Hotline hỗ trợ : 0932.189.499


Nhà , Đất , Dự án , Căn hộ - Đường Ông Ích Khiêm Đà Nẵng

Tìm thấy 3 tin trong danh mục 'Đường Ông Ích Khiêm Đà Nẵng'

Cho thuê Phòng tập ở đường Ông Ích Khiêm -Hải Châu-Đà Nẵng

Cho thuê Phòng tập ở đường Ông Ích Khiêm -Hải Châu-Đà Nẵng

Cập nhật 238 ngày trước

Diện tích thực : 30 m2

Khu vực : Quận Hải Châu - Đường Ông Ích Khiêm Đà Nẵng

3 Triệu
Tin chính chủ
Cho thuê Phòng tập ở đường Ông Ích Khiêm -Hải Châu-Đà Nẵng

Cho thuê Phòng tập tại đường Ông Ích Khiêm -Hải Châu-Đà Nẵng

Cho thuê Phòng tập tại đường Ông Ích Khiêm -Hải Châu-Đà Nẵng

Cập nhật 241 ngày trước

Diện tích thực : 30 m2

Khu vực : Quận Hải Châu - Đường Ông Ích Khiêm Đà Nẵng

3 Triệu
Tin chính chủ
Cho thuê Phòng tập tại đường Ông Ích Khiêm -Hải Châu-Đà Nẵng

Cho thuê Phòng tập tại Ông Ích Khiêm -Hải Châu-Đà Nẵng

Cho thuê Phòng tập tại Ông Ích Khiêm -Hải Châu-Đà Nẵng

Cập nhật 241 ngày trước

Diện tích thực : 30 m2

Khu vực : Quận Hải Châu - Đường Ông Ích Khiêm Đà Nẵng

3 Triệu
Tin chính chủ
Cho thuê Phòng tập tại Ông Ích Khiêm -Hải Châu-Đà Nẵng