Thành phố mới Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 .*$..

Cập nhật 100 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng may Thành phố mới Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 .*$..

Báo giá cho thuê xưởng ba lô túi xách Thành phố mới Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 .*$..

Báo giá cho thuê xưởng ba lô túi xách Thành phố mới Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 .*$..

Cập nhật 100 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng ba lô túi xách Thành phố mới Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 .*$..

Báo giá cho thuê xưởng cơ khí Thành phố mới Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 !*$.

Báo giá cho thuê xưởng cơ khí Thành phố mới Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 !*$.

Cập nhật 100 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng cơ khí Thành phố mới Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 !*$.

Báo giá cho thuê xưởng đồ điện Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ###

Báo giá cho thuê xưởng đồ điện Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ###

Cập nhật 100 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng đồ điện Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ###

Báo giá cho thuê xưởng ba lô túi xách Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 $$$$$

Báo giá cho thuê xưởng ba lô túi xách Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 $$$$$

Cập nhật 100 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng ba lô túi xách Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 $$$$$

Báo giá cho thuê xưởng gỗ Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ^*$.

Báo giá cho thuê xưởng gỗ Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ^*$.

Cập nhật 100 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng gỗ Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ^*$.

Báo giá cho thuê xưởng may Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 .*$.

Báo giá cho thuê xưởng may Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 .*$.

Cập nhật 100 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng may Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 .*$.

Báo giá cho thuê xưởng đồ nhựa Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 !!!!

Báo giá cho thuê xưởng đồ nhựa Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 !!!!

Cập nhật 100 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng đồ nhựa Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 !!!!

Báo giá cho thuê xưởng thực phẩm Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 $$$$$

Báo giá cho thuê xưởng thực phẩm Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 $$$$$

Cập nhật 100 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng thực phẩm Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 $$$$$

Báo giá cho thuê xưởng điện tử Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 $$$$$

Báo giá cho thuê xưởng điện tử Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 $$$$$

Cập nhật 100 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng điện tử Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 $$$$$

Báo giá cho thuê xưởng bao bì Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 $*$.

Báo giá cho thuê xưởng bao bì Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 $*$.

Cập nhật 100 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng bao bì Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 $*$.

Báo giá cho thuê xưởng giầy Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ....

Báo giá cho thuê xưởng giầy Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ....

Cập nhật 100 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng giầy Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ....

Báo giá cho thuê xưởng cơ khí Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ^*$.

Báo giá cho thuê xưởng cơ khí Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ^*$.

Cập nhật 100 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng cơ khí Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ^*$.