Hotline hỗ trợ : 0932.189.499

Căn hộ FLC Star Tower - Chung Cư tại quận Hà Đông

Tìm thấy 21 tin trong danh mục 'Căn hộ FLC Star Tower - Chung Cư tại quận Hà Đông'

CHÍNH CHỦ CHO THUÊ CĂN HỘ 60M2 THUỘC DỰ ÁN FLC STAR TOWER- 418 QUANG TRUNG *$.*$.

CHÍNH CHỦ CHO THUÊ CĂN HỘ 60M2 THUỘC DỰ ÁN FLC STAR TOWER- 418 QUANG TRUNG *$.*$.

Cập nhật 151 ngày trước

Diện tích thực : 60 m2

Khu vực : Hà Nội - Quận Hà Đông

6 Triệu / tháng
Tin chính chủ
CHÍNH CHỦ CHO THUÊ CĂN HỘ 60M2 THUỘC DỰ ÁN FLC STAR TOWER- 418 QUANG TRUNG *$.*$.

CHÍNH CHỦ BÁN CĂN HỘ 81M2 THUỘC DỰ ÁN FLC STAR TOWER- 418 QUANG TRUNG ***

CHÍNH CHỦ BÁN CĂN HỘ 81M2 THUỘC DỰ ÁN FLC STAR TOWER- 418 QUANG TRUNG ***

Cập nhật 152 ngày trước

Diện tích thực : 81 m2

Khu vực : Hà Nội - Quận Hà Đông

0 Triệu
Tin chính chủ
CHÍNH CHỦ BÁN CĂN HỘ 81M2 THUỘC DỰ ÁN FLC STAR TOWER- 418 QUANG TRUNG ***

CHÍNH CHỦ BÁN CĂN HỘ 97M2 THUỘC DỰ ÁN FLC STAR TOWER- 418 QUANG TRUNG %%%%%%

CHÍNH CHỦ BÁN CĂN HỘ 97M2 THUỘC DỰ ÁN FLC STAR TOWER- 418 QUANG TRUNG %%%%%%

Cập nhật 158 ngày trước

Diện tích thực : 97 m2

Khu vực : Hà Nội - Quận Hà Đông

21 Triệu
Tin chính chủ
CHÍNH CHỦ BÁN CĂN HỘ 97M2 THUỘC DỰ ÁN FLC STAR TOWER- 418 QUANG TRUNG %%%%%%

CHÍNH CHỦ BÁN CĂN HỘ 78M2 THUỘC DỰ ÁN FLC STAR TOWER- 418 QUANG TRUNG ****

CHÍNH CHỦ BÁN CĂN HỘ 78M2 THUỘC DỰ ÁN FLC STAR TOWER- 418 QUANG TRUNG ****

Cập nhật 168 ngày trước

Diện tích thực : 78 m2

Khu vực : Hà Nội - Quận Hà Đông

2000 Triệu
Tin chính chủ
CHÍNH CHỦ BÁN CĂN HỘ 78M2 THUỘC DỰ ÁN FLC STAR TOWER- 418 QUANG TRUNG ****

CHÍNH CHỦ BÁN CĂN HỘ 76M2 THUỘC DỰ ÁN FLC STAR TOWER- 418 QUANG TRUNG %%%%%%

CHÍNH CHỦ BÁN CĂN HỘ 76M2 THUỘC DỰ ÁN FLC STAR TOWER- 418 QUANG TRUNG %%%%%%

Cập nhật 168 ngày trước

Diện tích thực : 76 m2

Khu vực : Hà Nội - Quận Hà Đông

1650 Triệu
Tin chính chủ
CHÍNH CHỦ BÁN CĂN HỘ 76M2 THUỘC DỰ ÁN FLC STAR TOWER- 418 QUANG TRUNG %%%%%%

CHÍNH CHỦ BÁN CĂN HỘ 78M2 THUỘC DỰ ÁN FLC STAR TOWER- 418 QUANG TRUNG $$$$$

CHÍNH CHỦ BÁN CĂN HỘ 78M2 THUỘC DỰ ÁN FLC STAR TOWER- 418 QUANG TRUNG $$$$$

Cập nhật 169 ngày trước

Diện tích thực : 78 m2

Khu vực : Hà Nội - Quận Hà Đông

1600 Triệu
Tin chính chủ
CHÍNH CHỦ BÁN CĂN HỘ 78M2 THUỘC DỰ ÁN FLC STAR TOWER- 418 QUANG TRUNG $$$$$

CHÍNH CHỦ BÁN CĂN HỘ 80M2 THUỘC DỰ ÁN FLC STAR TOWER- 418 QUANG TRUNG ****

CHÍNH CHỦ BÁN CĂN HỘ 80M2 THUỘC DỰ ÁN FLC STAR TOWER- 418 QUANG TRUNG ****

Cập nhật 170 ngày trước

Diện tích thực : 80 m2

Khu vực : Hà Nội - Quận Hà Đông

1800 Triệu
Tin chính chủ
CHÍNH CHỦ BÁN CĂN HỘ 80M2 THUỘC DỰ ÁN FLC STAR TOWER- 418 QUANG TRUNG ****

CHÍNH CHỦ CHO THUÊ CĂN HỘ 63M2 THUỘC DỰ ÁN FLC STAR TOWER- 418 QUANG TRUNG .....

CHÍNH CHỦ CHO THUÊ CĂN HỘ 63M2 THUỘC DỰ ÁN FLC STAR TOWER- 418 QUANG TRUNG .....

Cập nhật 172 ngày trước

Diện tích thực : 63 m2

Khu vực : Hà Nội - Quận Hà Đông

6 Triệu
Tin chính chủ
CHÍNH CHỦ CHO THUÊ CĂN HỘ 63M2 THUỘC DỰ ÁN FLC STAR TOWER- 418 QUANG TRUNG .....

CHÍNH CHỦ BÁN CĂN HỘ 76.02M2 THUỘC DỰ ÁN FLC STAR TOWER- 418 QUANG TRUNG .....

CHÍNH CHỦ BÁN CĂN HỘ 76.02M2 THUỘC DỰ ÁN FLC STAR TOWER- 418 QUANG TRUNG .....

Cập nhật 172 ngày trước

Diện tích thực : 76 m2

Khu vực : Hà Nội - Quận Hà Đông

21 Triệu
Tin chính chủ
CHÍNH CHỦ BÁN CĂN HỘ 76.02M2 THUỘC DỰ ÁN FLC STAR TOWER- 418 QUANG TRUNG .....

CHÍNH CHỦ BÁN CĂN HỘ 78.83M2 THUỘC DỰ ÁN FLC STAR TOWER- 418 QUANG TRUNG ^*$.

CHÍNH CHỦ BÁN CĂN HỘ 78.83M2 THUỘC DỰ ÁN FLC STAR TOWER- 418 QUANG TRUNG ^*$.

Cập nhật 175 ngày trước

Diện tích thực : 78 m2

Khu vực : Hà Nội - Quận Hà Đông

1900 Triệu
Tin chính chủ
CHÍNH CHỦ BÁN CĂN HỘ 78.83M2 THUỘC DỰ ÁN FLC STAR TOWER- 418 QUANG TRUNG ^*$.

CHÍNH CHỦ BÁN CĂN HỘ 74.6 M2 THUỘC DỰ ÁN FLC STAR TOWER- 418 QUANG TRUNG !!!!

CHÍNH CHỦ BÁN CĂN HỘ 74.6 M2 THUỘC DỰ ÁN FLC STAR TOWER- 418 QUANG TRUNG !!!!

Cập nhật 175 ngày trước

Diện tích thực : 74 m2

Khu vực : Hà Nội - Quận Hà Đông

23 Triệu
Tin chính chủ
CHÍNH CHỦ BÁN CĂN HỘ 74.6 M2 THUỘC DỰ ÁN FLC STAR TOWER- 418 QUANG TRUNG !!!!

CHÍNH CHỦ BÁN CẮT LỖ CĂN HỘ 80M2 THUỘC DỰ ÁN FLC STAR TOWER- 418 QUANG TRUNG !*$.

CHÍNH CHỦ BÁN CẮT LỖ CĂN HỘ 80M2 THUỘC DỰ ÁN FLC STAR TOWER- 418 QUANG TRUNG !*$.

Cập nhật 178 ngày trước

Diện tích thực : 80 m2

Khu vực : Hà Nội - Quận Hà Đông

0 Triệu
Tin chính chủ
CHÍNH CHỦ BÁN CẮT LỖ CĂN HỘ 80M2 THUỘC DỰ ÁN FLC STAR TOWER- 418 QUANG TRUNG !*$.

CHÍNH CHỦ BÁN CĂN HỘ 93.5M2 THUỘC DỰ ÁN FLC STAR TOWER- 418 QUANG TRUNG ***

CHÍNH CHỦ BÁN CĂN HỘ 93.5M2 THUỘC DỰ ÁN FLC STAR TOWER- 418 QUANG TRUNG ***

Cập nhật 178 ngày trước

Diện tích thực : 93 m2

Khu vực : Hà Nội - Quận Hà Đông

0 Triệu
Tin chính chủ
CHÍNH CHỦ BÁN CĂN HỘ 93.5M2 THUỘC DỰ ÁN FLC STAR TOWER- 418 QUANG TRUNG ***

CHÍNH CHỦ BÁN CĂN HỘ 73.3M2 THUỘC DỰ ÁN FLC STAR TOWER- 418 QUANG TRUNG !*$.!

CHÍNH CHỦ BÁN CĂN HỘ 73.3M2 THUỘC DỰ ÁN FLC STAR TOWER- 418 QUANG TRUNG !*$.!

Cập nhật 182 ngày trước

Diện tích thực : 73 m2

Khu vực : Hà Nội - Quận Hà Đông

1550 Triệu
Tin chính chủ
CHÍNH CHỦ BÁN CĂN HỘ 73.3M2 THUỘC DỰ ÁN FLC STAR TOWER- 418 QUANG TRUNG !*$.!

CHÍNH CHỦ BÁN HOẶC CHO THUÊ CĂN HỘ 80M2 THUỘC DỰ ÁN FLC STAR TOWER- 418 QUANG TRUNG .*$..

CHÍNH CHỦ BÁN HOẶC CHO THUÊ CĂN HỘ 80M2 THUỘC DỰ ÁN FLC STAR TOWER- 418 QUANG TRUNG .*$..

Cập nhật 182 ngày trước

Diện tích thực : 80 m2

Khu vực : Hà Nội - Quận Hà Đông

0 Triệu
Tin chính chủ
CHÍNH CHỦ BÁN HOẶC CHO THUÊ CĂN HỘ 80M2 THUỘC DỰ ÁN FLC STAR TOWER- 418 QUANG TRUNG .*$..

CHÍNH CHỦ BÁN CĂN HỘ 79M2 THUỘC DỰ ÁN FLC STAR TOWER- 418 QUANG TRUNG ^*$.

CHÍNH CHỦ BÁN CĂN HỘ 79M2 THUỘC DỰ ÁN FLC STAR TOWER- 418 QUANG TRUNG ^*$.

Cập nhật 182 ngày trước

Diện tích thực : 79 m2

Khu vực : Hà Nội - Quận Hà Đông

1950 Triệu
Tin chính chủ
CHÍNH CHỦ BÁN CĂN HỘ 79M2 THUỘC DỰ ÁN FLC STAR TOWER- 418 QUANG TRUNG ^*$.

CHÍNH CHỦ CHO THUÊ CĂN HỘ 73.3M2 THUỘC DỰ ÁN FLC STAR TOWER- 418 QUANG TRUNG .....

CHÍNH CHỦ CHO THUÊ CĂN HỘ 73.3M2 THUỘC DỰ ÁN FLC STAR TOWER- 418 QUANG TRUNG .....

Cập nhật 182 ngày trước

Diện tích thực : 73 m2

Khu vực : Hà Nội - Quận Hà Đông

7 Triệu / tháng
Tin chính chủ
CHÍNH CHỦ CHO THUÊ CĂN HỘ 73.3M2 THUỘC DỰ ÁN FLC STAR TOWER- 418 QUANG TRUNG .....

CHÍNH CHỦ BÁN CĂN HỘ 75M2 THUỘC DỰ ÁN FLC STAR TOWER- 418 QUANG TRUNG $*$.

CHÍNH CHỦ BÁN CĂN HỘ 75M2 THUỘC DỰ ÁN FLC STAR TOWER- 418 QUANG TRUNG $*$.

Cập nhật 182 ngày trước

Diện tích thực : 75 m2

Khu vực : Hà Nội - Quận Hà Đông

25 Triệu
Tin chính chủ
CHÍNH CHỦ BÁN CĂN HỘ 75M2 THUỘC DỰ ÁN FLC STAR TOWER- 418 QUANG TRUNG $*$.

CHÍNH CHỦ BÁN 3 CĂN HỘ THUỘC 3 DỰ ÁN FLC STAR TOWER- 418 QUANG TRUNG, ROYAL CITY VÀ NO5 HOÀNG ĐẠO THÚY %%%

CHÍNH CHỦ BÁN 3 CĂN HỘ THUỘC 3 DỰ ÁN FLC STAR TOWER- 418 QUANG TRUNG, ROYAL CITY VÀ NO5 HOÀNG ĐẠO THÚY %%%

Cập nhật 183 ngày trước

Diện tích thực : 76 m2

Khu vực : Hà Nội - Quận Hà Đông

2000 Triệu
Tin chính chủ
CHÍNH CHỦ BÁN 3 CĂN HỘ THUỘC 3 DỰ ÁN FLC STAR TOWER- 418 QUANG TRUNG, ROYAL CITY VÀ NO5 HOÀNG ĐẠO THÚY %%%

CHÍNH CHỦ BÁN CĂN HỘ 74.3M2 THUỘC DỰ ÁN FLC STAR TOWER- 418 QUANG TRUNG !*$.

CHÍNH CHỦ BÁN CĂN HỘ 74.3M2 THUỘC DỰ ÁN FLC STAR TOWER- 418 QUANG TRUNG !*$.

Cập nhật 183 ngày trước

Diện tích thực : 74 m2

Khu vực : Hà Nội - Quận Hà Đông

0 Triệu
Tin chính chủ
CHÍNH CHỦ BÁN CĂN HỘ 74.3M2 THUỘC DỰ ÁN FLC STAR TOWER- 418 QUANG TRUNG !*$.
     1 2 >