Hotline hỗ trợ : 0932.189.499


Nhà , Đất , Dự án , Căn hộ - Huyện Ninh Hoà

Quận huyện khác Huyện Ninh Hoà

 • Thành phố Nha Trang - (2495)
 • Huyện Vạn Ninh - (1)
 • Huyện Ninh Hoà - (39)
 • Huyện Diên Khánh - (3)
 • Thị xã Cam Ranh - (304)
 • Huyện Cam Lâm - (5)
 • Tìm thấy 39 tin trong danh mục 'Huyện Ninh Hoà'

  Bán đất 100%TC gần biển, Vạn Ninh, Khánh Hòa 20tr/m2 ^*$.

  Bán đất 100%TC gần biển, Vạn Ninh, Khánh Hòa 20tr/m2 ^*$.

  Cập nhật 3 giờ trước

  Diện tích thực : 388 m2

  Khu vực : Khánh Hòa - Huyện Ninh Hoà

  0 Triệu
  Tin chính chủ
  Bán đất 100%TC gần biển, Vạn Ninh, Khánh Hòa 20tr/m2 ^*$.

  Bán đấtTĐC Vĩnh Yên, Vạn Ninh, Khánh Hòa 6,2 tỷ $*$.

  Bán đấtTĐC Vĩnh Yên, Vạn Ninh, Khánh Hòa 6,2 tỷ $*$.

  Cập nhật 3 giờ trước

  Diện tích thực : 200 m2

  Khu vực : Khánh Hòa - Huyện Ninh Hoà

  0 Triệu
  Tin chính chủ
  Bán đấtTĐC Vĩnh Yên, Vạn Ninh, Khánh Hòa 6,2 tỷ $*$.

  Bán đất TĐC tt Vạn Giã, đường10m, Vạn Ninh, Khánh Hòa 2,2 tỷ %%%%%%

  Bán đất TĐC tt Vạn Giã, đường10m, Vạn Ninh, Khánh Hòa 2,2 tỷ %%%%%%

  Cập nhật 3 giờ trước

  Diện tích thực : 89 m2

  Khu vực : Khánh Hòa - Huyện Ninh Hoà

  0 Triệu
  Tin chính chủ
  Bán đất TĐC tt Vạn Giã, đường10m, Vạn Ninh, Khánh Hòa 2,2 tỷ %%%%%%

  Bán lô đất TĐC tt Vạn Giã, Vạn Ninh, Khánh Hòa 2,2 tỷ .*$.

  Bán lô đất TĐC tt Vạn Giã, Vạn Ninh, Khánh Hòa 2,2 tỷ .*$.

  Cập nhật 1 ngày trước

  Diện tích thực : 89 m2

  Khu vực : Khánh Hòa - Huyện Ninh Hoà

  0 Triệu
  Tin chính chủ
  Bán lô đất TĐC tt Vạn Giã, Vạn Ninh, Khánh Hòa 2,2 tỷ .*$.

  Bán đất Vĩnh Yên, Vạn Thạnh, Vạn Ninh, Khánh Hòa 6,2 tỷ $$$$$

  Bán đất Vĩnh Yên, Vạn Thạnh, Vạn Ninh, Khánh Hòa 6,2 tỷ $$$$$

  Cập nhật 1 ngày trước

  Diện tích thực : 200 m2

  Khu vực : Khánh Hòa - Huyện Ninh Hoà

  0 Triệu
  Tin chính chủ
  Bán đất Vĩnh Yên, Vạn Thạnh, Vạn Ninh, Khánh Hòa 6,2 tỷ $$$$$

  Bán đất Tân Đức Đông, Vạn Lương, Vạn Ninh, Khánh Hòa 20tr/m2 !*$.

  Bán đất Tân Đức Đông, Vạn Lương, Vạn Ninh, Khánh Hòa 20tr/m2 !*$.

  Cập nhật 1 ngày trước

  Diện tích thực : 388 m2

  Khu vực : Khánh Hòa - Huyện Ninh Hoà

  0 Triệu
  Tin chính chủ
  Bán đất Tân Đức Đông, Vạn Lương, Vạn Ninh, Khánh Hòa 20tr/m2 !*$.

  Bán lô đất TĐC tt Vạn Giã, Vạn Ninh, Khánh Hòa 2,2 tỷ $$$$

  Bán lô đất TĐC tt Vạn Giã, Vạn Ninh, Khánh Hòa 2,2 tỷ $$$$

  Cập nhật 1 ngày trước

  Diện tích thực : 89 m2

  Khu vực : Khánh Hòa - Huyện Ninh Hoà

  0 Triệu
  Tin chính chủ
  Bán lô đất TĐC tt Vạn Giã, Vạn Ninh, Khánh Hòa 2,2 tỷ $$$$

  Bán đất mt Nguyễn Huệ, Vạn Ninh, Khánh Hòa 17 triệu/m2 !!!!!

  Bán đất mt Nguyễn Huệ, Vạn Ninh, Khánh Hòa 17 triệu/m2 !!!!!

  Cập nhật 2 ngày trước

  Diện tích thực : 250 m2

  Khu vực : Khánh Hòa - Huyện Ninh Hoà

  0 Triệu
  Tin chính chủ
  Bán đất mt Nguyễn Huệ, Vạn Ninh, Khánh Hòa 17 triệu/m2 !!!!!

  Bán đất Tân Đức Đông, Vạn Lương, Vạn Ninh, Khánh Hòa 20tr/m2 $*$.

  Bán đất Tân Đức Đông, Vạn Lương, Vạn Ninh, Khánh Hòa 20tr/m2 $*$.

  Cập nhật 2 ngày trước

  Diện tích thực : 388 m2

  Khu vực : Khánh Hòa - Huyện Ninh Hoà

  0 Triệu
  Tin chính chủ
  Bán đất Tân Đức Đông, Vạn Lương, Vạn Ninh, Khánh Hòa 20tr/m2 $*$.

  Bán lô đất TĐC tt Vạn Giã, Vạn Ninh, Khánh Hòa 2,2 tỷ !*$.

  Bán lô đất TĐC tt Vạn Giã, Vạn Ninh, Khánh Hòa 2,2 tỷ !*$.

  Cập nhật 2 ngày trước

  Diện tích thực : 89 m2

  Khu vực : Khánh Hòa - Huyện Ninh Hoà

  0 Triệu
  Tin chính chủ
  Bán lô đất TĐC tt Vạn Giã, Vạn Ninh, Khánh Hòa 2,2 tỷ !*$.

  Bán đất Vĩnh Yên, Vạn Thạnh, Vạn Ninh, Khánh Hòa 6,2 tỷ ^*$.^

  Bán đất Vĩnh Yên, Vạn Thạnh, Vạn Ninh, Khánh Hòa 6,2 tỷ ^*$.^

  Cập nhật 2 ngày trước

  Diện tích thực : 200 m2

  Khu vực : Khánh Hòa - Huyện Ninh Hoà

  0 Triệu
  Tin chính chủ
  Bán đất Vĩnh Yên, Vạn Thạnh, Vạn Ninh, Khánh Hòa 6,2 tỷ ^*$.^

  Bán lô đất TĐC tt Vạn Giã, Vạn Ninh, Khánh Hòa 2,2 tỷ !!!!

  Bán lô đất TĐC tt Vạn Giã, Vạn Ninh, Khánh Hòa 2,2 tỷ !!!!

  Cập nhật 3 ngày trước

  Diện tích thực : 89 m2

  Khu vực : Khánh Hòa - Huyện Ninh Hoà

  0 Triệu
  Tin chính chủ
  Bán lô đất TĐC tt Vạn Giã, Vạn Ninh, Khánh Hòa 2,2 tỷ !!!!

  Bán đất mt Nguyễn Huệ, Vạn Ninh, Khánh Hòa 17 triệu/m2 $$$$$

  Bán đất mt Nguyễn Huệ, Vạn Ninh, Khánh Hòa 17 triệu/m2 $$$$$

  Cập nhật 7 ngày trước

  Diện tích thực : 250 m2

  Khu vực : Khánh Hòa - Huyện Ninh Hoà

  0 Triệu
  Tin chính chủ
  Bán đất mt Nguyễn Huệ, Vạn Ninh, Khánh Hòa 17 triệu/m2 $$$$$

  Bán nhà mt Nguyễn Huệ, Vạn Ninh, Khánh Hòa 1,45 tỷ *$.*$.

  Bán nhà mt Nguyễn Huệ, Vạn Ninh, Khánh Hòa 1,45 tỷ *$.*$.

  Cập nhật 14 ngày trước

  Diện tích thực : 137 m2

  Khu vực : Khánh Hòa - Huyện Ninh Hoà

  1450 Triệu
  Tin chính chủ
  Bán nhà mt Nguyễn Huệ, Vạn Ninh, Khánh Hòa 1,45 tỷ *$.*$.

  Bán lô đất Xuân Tây, Vạn Ninh, Khánh Hòa 1410m2-2,8tỷ !!!!

  Bán lô đất Xuân Tây, Vạn Ninh, Khánh Hòa 1410m2-2,8tỷ !!!!

  Cập nhật 15 ngày trước

  Diện tích thực : 1410 m2

  Khu vực : Khánh Hòa - Huyện Ninh Hoà

  0 Triệu
  Tin chính chủ
  Bán lô đất Xuân Tây, Vạn Ninh, Khánh Hòa 1410m2-2,8tỷ !!!!

  Bán nhà mt Nguyễn Huệ, Vạn Ninh, Khánh Hòa 1,45 tỷ #*$.#

  Bán nhà mt Nguyễn Huệ, Vạn Ninh, Khánh Hòa 1,45 tỷ #*$.#

  Cập nhật 15 ngày trước

  Diện tích thực : 137 m2

  Khu vực : Khánh Hòa - Huyện Ninh Hoà

  1450 Triệu
  Tin chính chủ
  Bán nhà mt Nguyễn Huệ, Vạn Ninh, Khánh Hòa 1,45 tỷ #*$.#

  Bán đất thổ cư Bắc Vân phong, Khánh Hòa 1,6 tỷ .*$..

  Bán đất thổ cư Bắc Vân phong, Khánh Hòa 1,6 tỷ .*$..

  Cập nhật 27 ngày trước

  Diện tích thực : 249 m2

  Khu vực : Khánh Hòa - Huyện Ninh Hoà

  1600 Triệu
  Tin chính chủ
  Bán đất thổ cư Bắc Vân phong, Khánh Hòa 1,6 tỷ .*$..

  Bán nhà Nguyễn Huệ, Bắc Vân Phong, Khánh Hòa 1,45 tỷ *****

  Bán nhà Nguyễn Huệ, Bắc Vân Phong, Khánh Hòa 1,45 tỷ *****

  Cập nhật 27 ngày trước

  Diện tích thực : 137 m2

  Khu vực : Khánh Hòa - Huyện Ninh Hoà

  1450 Triệu
  Tin chính chủ
  Bán nhà Nguyễn Huệ, Bắc Vân Phong, Khánh Hòa 1,45 tỷ *****

  Bán đất thổ cư mặt đường Nguyễn Huệ, Bắc Vân Phong 13,5 triệu *$.*$.

  Bán đất thổ cư mặt đường Nguyễn Huệ, Bắc Vân Phong 13,5 triệu *$.*$.

  Cập nhật 29 ngày trước

  Diện tích thực : 250 m2

  Khu vực : Khánh Hòa - Huyện Ninh Hoà

  0 Triệu
  Tin chính chủ
  Bán đất thổ cư mặt đường Nguyễn Huệ, Bắc Vân Phong 13,5 triệu *$.*$.

  Bán đất thổ cư 2 mặt đường Bắc Vân Phong, Khánh Hòa 1,6 tỷ ^*$.

  Bán đất thổ cư 2 mặt đường Bắc Vân Phong, Khánh Hòa 1,6 tỷ ^*$.

  Cập nhật 29 ngày trước

  Diện tích thực : 249 m2

  Khu vực : Khánh Hòa - Huyện Ninh Hoà

  1600 Triệu
  Tin chính chủ
  Bán đất thổ cư 2 mặt đường Bắc Vân Phong, Khánh Hòa 1,6 tỷ ^*$.
    1 2 >