Hotline hỗ trợ : 0932.189.499


Nhà , Đất , Dự án , Căn hộ - Huyện Tân Uyên

Tìm thấy 680 tin trong danh mục 'Huyện Tân Uyên'

Báo giá cho thuê xưởng nông sản Bến Cát Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 *$.*$.

Báo giá cho thuê xưởng nông sản Bến Cát Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 *$.*$.

Cập nhật 100 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng nông sản Bến Cát Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 *$.*$.

Báo giá cho thuê xưởng điện tử Bến Cát Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ^*$.

Báo giá cho thuê xưởng điện tử Bến Cát Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ^*$.

Cập nhật 100 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng điện tử Bến Cát Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ^*$.

Báo giá cho thuê xưởng gỗ Bến Cát Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 .....

Báo giá cho thuê xưởng gỗ Bến Cát Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 .....

Cập nhật 100 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng gỗ Bến Cát Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 .....

Báo giá cho thuê xưởng đồ gia dụng Bến Cát Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 #*$.#

Báo giá cho thuê xưởng đồ gia dụng Bến Cát Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 #*$.#

Cập nhật 100 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng đồ gia dụng Bến Cát Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 #*$.#

Báo giá cho thuê xưởng thực phẩm Bến Cát Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 %%%%

Báo giá cho thuê xưởng thực phẩm Bến Cát Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 %%%%

Cập nhật 100 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng thực phẩm Bến Cát Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 %%%%

Báo giá cho thuê xưởng thêu vi tính Bến Cát Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 %*$.

Báo giá cho thuê xưởng thêu vi tính Bến Cát Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 %*$.

Cập nhật 100 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng thêu vi tính Bến Cát Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 %*$.

Báo giá cho thuê xưởng cơ khí Bến Cát Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 $^$

Báo giá cho thuê xưởng cơ khí Bến Cát Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 $^$

Cập nhật 100 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng cơ khí Bến Cát Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 $^$

Báo giá cho thuê xưởng đế giầy Bến Cát Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ....

Báo giá cho thuê xưởng đế giầy Bến Cát Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ....

Cập nhật 100 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng đế giầy Bến Cát Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ....

Báo giá cho thuê xưởng giầy Bến Cát Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 $*$.

Báo giá cho thuê xưởng giầy Bến Cát Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 $*$.

Cập nhật 100 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng giầy Bến Cát Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 $*$.

Báo giá cho thuê xưởng đồ nhựa Bến Cát Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 .*$..

Báo giá cho thuê xưởng đồ nhựa Bến Cát Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 .*$..

Cập nhật 100 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng đồ nhựa Bến Cát Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 .*$..

Báo giá cho thuê xưởng may Tân Uyên Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 *****

Báo giá cho thuê xưởng may Tân Uyên Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 *****

Cập nhật 100 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng may Tân Uyên Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 *****

Báo giá cho thuê xưởng gỗ Tân Uyên Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 *$.#

Báo giá cho thuê xưởng gỗ Tân Uyên Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 *$.#

Cập nhật 100 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng gỗ Tân Uyên Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 *$.#

Báo giá cho thuê xưởng giầy Tân Uyên Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 %%%%

Báo giá cho thuê xưởng giầy Tân Uyên Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 %%%%

Cập nhật 100 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng giầy Tân Uyên Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 %%%%

Báo giá cho thuê xưởng điện tử Tân Uyên Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 %%%%

Báo giá cho thuê xưởng điện tử Tân Uyên Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 %%%%

Cập nhật 100 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng điện tử Tân Uyên Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 %%%%

Báo giá cho thuê xưởng đồ gia dụng Tân Uyên Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 .....

Báo giá cho thuê xưởng đồ gia dụng Tân Uyên Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 .....

Cập nhật 100 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng đồ gia dụng Tân Uyên Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 .....

Báo giá cho thuê xưởng ba lô túi xách Tân Uyên Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 $$$$$

Báo giá cho thuê xưởng ba lô túi xách Tân Uyên Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 $$$$$

Cập nhật 100 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng ba lô túi xách Tân Uyên Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 $$$$$

Báo giá cho thuê xưởng cơ khí Tân Uyên Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 !!^!

Báo giá cho thuê xưởng cơ khí Tân Uyên Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 !!^!

Cập nhật 100 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng cơ khí Tân Uyên Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 !!^!

Báo giá cho thuê xưởng nông sản Tân Uyên Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 $$$

Báo giá cho thuê xưởng nông sản Tân Uyên Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 $$$

Cập nhật 100 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng nông sản Tân Uyên Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 $$$

Báo giá cho thuê xưởng thêu vi tính Tân Uyên Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ^*$.

Báo giá cho thuê xưởng thêu vi tính Tân Uyên Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ^*$.

Cập nhật 100 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng thêu vi tính Tân Uyên Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ^*$.

Báo giá cho thuê xưởng bao bì Tân Uyên Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 !*$.

Báo giá cho thuê xưởng bao bì Tân Uyên Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 !*$.

Cập nhật 100 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng bao bì Tân Uyên Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 !*$.