Hotline hỗ trợ : 0932.189.499


Nhà , Đất , Dự án , Căn hộ - Bình Dương

Tìm thấy 4661 tin trong danh mục 'Bình Dương'

Báo giá cho thuê xưởng đồ nhựa Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 !!!!

Báo giá cho thuê xưởng đồ nhựa Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 !!!!

Cập nhật 153 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng đồ nhựa Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 !!!!

Báo giá cho thuê xưởng thực phẩm Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 $$$$$

Báo giá cho thuê xưởng thực phẩm Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 $$$$$

Cập nhật 153 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng thực phẩm Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 $$$$$

Báo giá cho thuê xưởng điện tử Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 $$$$$

Báo giá cho thuê xưởng điện tử Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 $$$$$

Cập nhật 153 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng điện tử Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 $$$$$

Báo giá cho thuê xưởng bao bì Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 $*$.

Báo giá cho thuê xưởng bao bì Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 $*$.

Cập nhật 153 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng bao bì Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 $*$.

Báo giá cho thuê xưởng giầy Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ....

Báo giá cho thuê xưởng giầy Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ....

Cập nhật 153 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng giầy Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ....

Báo giá cho thuê xưởng cơ khí Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ^*$.

Báo giá cho thuê xưởng cơ khí Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ^*$.

Cập nhật 153 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng cơ khí Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ^*$.

Báo giá cho thuê xưởng đế giầy Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 *$.#

Báo giá cho thuê xưởng đế giầy Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 *$.#

Cập nhật 154 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng đế giầy Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 *$.#

Báo giá cho thuê xưởng nông sản Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949. $*$.

Báo giá cho thuê xưởng nông sản Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949. $*$.

Cập nhật 154 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng nông sản Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949. $*$.

Báo giá cho thuê xưởng đồ gia dụng Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ###

Báo giá cho thuê xưởng đồ gia dụng Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ###

Cập nhật 154 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng đồ gia dụng Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ###

Báo giá cho thuê xưởng nội thất Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 %*$.

Báo giá cho thuê xưởng nội thất Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 %*$.

Cập nhật 154 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng nội thất Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 %*$.

Báo giá cho thuê xưởng thêu vi tính Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 $$$

Báo giá cho thuê xưởng thêu vi tính Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 $$$

Cập nhật 154 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng thêu vi tính Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 $$$

Báo giá cho thuê xưởng đồ gia dụng Thuận An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 .....

Báo giá cho thuê xưởng đồ gia dụng Thuận An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 .....

Cập nhật 154 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng đồ gia dụng Thuận An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 .....

Báo giá cho thuê xưởng may Thuận An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ^*$.

Báo giá cho thuê xưởng may Thuận An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ^*$.

Cập nhật 154 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng may Thuận An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ^*$.

Báo giá cho thuê xưởng gỗ Thuận An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 #*$.#

Báo giá cho thuê xưởng gỗ Thuận An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 #*$.#

Cập nhật 154 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng gỗ Thuận An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 #*$.#

Báo giá cho thuê xưởng điện tử Thuận An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ^*$.

Báo giá cho thuê xưởng điện tử Thuận An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ^*$.

Cập nhật 154 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng điện tử Thuận An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 ^*$.

Báo giá cho thuê xưởng đồ điện Thuận An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 $$$$$

Báo giá cho thuê xưởng đồ điện Thuận An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 $$$$$

Cập nhật 154 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng đồ điện Thuận An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 $$$$$

Báo giá cho thuê xưởng thêu vi tính Thuận An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 $$$

Báo giá cho thuê xưởng thêu vi tính Thuận An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 $$$

Cập nhật 154 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng thêu vi tính Thuận An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 $$$

Báo giá cho thuê xưởng cơ khí Thuận An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 $$$$$

Báo giá cho thuê xưởng cơ khí Thuận An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 $$$$$

Cập nhật 154 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng cơ khí Thuận An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 $$$$$

Báo giá cho thuê xưởng thực phẩm Thuận An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 $$$

Báo giá cho thuê xưởng thực phẩm Thuận An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 $$$

Cập nhật 154 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng thực phẩm Thuận An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 $$$

Báo giá cho thuê xưởng đồ nhựa Thuận An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 %%%

Báo giá cho thuê xưởng đồ nhựa Thuận An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 %%%

Cập nhật 154 ngày trước

Diện tích thực : 1 m2

Khu vực : Bình Dương - Huyện Tân Uyên

0 Triệu / tháng
Tin chính chủ
Báo giá cho thuê xưởng đồ nhựa Thuận An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373 %%%

Dự án tại Bình Dương