Hotline hỗ trợ : 0932.189.499


Nhà , Đất , Dự án , Căn hộ - Huyện Tân Uyên

Tìm thấy 680 tin trong danh mục 'Huyện Tân Uyên'

Báo giá cho thuê nhà xưởng làm ba lô túi xách Tân Uyên Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 $*$.

Báo giá cho thuê nhà xưởng làm ba lô túi xách Tân Uyên Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 $*$.

Cập nhật 90 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê nhà xưởng làm ba lô túi xách Tân Uyên Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 $*$.

Báo giá cho thuê nhà xưởng làm thực phẩm Tân Uyên Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 %*$.

Báo giá cho thuê nhà xưởng làm thực phẩm Tân Uyên Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 %*$.

Cập nhật 90 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê nhà xưởng làm thực phẩm Tân Uyên Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 %*$.

Báo giá cho thuê nhà xưởng làm đế giầy Tân Uyên Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 #*$.#

Báo giá cho thuê nhà xưởng làm đế giầy Tân Uyên Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 #*$.#

Cập nhật 90 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê nhà xưởng làm đế giầy Tân Uyên Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 #*$.#

Báo giá cho thuê nhà xưởng làm giầy Tân Uyên Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ....

Báo giá cho thuê nhà xưởng làm giầy Tân Uyên Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ....

Cập nhật 90 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê nhà xưởng làm giầy Tân Uyên Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ....

Báo giá cho thuê nhà xưởng làm gỗ Tân Uyên Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 %%%%

Báo giá cho thuê nhà xưởng làm gỗ Tân Uyên Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 %%%%

Cập nhật 90 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê nhà xưởng làm gỗ Tân Uyên Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 %%%%

Báo giá cho thuê nhà xưởng làm may Tân Uyên Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ^*$.^

Báo giá cho thuê nhà xưởng làm may Tân Uyên Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ^*$.^

Cập nhật 90 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê nhà xưởng làm may Tân Uyên Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ^*$.^

Cần cho thuê nhà xưởng tại xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện Tân Uyên, Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 %%%%%%

Cần cho thuê nhà xưởng tại xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện Tân Uyên, Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 %%%%%%

Cập nhật 90 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Cần cho thuê nhà xưởng tại xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện Tân Uyên, Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 %%%%%%

Cho thuê nhà xưởng thành phố mới Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 *****

Cho thuê nhà xưởng thành phố mới Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 *****

Cập nhật 90 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Cho thuê nhà xưởng thành phố mới Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 *****

Cho Thuê Nhà Xưởng Tại Tân Uyên, Bình Dương, DT 3500m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 $$$

Cho Thuê Nhà Xưởng Tại Tân Uyên, Bình Dương, DT 3500m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 $$$

Cập nhật 90 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Cho Thuê Nhà Xưởng Tại Tân Uyên, Bình Dương, DT 3500m2, LH A Huỳnh 0938.949.373 $$$

Cho Thuê Nhà Xưởng 1300m2 Tân Uyên, Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ^*$.

Cho Thuê Nhà Xưởng 1300m2 Tân Uyên, Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ^*$.

Cập nhật 90 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Cho Thuê Nhà Xưởng 1300m2 Tân Uyên, Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ^*$.

Cần cho thuê nhà xưởng tại Tân Uyên, Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 .*$.

Cần cho thuê nhà xưởng tại Tân Uyên, Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 .*$.

Cập nhật 90 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Cần cho thuê nhà xưởng tại Tân Uyên, Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 .*$.

Báo giá cho thuê xưởng đế giầy Tân Uyên Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 %%%%%%

Báo giá cho thuê xưởng đế giầy Tân Uyên Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 %%%%%%

Cập nhật 100 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng đế giầy Tân Uyên Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 %%%%%%

Báo giá cho thuê xưởng nội thất Tân Uyên Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ^*$.

Báo giá cho thuê xưởng nội thất Tân Uyên Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ^*$.

Cập nhật 100 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng nội thất Tân Uyên Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ^*$.

Báo giá cho thuê xưởng thực phẩm Tân Uyên Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 !!!!

Báo giá cho thuê xưởng thực phẩm Tân Uyên Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 !!!!

Cập nhật 100 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng thực phẩm Tân Uyên Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 !!!!

Báo giá cho thuê xưởng đồ điện Tân Uyên Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ###

Báo giá cho thuê xưởng đồ điện Tân Uyên Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ###

Cập nhật 100 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng đồ điện Tân Uyên Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ###

Báo giá cho thuê xưởng đồ nhựa Tân Uyên Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ***

Báo giá cho thuê xưởng đồ nhựa Tân Uyên Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ***

Cập nhật 100 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng đồ nhựa Tân Uyên Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ***

Báo giá cho thuê xưởng may Bến Cát Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 $*$.

Báo giá cho thuê xưởng may Bến Cát Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 $*$.

Cập nhật 100 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng may Bến Cát Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 $*$.

Báo giá cho thuê xưởng nội thất Bến Cát Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ****

Báo giá cho thuê xưởng nội thất Bến Cát Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ****

Cập nhật 100 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng nội thất Bến Cát Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ****

Báo giá cho thuê xưởng đồ điện Bến Cát Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ^*$.

Báo giá cho thuê xưởng đồ điện Bến Cát Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ^*$.

Cập nhật 100 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng đồ điện Bến Cát Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ^*$.

Báo giá cho thuê xưởng ba lô túi xách Bến Cát Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 $^$

Báo giá cho thuê xưởng ba lô túi xách Bến Cát Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 $^$

Cập nhật 100 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng ba lô túi xách Bến Cát Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 $^$