Hotline hỗ trợ : 0932.189.499


Nhà , Đất , Dự án , Căn hộ - Quận Lê Chân

Tìm thấy 50 tin trong danh mục 'Quận Lê Chân'

Bán nhà số 25/96 Chợ Hàng, Lê Chân, Hải Phòng #*$.#

Bán nhà số 25/96 Chợ Hàng, Lê Chân, Hải Phòng #*$.#

Cập nhật 1 ngày trước

Diện tích thực : 45 m2

Khu vực : Hải Phòng - Quận Lê Chân

0 Triệu
Tin chính chủ
Bán nhà số 25/96 Chợ Hàng, Lê Chân, Hải Phòng #*$.#

Bán nhà số 25/96 Chợ Hàng, Lê Chân, Hải Phòng ****

Bán nhà số 25/96 Chợ Hàng, Lê Chân, Hải Phòng ****

Cập nhật 2 ngày trước

Diện tích thực : 45 m2

Khu vực : Hải Phòng - Quận Lê Chân

0 Triệu
Tin chính chủ
Bán nhà số 25/96 Chợ Hàng, Lê Chân, Hải Phòng ****

Bán nhà mặt đường số 31 Trực Cát, Lê Chân, Hải Phòng .*$.

Bán nhà mặt đường số 31 Trực Cát, Lê Chân, Hải Phòng .*$.

Cập nhật 2 ngày trước

Diện tích thực : 110 m2

Khu vực : Hải Phòng - Quận Lê Chân

0 Triệu
Tin chính chủ
Bán nhà mặt đường số 31 Trực Cát, Lê Chân, Hải Phòng .*$.

Bán nhà số 25/96 Chợ Hàng, Lê Chân, Hải Phòng .....

Bán nhà số 25/96 Chợ Hàng, Lê Chân, Hải Phòng .....

Cập nhật 3 ngày trước

Diện tích thực : 45 m2

Khu vực : Hải Phòng - Quận Lê Chân

0 Triệu
Tin chính chủ
Bán nhà số 25/96 Chợ Hàng, Lê Chân, Hải Phòng .....

Bán nhà mặt đường số 31 Trực Cát, Lê Chân, Hải Phòng $*$.

Bán nhà mặt đường số 31 Trực Cát, Lê Chân, Hải Phòng $*$.

Cập nhật 3 ngày trước

Diện tích thực : 110 m2

Khu vực : Hải Phòng - Quận Lê Chân

0 Triệu
Tin chính chủ
Bán nhà mặt đường số 31 Trực Cát, Lê Chân, Hải Phòng $*$.

Bán nhà số 25/96 Chợ Hàng, Lê Chân, Hải Phòng %*$.%

Bán nhà số 25/96 Chợ Hàng, Lê Chân, Hải Phòng %*$.%

Cập nhật 4 ngày trước

Diện tích thực : 45 m2

Khu vực : Hải Phòng - Quận Lê Chân

0 Triệu
Tin chính chủ
Bán nhà số 25/96 Chợ Hàng, Lê Chân, Hải Phòng %*$.%

Bán nhà mặt đường số 31 Trực Cát, Lê Chân, Hải Phòng *$.#

Bán nhà mặt đường số 31 Trực Cát, Lê Chân, Hải Phòng *$.#

Cập nhật 4 ngày trước

Diện tích thực : 110 m2

Khu vực : Hải Phòng - Quận Lê Chân

0 Triệu
Tin chính chủ
Bán nhà mặt đường số 31 Trực Cát, Lê Chân, Hải Phòng *$.#

Bán nhà mặt đường số 31 Trực Cát, Lê Chân, Hải Phòng ^*$.

Bán nhà mặt đường số 31 Trực Cát, Lê Chân, Hải Phòng ^*$.

Cập nhật 5 ngày trước

Diện tích thực : 110 m2

Khu vực : Hải Phòng - Quận Lê Chân

0 Triệu
Tin chính chủ
Bán nhà mặt đường số 31 Trực Cát, Lê Chân, Hải Phòng ^*$.

Bán nhà mặt đường số 31 Trực Cát, Lê Chân, Hải Phòng %*$.%

Bán nhà mặt đường số 31 Trực Cát, Lê Chân, Hải Phòng %*$.%

Cập nhật 6 ngày trước

Diện tích thực : 110 m2

Khu vực : Hải Phòng - Quận Lê Chân

0 Triệu
Tin chính chủ
Bán nhà mặt đường số 31 Trực Cát, Lê Chân, Hải Phòng %*$.%

Bán nhà số 25/96 Chợ Hàng, Lê Chân, Hải Phòng $$$

Bán nhà số 25/96 Chợ Hàng, Lê Chân, Hải Phòng $$$

Cập nhật 7 ngày trước

Diện tích thực : 45 m2

Khu vực : Hải Phòng - Quận Lê Chân

0 Triệu
Tin chính chủ
Bán nhà số 25/96 Chợ Hàng, Lê Chân, Hải Phòng $$$

Bán nhà mặt đường số 31 Trực Cát, Lê Chân, Hải Phòng $$$$$

Bán nhà mặt đường số 31 Trực Cát, Lê Chân, Hải Phòng $$$$$

Cập nhật 7 ngày trước

Diện tích thực : 110 m2

Khu vực : Hải Phòng - Quận Lê Chân

0 Triệu
Tin chính chủ
Bán nhà mặt đường số 31 Trực Cát, Lê Chân, Hải Phòng $$$$$

Bán nhà mặt đường số 31 Trực Cát, Lê Chân, Hải Phòng ^*$.^

Bán nhà mặt đường số 31 Trực Cát, Lê Chân, Hải Phòng ^*$.^

Cập nhật 8 ngày trước

Diện tích thực : 110 m2

Khu vực : Hải Phòng - Quận Lê Chân

0 Triệu
Tin chính chủ
Bán nhà mặt đường số 31 Trực Cát, Lê Chân, Hải Phòng ^*$.^

Bán nhà số 25/96 Chợ Hàng, Lê Chân, Hải Phòng ***

Bán nhà số 25/96 Chợ Hàng, Lê Chân, Hải Phòng ***

Cập nhật 8 ngày trước

Diện tích thực : 45 m2

Khu vực : Hải Phòng - Quận Lê Chân

0 Triệu
Tin chính chủ
Bán nhà số 25/96 Chợ Hàng, Lê Chân, Hải Phòng ***

Bán nhà số 25/96 Chợ Hàng, Lê Chân, Hải Phòng !!^!

Bán nhà số 25/96 Chợ Hàng, Lê Chân, Hải Phòng !!^!

Cập nhật 10 ngày trước

Diện tích thực : 45 m2

Khu vực : Hải Phòng - Quận Lê Chân

0 Triệu
Tin chính chủ
Bán nhà số 25/96 Chợ Hàng, Lê Chân, Hải Phòng !!^!

Bán nhà số 25/96 Chợ Hàng, Lê Chân, Hải Phòng ....

Bán nhà số 25/96 Chợ Hàng, Lê Chân, Hải Phòng ....

Cập nhật 11 ngày trước

Diện tích thực : 45 m2

Khu vực : Hải Phòng - Quận Lê Chân

0 Triệu
Tin chính chủ
Bán nhà số 25/96 Chợ Hàng, Lê Chân, Hải Phòng ....

Bán nhà số 25/96 Chợ Hàng, Lê Chân, Hải Phòng !!!!!

Bán nhà số 25/96 Chợ Hàng, Lê Chân, Hải Phòng !!!!!

Cập nhật 12 ngày trước

Diện tích thực : 45 m2

Khu vực : Hải Phòng - Quận Lê Chân

0 Triệu
Tin chính chủ
Bán nhà số 25/96 Chợ Hàng, Lê Chân, Hải Phòng !!!!!

Bán nhà mặt đường số 31 Trực Cát, Lê Chân, Hải Phòng !!!!!

Bán nhà mặt đường số 31 Trực Cát, Lê Chân, Hải Phòng !!!!!

Cập nhật 12 ngày trước

Diện tích thực : 110 m2

Khu vực : Hải Phòng - Quận Lê Chân

0 Triệu
Tin chính chủ
Bán nhà mặt đường số 31 Trực Cát, Lê Chân, Hải Phòng !!!!!

Bán nhà số 25/96 Chợ Hàng, Lê Chân, Hải Phòng *^$.*

Bán nhà số 25/96 Chợ Hàng, Lê Chân, Hải Phòng *^$.*

Cập nhật 13 ngày trước

Diện tích thực : 45 m2

Khu vực : Hải Phòng - Quận Lê Chân

0 Triệu
Tin chính chủ
Bán nhà số 25/96 Chợ Hàng, Lê Chân, Hải Phòng *^$.*

Bán nhà mặt đường số 31 Trực Cát, Lê Chân, Hải Phòng $$$

Bán nhà mặt đường số 31 Trực Cát, Lê Chân, Hải Phòng $$$

Cập nhật 13 ngày trước

Diện tích thực : 110 m2

Khu vực : Hải Phòng - Quận Lê Chân

0 Triệu
Tin chính chủ
Bán nhà mặt đường số 31 Trực Cát, Lê Chân, Hải Phòng $$$

Chiết khấu 3% dự án Làng Kiều Hải Phòng %%%%

Chiết khấu 3% dự án Làng Kiều Hải Phòng %%%%

Cập nhật 14 ngày trước

Diện tích thực : -1 m2

Khu vực : Hải Phòng - Quận Lê Chân

0 Triệu
Tin chính chủ
Chiết khấu 3% dự án Làng Kiều Hải Phòng %%%%